Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Styczeń-kwiecień, 1996r., nr 18/19


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

"Dziś dzie ń Wielkanocny ...

Robert Kuwałek. "Bielica prawie nad Niemnem"

Dariusz Śladecki."Nie chciane zabytki"

Dariusz Śladecki. "Karta z dziejów słonimskich nekropolii"

Ilona Długa. "Na "Ziemię Lidzką"..."

Aleksander Siemionow. "W nowogródzkich i nieświeskich stronach"

Robert Kuwałek. "Rzymskokatolicki cmentarz przy ul. Grażyny"

Robert Kuwałek. "Nowogródzkie Muzeum Historyczno-Krajoznawcze"

Lida i Ziemia Lidzka we wspomnieniach Ignacego Domeyki

"Andrzej Brochocki. Zygmunt Mokrzecki"

Aleksander Żałkowski. "Generał spod Naczy i jego potomkowie"

Waleria Błażejewska. Wiersze