Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 


 

Яндекс.Метрика"Ziemia Lidzka” wydawana w latach 1990-2004

 

Spec.

 

Ze wspomnień lidzian

 

 

 

Spec.

Abramowicz Władysław

Lida wczoraj

Spec.

Bębnowska Jadwiga

Spotkanie z Ojczyzną

Spec.

Kołyszko Aleksander

Lida dzisiaj

Spec.

Kołyszko Aleksander

Od redakcji

Spec.

Pawluć Bronisława

Nareszcie - Lida. Odrodzona.

Spec.

Siemionow Aleksander

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej

Spec.

Wołosewicz Michał

Święto Lidy

1

 

Początki naszego odrodzenia

1

 

Lida wieszczowi

1

 

Dawna prasa polska w województwie nowogródzkim

1

 

Kalendarz polski - wrzesień

1

Jurewicz Aleksander

Granica

1

Konopnicka Maria

Rota

1

Kuwałek Robert

Historia Lidy

1

Kuwałek Robert

Wspomnienie o Marii Laskowiczównie

1

Siliwonczyk Lucyna

Polska oświata na Białorusi (wywiad z O. Zacharewiczem)

1

Uszakiewicz Stanisław

Koło ZPB w Gudach

2

Adamski Józef

Tak to się zaczęło...

2

Baliński Jan

Zabojcom ks. Jerzego Popiełuszki

2

Kołyszko Aleksander

Uczę polskiego (wywiad z S. Maskiewiczem)

2

Krasicka Cecylia

Lidzianie w Polsce (O sekcji lidzkiej przy Towarzystwie Przyjaciół Grodna i Wilna)

2

Kuwałek Robert

Dlaczego jesteśmy z wami?

2

Kuwałek Robert

Historia Lidy (II)

2

Kuwałek Robert

Ludwik Narbutt

2

Kuwałek Robert

Polski Uniwersytet Ludowy w Brześciu

2

Kuwałek Robert, Kołyszko Aleksander

Pomnik w Dubiczach

2

Roman W.

Wspomnienie. "W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali."

2

Siemionow Aleksander

Wacław Hebelt

2

Śladecki Dariusz

W cieniu lidzkiego orła

2

Tuliszewska Elwira, Kołyszko Irena

Nasi na studiach w Polsce

2

Witukiewicz Jadwiga

I znów jesteśmy w Lublinie...

4

 

Legenda o dwóch zaklętych sosnach rosnących w Lidzie

4

 

Kościół dla wiernych

4

Hlebowicz Adam

Urodzony w Lidzie w 1952 roku

4

Jurewicz Aleksander

Obłoki nad Lidą. Dom się zapada.

4

Jurewicz Aleksander

Lida

4

Kołyszko Aleksander

Zapomniany kościół

4

Kuwałek Robert

Historia Lidy

4

Kuwałek Robert

Życie kulturalne Nowogródka w latach dwudziestych

4

Naruszewicz Władysław

Dzieje kolegium i kościoła oo. Pijarów w Lidzie

4

Siemionow Aleksander

Ostatni dowódca Nowogródzkiego okręgu AK (ppłk. Maciej Kalenkiewicz)

4

Siemionow Aleksander

Dary od serdca

4

Uszakiewicz Stanisław

W hołdzie żołnierzom września 1939 r.

5

Dziedziul Józef

Duch odrodzenia

5

Kolendo Jadwiga

Rubieżewickie opowiadania

5

Kołyszko Aleksander

Lidzkie szkoły (wywiad z Marią Serafinowicz)

5

Kołyszko Aleksander

Odznaczenia dla lidzkich weteranów

5

Kołyszko Aleksander

Pani Regina

5

Kołyszko Aleksander

Pamięć o Surkontach

5

Kuwałek Robert

Anonsujemy "Szlakiem Narbutta"

5

Kuwałek Robert

Z rewizatą w Lidzie

5

Kuwałek Robert

"Kresowiacy" o sobie

5

Kuwałek Robert, Naruszewicz Władysław

Historia Lidy

5

Naruszewicz Władysław

Dzieje kolegium i kościoła oo. Pijarów w Lidzie

5

Naruszewicz Władysław

Moje wspomnienia o lotnisku, lotnikach i o spotkaniu z wodzem naczelnym

5

Naumczyk Irena

Przyjemne z pożytecznym

5

Pawluć Bronisława

Ziemia Lidzka

5

Uszakiewicz Stanisław

Sędziwy świadek

7

 

Historia Lidy cz. 6

7

 

Plan Lidy

7

Hemar Marian

Bazie

7

Hlebowicz Adam

Dekanat lidzki

7

Jamontt Zofia

Więcej niż uczciwość (wspomnienie o Adeli Aniukiewicz)

7

Kuryło Weronika

Odrodzenie harcerstwa w Lidzie

7

Kuwałek Robert

Jesteśmy otwarci dla wszystkich

7

Kuwałek Robert

Lida sprzed laty

7

Kuwałek Robert

Polskie zwyczaje wielkanocne

7

Maśliński Antoni

Lida, kraj lat dziecinnych

7

Maśliński Antoni

Serce i heksametr

7

Naruszewicz Władysław

Kościoły w Lidzie

7

Pujdak Mieczysław

Żydzi lidzcy

7

Wojtkiewicz Tadeusz

Walczyliśmy za ojczyznę

8

 

Kronika zjazdu

8

 

Czcigodna Polka - najzacniejsza matka

8

Cichocka Eleonora

Impresje ze zjazdu Lidzian

8

Kuwałek Robert

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej

8

Kuwałek Robert, Naruszewicz Władysław

Samoobrona Ziemi Lidzkiej

8

Pujdak Mieczysław

Męczennicy

8

Sawicz Zenon

Historia zamku Gedymina w Lidzie

8

Siemionow Aleksander

Pierwsza pielgrzymka

8

Wiśniewski Tomasz

Kresy jakich nie znacie

10

 

Apel Towarzystwa Stypendialnego im. A. Mickiewicza

10

Kołyszko Aleksander

Polska szkoła w Lidzie

10

Maślanka-Bobrownicka Zofia

Lidzkie wspomnienia 1920 roku

10

Ochwat Stanisław

Lidzka Wigilia Bożego Narodzenia 1939 roku

10

Siemionow Aleksander

Jak w Lidzie przed 180 laty obchodzono imieniny Napoleona

10

Siemionow Aleksander

Uroczystości w Nowogródku (odsłonięcie pomnika Mickiewicza)

10

Staniewicz Władysław

Bez ambicji?

10

Szoka Kazimierz

Budujemy kościół w Lidzie

10

Uszakiewicz Stanisław

Wiejskie losy

10

Wiełłowicz Helena

Lidzkie wspomnienia 1920 roku

10

Wiśniewski Tomasz

Kresy jakich nie znacie. Lida i Czesław Niemen

11

Chłopkówna-Wilczyńska Halina

Wiersz o Zjezdzie

11

Jamontt Zofia

Nie tylko ziemianin (Wspomnienie o doktorze Aleksandrze Mikulskim)

11

Naruszewicz Władysław

Samoobrona Ziemi Lidzkiej

11

Siemionow Aleksander

Powróćmy do wspomnień (W przededniu II Zjazdu Lidzian)

11

Siemionow Aleksander

Witaj, polska szkoło!

11

Uszakiewicz Stanisław

Boże, coś Polskę...

12

Burakowa Janina

Wrażenia ze zjazdu

12

Gasztold Tadeusz

Ziemia Oszmiańska

12

Jureko Teofania

Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w Lidzie w latach 1923-1939

12

Kuwałek Robert

Dni pamięci w Lidzie

12

Kuwałek Robert

Kiedy Franciszek Skoryna wyjechał z Lidy

12

Kuwałek Robert

Lida po polsku...

12

Kuwałek Robert

Lidzianie, mieszkańcy Oszmiany, chłopi, szlachta - i wszystkie inne dziwne narodowości (Historyczno-Krajoznawcza Sesja poświęcona historii Ziemi Lidzkiej)

12

Kuwałek Robert

Polacy w Baranowiczach

12

Siemionow Aleksander

Polscy naukowcy w Lidzie

12

Uszakiewicz Stanisław

Jubileusz świątyni

13

Burakowa Janina

Przelotowe miasto z tradycjami

13

Jurewicz Henryk

Prawda zwycięży

13

Kołyszko Aleksander

List otwarty TKPZL

13

Kuwałek Robert

Czyja własność? (problemy ze zwrotem kościoła pijarów w Lidzie)

13

Kuwałek Robert

Kto to jest Ściapan Batura, czyli "100 pytań z historii Białorusi"

13

Kuwałek Robert

Polskość na lidzkim bruku

13

Naruszewicz Władysław

Samoobrona Ziemi Lidzkiej

13

Pujdak Mieczysław

Męczennicy

13

Sawicz Zenon

Historia zamku Gedymina w Lidzie

13

Sieliwonczyk Teresa

Chcieliśmy się poczuć Polakami

13

Siemionow Aleksander

Nasi sławni krajanie - gen. Gustaw Paszkiewicz

13

Siemionow Aleksander

Pielgrzymka po Ziemi Lidzkiej

13

Sygowski Paweł, Kuwałek Robert

"Polskie Chicago na Wschodzie"

13

Żukowska-Maziarska Anna

Huta nad Niemnem

14

 

Uchwała III Zjazdu

14

Chłopek-Wilczyńska Halina

Pamiętam...

14

Dudko Natalia

Beskidzkie wakacje lidzkiej "Jutrzenki"

14

Engelking Anna

Etnografowie z Warszawy w rejonie lidzkim

14

Kuwałek Robert

Migawki z podróży (III Zjazd Lidzian)

14

Kuwałek Robert

Po Zjeździe

14

Kuwałek Robert

Transport z Lidy - 1945 r.

14

Kuwałek Robert, Siemionow Aleksander

Na parafii w Berdówce

14

Naruszewicz Władysław

O ks. Józefie Naruszewiczu

14

Naruszewicz Władysław

Samoobrona Ziemi Lidzkiej

14

Pujdak Mieczysław

Stanisław Ochwat "Bąk"

14

Rejmak Czesław

Wspomnienia nauczyciela z Ogrodnik i Iszczołny

14

Sawicz Zenon

Historia zamku Gedymina w Lidzie cz.

14

Siemionow Aleksander

Mjr Jan Piwnik "Ponury". Ppłk Maciej Kalenkiewicz "Kotwicz"

14

Stankiewicz Romualda

Jeden dzień wojny

14

Śladecki Dariusz

W cieniu sowieckiego bunkra

14

Uszakiewicz Stanisław

Jakich publikacji potrzebują Polacy na Białorusi?

14

Żukowska-Maziarska Anna

Najpiękniejszy dom w Nowogródku

15

Chłopek-Wilczyńska Danuta

Wzruszenie ukradło mi słowa

15

Kołyszko Aleksander

Szczęśliwej drogi. Polska klasa w Lidzie.

15

Kuwałek Robert

"Czy zdajecie sobie sprawę, gdzie jesteście?" (Polacy w Nowogródku)

15

Kuwałek Robert

Nieistniejący cmentarz wojskowy w Lidzie.

15

Kuwałek Robert

Powstanie 1794 r. w powiecie lidzkim.

15

Kuwałek Robert

Przywrócona pamięć o żydowskim Iwju.

15

Kuwałek Robert

Transport z Lidy

15

Siemionow Aleksander

II sesja naukowa PAN na Ziemi Lidzkiej

15

Siemionow Aleksander

Maryla

15

Sienkiewicz Jadwiga

Polskość w cieniu brzozowieckiej huty.

15

Surmacka-Szcześniak Alina

Wynalazca z Krupy.

15

Szafkowski Zbigniew

Wojenne wspomnienia lidzianina.

15

Śladecki Dariusz

Kilka słów o cmentarzu w Bieniakoniach.

15

Śladecki Dariusz

Sztandary wyjęte z ukrycia

16

Chłopek-Wilczyńska Halina

Ze sztambucha lidzianki.

16

Dienkiewicz Stefan, Ks.

Historia Pijarów w Szczuczynie

16

Dzieżyc Wacław

Z dziejów Szczuczyna

16

Kołyszko Aleksander

Stracenie Pazurkiewicza (Wspomnienie L. Boboryk)

16

Kołyszko Aleksander

Tęcza kolorowych pisanek

16

Kuwałek Robert

55-ta rocznica deportacji obywateli polskich na Syberię. Deportacje z Ziemi Lidzkiej.

16

Kuwałek Robert

Iwje wielu kultur

16

Lebiedziewicz Czesława

Język polski przy świecach

16

Leończyk Władysław

Słonim

16

Maciuk Janina, Kuwałek Robert

Wieś ugorem leży. Nauczanie języka polskiego na wsi lidzkiej.

16

Markiewicz Henryka

Nowa parafia w Lidzie (osiedle Rybinowskiego)

16

Siemionow Aleksander

Szubienica w Lidzie

16

Tchórzewska Danuta

Jeszcze o Sodalicji Mariańskiej w Lidzie

16

Uszakiewicz Stanisław

Zostawił (po sobie) pamiątkę

17

Kołyszko Aleksander

Powrót Ignacego Domeyki w ojczyste strony.

17

Kołyszko Czesław

Serca nie da się podzielić.

17

Siemionowa Teresa

Wspaniały wypoczynek w Giżycku.

17

Skarbek-Sokołowska Anna

Białoruś

17

Stanisławski Jan

Szkolnictwo lidzkie w Polsce Niepodległej.

17

Śnieżko Aleksander

Niedźwiadka - ojcowizna Ignacego Domeyki (ZL, 2/1938)

17

Uszakiewicz Stanisław

Kaplica w Gudach

17

Żołudź Stanisław

Kolęda Lidzka

18

Błażejewska Waleria

O chlebie. Nie ma człowieka. Nędza życia.

18

Długa Ilona

Na "Ziemię Lidzką"

18

Kuwałek Robert

Bielica prawie nad Niemnem

18

Kuwałek Robert

Lida i Ziemia Lidzka w 1831 r. we wspomnieniach Ignacego Domeyki.

18

Kuwałek Robert

Nowogródzkie Muzeum Historyczno-Krajoznawcze

18

Kuwałek Robert

Rzymsko-katolicki cmentarz przy ul. Grażyny.

18

Pietroczenko Włodzimierz

Gęstwina sumienia

18

Siemionow Aleksander

Andrzej Brochocki. Zygmunt Mokrzecki.

18

Siemionow Aleksander

Jeszcze jedne lidzkie wspomnienie

18

Siemionow Aleksander

Sowieckie symbole odchodzą

18

Siemionow Aleksander

W Nowogródzkich i Nieświeżskich stronach

18

Śladecki Dariusz

Karta z dziejów słonimskiej nekropolii

18

Śladecki Dariusz

Nie chciane zabytki

18

Żałkowski Aleksander

Generał spod Naczy i jego potomkowie.

20

 

Nasza rocznica. (ZL, 4/1937)

20

Adamski Józef

Chcemy pomoc w odrodzeniu narodowym Polakom.

20

Bakunowicz Maria

Iwje.

20

Błażejewska Waleria

Amerykańcy.

20

Kołyszko Aleksander

"Ziemia Lidzka" odrodzona.

20

Kołyszko Aleksander

Oni tworzyli i tworzą "Ziemię Lidzką"

20

Siemionow Aleksander

Kalendarium Ziemi Lidzkiej i Nowogródzkie. Rok 1996.

20

Siemionow Aleksander

Wykaz artykułów "Ziemi Lidzkiej" 1936-1939.

20

Sosnowski Stanisław (AK)

Dzień polskiej kultury w Lidzie.

20

Waraksa Feliks

Nasze drogi. Katyński las.

21

 

Uchwała IV zjazdu Lidzian

21

 

Wspaniałe kolonie

21

Bakunowicz Maria

Echo festiwalu

21

Bauman Wanda

Moja sentymentalna podróż na Kresy

21

Boboryk Lucyna

Wiatr wolności

21

Jamontt Zofia

Zasłużona bez grobu

21

Kołyszko Aleksander

Lida żegna swego pasterza

21

Kołyszko Aleksander

Lidzka kronika pijarska

21

Kołyszko Irena

Wesele kresowe

21

Komorowski Paweł

Początki szkoły handlowej w Lidzie

21

Kuncewiczowa Halina

Rodakom Lidzianom

21

Makaro Ola, Siemionow Aleksander

Witold Pilecki

21

Pieniężek Eugeniusz

List ze zjazdu

21

Siemionow Aleksander

Wspaniała wizyta

21

Sosnowski Stanisław

Najnowsze dzieje kościoła oo. Pijarów w Lidzie

21

Stasiewicz-Jasiukowa Irena

O księdzu Stanisławu Rojku Sch. P. wspomnienie serdeczne

21

Stasiewicz-Jasiukowa Irena

Kazimierz Narbutt w czasie i przestrzeni

21

Wróbel Andrzej, Sch. P.

Powrót pijarów do Lidy po I wojnie światowej

23

Emka

Pożegnania z Lidą...

23

Górski Aleksander Kazimierz

Lida

23

Jan Paweł II

Nie bójcie się!

23

Kołdyczewski Piotr

Dzień pamięci

23

Kołyszko Aleksander

Piękna rocznica

23

Kołyszko Irena

Szczuczyńskie spotkanie

23

Kołyszko Irena

Wesele kresowe

23

Kupisz Włodzimierz

Białogwardzista

23

Mielnik Michaś

Tawarystwu Kultury Polskaj na Lidczynie

23

Noskowski Wiktor

Obóz śmierci w Kołdyczewie (1942-1944)

23

Redakcja. Bojaróniec Hipolit. Malec W. M.

Ku czci księdza Adama Falkmowskiego

23

Siemionow Aleksander

Adam Wincenty Mokrzecki.

23

Siemionow Aleksander

Bronisław Jamontt.

23

Siemionow Aleksander

Jan Bułhak - artysta fotografik.

23

Siemionowa Diana

Harcerskie zimowisko

23

Siemionowa Teresa

"Kresowiacy" we Wrocławiu

23

Stanisławski Jan

Sprawy gospodarcze i koszty utrzymania szkół

23

Teresani Halina

Szkolenie działaczy

23

Uszakiewicz Stanisław

Ciekawy przegląd

23

Więckowski Michał

Wyprawa na Białoruś

23

Wojtukiewicz Grażyna

Niezapomniane wakacje

23

Wołosewicz Michał

Najpiękniejsza. Apel krajoznawcy. Maryla.

25

Boboryk Lucyna

List do brata w Polsce.

25

Hryniewicz Wiesław

Umiłowanaś. Byłeś nam ojcem duchowym.

25

Jureko Teofania

Dawna wieś

25

Karczewski Michał

Obudzone dzieciństwo

25

Kołyszko Aleksander

Kongres Polaków

25

Kołyszko Aleksander

Stanowisko TKPZL w sprawie Domu Polskiego w Lidzie

25

Kuwałek Robert

Życie społeczno-polityczne Ziemi Lidzkiej w okresie międzywojennym.

25

Ozonkowa Helena

Przyrodnicy Ziemi Nowogródzkiej

25

Siemionow Aleksander

Nasze początki

25

Siemionowa Teresa

Konkurs imienia Gorskiego

25

Voise Waldemar

Ignacy Domeyko w czasie i przestrzeni

26

Bakunowicz Maria

Pożegnanie

26

Boboryk Lucyna

Dom Polski: zgoda i porozumienie czy konfrontacja?

26

Kaźmierczak Tadeusz

Tajga jest cicha i mroczna

26

Kłok Andrzej

Polskim szlakiem

26

Kołyszko Aleksander

Dom Polski: zgoda i porozumienie czy konfrontacja?

26

Kołyszko Aleksander

Lida była pierwsza

26

Kołyszko Czesław

Refleksje wywołane rocznicą usunięcia pamiątkowej tablicy.

26

Narbutt Miron Bronisław

Lida i powiat Lidzki z przed stu laty.

26

Nowokszczonowa Oksana

Nasz obóz

26

Pietroczenko Włodzimierz

Dom Polski: zgoda i porozumienie czy konfrontacja?

26

Podlach Leon

Kwiat paproci. Polak w świecie. U rogu Ojczyzny.

26

Sareło Czesław

Dom Polski: zgoda i porozumienie czy konfrontacja?

26

Siemionow Aleksander

"Ragner" i "Ragnerowcy"

26

Siemionow Aleksander

Kalendarium Ziemi Lidzkiej i Nowogródzkiej

26

Tumilewicz Lilia

Festiwalowe notatki

26

Uszakiewicz Stanisław

Dom Polski: zgoda i porozumienie czy konfrontacja?

26

Uszakiewicz Stanisław

Patriarcha polny

26

Uszakiewicz Stanisław

Poczciwy jubilat

26

Żerko Edward

Głos na I Zjazd Lidzian

28

 

Polonijne lato

28

Bauman Wanda

Tydzień w Warszawie

28

Hryniewicz Wiesław

Czy dom polski w Lidzie - domem snoba samoluby

28

Kołyszko Czesław

Matka Boża Fatimska na Ziemi Lidzkiej

28

Kuncewiczowa Halina

Radziwoniszki

28

Narbutt Miron Bronisław

Lida I powiat lidzki z przed stu laty

28

Siemionow Aleksander

Jeszcze jeden pomnik na Ziemi Lidzkiej

28

Sosnowski Stanisław

Budowali dla wszystkich, a wybudowali dla naszych

28

Uszakiewicz Stanisław

Zakopane mnie zaczarowało

29

 

Kwatera wojskowa parafialnego cmentarza katolickiego w Lidzie.

29

Aftanazy Roman

Berdówka. Bolcienniki.

29

Barul Agnieszka, s.

Jubileusz 75-lecia Sióstr Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w Lidzie.

29

Kołyszko Aleksander

Lidzkie święta.

29

Kołyszko Aleksander

Żołnierz i malarz.

29

Kuklis Maria

Przyszła zima

29

Narbutt Miron Bronisław

Lida i powiat lidzki z przed stu lat.

29

Siemionow Aleksander

Na Ziemi Słonimskiej

29

Uszakiewicz Stanisław

Cukierek smietankowy.

30

Aftanazy Roman

Gojcieniszki

30

Boboryk Lucyna

Cierpieliśmy za Polskę.

30

Chmielewska Janina

Moja droga krzyżowa przez "nieludzką ziemię".

30

Ciuk Henryk

Będąc w Lidzie

30

Jonkajtys Marian

Marsz Sybiraków.

30

Kołyszko Aleksander

Odznaczenia dla polskich działaczy

30

Kuncewicz Mirosław

Dzieciństwo miałem szczęśliwe.

30

Kuncewiczowa Halina

Do zobaczenia.

30

Narbutt Miron Bronisław

Lida i powiat lidzki z przed stu lat.

30

Niemen Czesław

"Dzieciństwo miałem szczęśliwe"

30

Siemionow Aleksander

Niezwykłe przygody Lidzianina

30

Siemionow Aleksander

Pilot Stefan Witorzeńć

30

Stasiewicz-Jasiukowa Irena

Moje lidzkie Wielkanoce

30

Uszakiewicz Stanisław

Dzielny ziomek

32

 

"Dni mickiewiczowskie" w Nowogródku w 1938 r.

32

Abramowicz Władysław

Sny Mickiewicza o szczęściu z Marylą

32

Bubień Stanisław

Młodość Mickiewicza w Nowogródku

32

Kołyszko Aleksander

Czuję całym sobą tę ziemię... (wywiad z W. Januszkiewiczem)

32

Kołyszko Czesław

Matka Boża Ostrobramska i Poeta

32

Konczewska Katarzyna

Mickiewicz w świadomości i kulturze Białorusi

32

Niebiański Flawian, o.

Proroctwa Mickiewicza

32

Roman Aftanazy

Szczorse. Worończe. Tuhanowicze.

32

Szymielewicz Michał

Skąd pochodzi ród Adama Mickiewicza

32

Śnieżko Aleksander

Dworek mickiewiczowski w Nowogródku

32

Śnieżko Aleksander

Władysław Mickiewicz w Nowogródku w 1861 r.

33

"Gazeta Grajewska"

"Kresowiacy" i "Grajewianie" czyli pierwsza opera w Grajewie.

33

Aftanazy Roman

Horodno.

33

Bauman Wanda i inni

Gościnność inaczej

33

Hryncewicz-Hlebna Irena

Wiersze

33

Kołyszko Aleksander

Kwiaty dla Adama Mickiewicza

33

Kołyszko Czesław

Domowa rzeka. Obrazy i obrazki z V Zjazdu.

33

Krajewski Kazimierz

Komenda obwodu (ośrodka) Lida "Bór".

33

Kuryło Weronika

Pamiętnik kółka języka polskiego

33

Leończyk Władysław

Służyła Bogu i ludziom.

33

Siemionow Aleksander

Niezwykłe przygody Lidzianina

34

Aftanazy Roman

Iszczołno.

34

Boboryk Lucyna

Nauczycielom.

34

Kołyszko Czesław

Droga Miłosierdzia

34

Kołyszko Czesław

Obudzenie. Mickiewiczowskie uroczystości w Nowogródku.

34

Krahel Tadeusz, Ks.

Ksiądz filomata.

34

Krajewski Kazimierz

Sieć terenowa AK w południowej części obwodu (ośrodka) Lida "Bór".

34

Paszkowska Ola.

Znaj swoje miasto.

34

Siemionow Aleksander

Zwiedzamy ziemię ojczystą.

34

Sosnowski Stanisław (AK)

Gościnność inaczej II.

34

Tumilewicz Lilia

List TKPZL do Ojca Świętego.

34

Uszakiewicz Stanisław

Grodzieńskie uroczystości.

35

 

Do Wilna. (Tygodnik Ilustrowany 17.05.1919)

35

Aftanazy Roman

Papiernia. Hołdów.

35

Kachnowicz Andrzej

"Brama" w Krakowie.

35

Kołyszko Aleksander

Mickiewicziana

35

Krajewski Kazimierz

Partyzantka ośrodka Lida "Bór" w pierwszej połowie 1943 r. do czasu powstania Batalionu Zaniemeńskiego AK.

35

Siemionow Aleksander

Kalendarium Ziemi Lidzkiej i Nowogródzkiej. Rok 1998.

35

Stasiewicz-Jasiukowa Irena

Do siego roku!

35

Uszakiewicz Stanisław

Monopol na wandalizm.

36

Aftanazy Roman

Możejków Mały

36

Aftanazy Roman

Możejków Wielki

36

Ciechanowicz Lech

Przemysł Gumowy "Ardal" S. A.

36

Dramowicz Witold

Lida w latach hitlerowskiej okupacji 1941-43. Cz. I

36

Kołyszko Aleksander

Fabryka obuwia

36

Krajewski Kazimierz

Batalion Zaniemeński (lipiec-grudzień 1943). Cz. 1

36

Oborski Andrzej

Kim jesteśmy i dokąd dążymy ... ?

36

Raubo Józef

Siomucha

36

Raubo Józef

Wielkanocne zwyczaje ludowe w powiecie szczuczyńskim.

36

Sareło Natalia

Powrócić do Boga

36

Siemionow Aleksander

Pierwszy biskup diecezji gdańskiej

37

Aftanazy Roman

Kościeniew

37

Ciechanowicz Lech

O Lidzie po niemiecku

37

Dramowicz Witold

Lida w latach hitlerowskiej okupacji. Cz. 3.

37

Kołyszko Aleksander

Czy tędy droga?

37

Kołyszko Aleksander

Spojrzeć w perspektywę

37

Krajewski Kazimierz

Batalion Zaniemeński (lipiec-grudzień 1943). Cz. 2

37

Skiers Aleksander

I Szczuczyńska Drużyna Harcerska

37

Szymielewicz Michał

Lida w latach wielkiej wojny.

37

Szymielewicz Michał

Na nieludzkiej ziemi. List.

37

Uszakiewicz Stanisław

Tajemnica grobu.

38

Aftanazy Roman

Żyrmuny.

38

Chrome Leopold

Mieszczanie lipniscy w obronie Konstytucji 3-go Maja

38

Kachnowicz Andrzej

Przy ołtarzu Pana

38

Kleindienst Józefa

Kartki z pamiętnika pisanego w Lidzie.

38

Kołyszko Aleksander

Uroczystości szczuczyńskie

38

Krajewski Kazimierz

Zgrupowanie "Południe"

38

Ochwat Ryszard

S/s "Lida"

38

Rudzińska Zofia

Dobroć jest cicha

38

Uszakiewicz Stanisław

Nam nie ufano

39

Aftanazy Roman

Żołudek

39

Barachowska Olga

Dwa tygodnie w "Strasznym Dworze"

39

Grzymała-Przybytko Antoni

Rok 1812 w powiecie lidzkim

39

Kleindienst Józefa

Kartki pamiętnika pisanego w Lidzie (cz. 2)

39

Kołyszko Aleksander

Śladami polskości (cz. 1)

39

Krajewski Kazimierz

IV batalion 77 pp AK

39

Kurkul Walentyna

Wypoczynek duszy i serca

39

Lipienko Tatiana

Nauka i wypoczynek

39

Mickiewicz Helena

Tęsknota.

39

Niechwiadowicz Kazimierz

Podróż do źródeł

39

Paszkowska Olga

Sierpień nad morzem

39

Tumilewicz Weronika

Kolonijne Giżycko

39

Uszakiewicz Stanisław

Wrzesień w mojej pamięci

39

Wojtkiewicz Tadeusz

Dzień dobry lato...

40

Aftanazy Roman

Szczuczyn. Rożanka.

40

Kleindienst Józefa

Kartki z pamiętnika pisanego w Lidzie

40

Kołyszko Aleksander

Lidzki pomnik w Warszawie

40

Kołyszko Aleksander

My i "Pan Tadeusz"

40

Kołyszko Aleksander

Śladami polskości

40

Kołyszko Czesław

Nauczycielka z powołania

40

Krajewski Kazimierz

VIII batalion 77 pp AK "Bohdanka"

40

Niechwiadowicz Kazimierz

Październikowe święto

40

Siemionow Aleksander

Lech Marian Mokrzecki

40

Stankiewicz-Januszczak Joanna

Więzienna wigilia

40

Szymielewicz Michał

Wróżby ludowe

40

Uszakiewicz Stanisław

Droga do ołtarza Pana

40

Uszakiewicz Stanisław

Pamięć przeszłości dla potomnych

40

Uszakiewicz Stanisław

Krótka pamięć

40

Uszakiewicz Stanisław

Wiejskie krzyże

40

Wojtkiewicz Tadeusz

Międzynarodowe spotkania katolickich kolejarzy

41

Aftanazy Roman

Zabłocie

41

Aftanazy Roman

Zabłoć

41

Ciechanowicz Lech

Przemysł lidzki w dwudziestoleciu międzywojennym

41

Jancewicz Franciszek

Maja wojenka

41

Kołyszko Czesław

Kresowe melodie nad Krakowem

41

Kołyszko Czesław

Kresowe melodie nad Krakowem

41

Kołyszko Irena

Wyniki spisu ludności w Lidzie i rejonie lidzkim

41

Kołyszko Irena

Wyniki spisu ludności w Lidzie i rejonie Lidzkim

41

Konczewska Katarzyna

"Kresowiakom" 10 lat. Święto

41

Konczewska Katarzyna

Święto

41

Krajewski Kazimierz

VI batalion 77 pp AK

41

Krajewski Kazimierz

VI batalion 77 pp AK

41

Letka Danuta

"Kresowiacy" zachwycili Kraków

41

Letka Danuta

"Kresowiacy" zachwycili Kraków!

41

Mokrzecka Kamila Emilia

Rok 1919

41

Mokrzecka Kamila Emilia

Rok 1919 (cz. 1)

41

Strzembosz Tomasz

Konspiracja w Lidzie

41

Strzembosz Tomasz

Konspiracja w Lidzie

41

Tumilewicz Lilia

Rzymskie święto nowogródzian

41

Tumilewicz Lilia

Rzymskie święto Nowogródzian

42

Aftanazy Roman

Podweryszki

42

Jancewicz Franciszek

Moja wojenka

42

Kołyszko Aleksander

Z historii zbrodni

42

Kołyszko Aleksander

Mosarz

42

Kołyszko Aleksander

W poszukiwaniu korzeni...

42

Kołyszko Aleksander

Bitwa o Lidę

42

Kołyszko Czesław

Miejsce zwycięstwa

42

Kołyszko Czesław

Jubileuszowa pielgrzymka do Trokiel

42

Konopnicka Maria

Starej Litwie nie nowina...

42

Krajewski Kazimierz

III batalion 77 pp AK (Uderzeniowy Batalion Kadrowy)

42

Mokrzecka Kamila Emilia

Rok 1919

42

Uszakiewicz Stanisław

Spoczął w swojej parafii

43

Aftanazy Roman

Rakliszki

43

Dowlaszewicz Irena

Cudowny dzieś dzień nastał

43

Dowlaszewicz Irena

Z historii stuleci i pokoleń Ziemi Iwiejskiej

43

Kołyszko Aleksander

Śladami męczeństwa i wiary

43

Krajewski Kazimierz

II batalion 77 pp AK

43

Mokrzecka Kamila Emilia

Rok 1919

43

Naruszewicz Władysław

Urywek z "Wspomnienia lidzianina z lat 1920-45"

43

Sosnowski Stanisław

Zjazd prostych ludzi

43

Stasiewicz-Jasiukowa Irena

Boże Narodzenie w Lidzie w latach 20-ch i 30-ch XX wieku

43

Szott Jan

Pokolenie pierwsze

43

Uszakiewicz Stanisław

Niech pozostanie pamięć

43

Uszakiewicz Stanisław

Warszawskie święto lidzian

44

 

Męczennicy Ziemi Lidzkiej

44

 

Lidzianie XX wieku

44

Kołyszko Aleksander

Polska kronika lidzka XX wieku

44

Kołyszko Czesław

Misyjne drogi do Lidy prowadzą z Polski

44

Kołyszko Czesław

Zarys rozwoju chrześciaństwa w Lidzie

44

Kołyszko Czesław

Lida w oczekiwaniu na Papieża

44

Kołyszko Czesław

Mniej niż 100 kilometrów dzieliło Jana Pawła II od Lidy

44

Kołyszko Czesław

Lido! Bądź miastem pojednania

44

Ławrysz Leon

Kościół greko-katolicki w Lidzie i Ziemi Lidzkiej

44

Szymielewicz Michał

Dworzyszcze i Trokiele

44

Wołyniak

Historia karmelitów lidzkiech

45

Dowlaszewicz Irena

Spotkanie w Taize

45

Dowlaszewicz Irena

"Pokój i dobro"

45

Konczewska Katarzyna

Jeszcze Polska nie zginęła?..

45

Krajewski Kazimierz

V batalion 77 pp AK

45

Kul-Sylwestrowa Swietłana

Tadeusz Górecki. Los malarza.

45

Stasiewicz-Jasiukowa Irena

Jest lidzka książka! (wstęp do "Wspomnień..." W. Naruszewicza)

45

Szot Jan

Pokolenie pierwsze

45

Szymielewicz Michał

Białohruda

45

Taboła A., Gabis A., Zając A., Żemojciak W.

Uczymy polskiego

45

Uszakiewicz Stanisław

Mytlański gościniec i dworska droga

46

 

"Kresowiacy" zdobywają zachód

46

Ciechanowicz Lech

Rozwój liczby ludności miasta Lidy

46

Dowlaszewicz Irena

Wakacje nad morzem

46

Dowlaszewicz Irena

Działalność oświatowa Sióstr Niepokalanek w Słonimiu

46

Kołyszko Aleksander

Polskie odrodzenie w Szczuczynie (wywiad z J. Michałowską)

46

Krajewski Kazimierz

Zgrupowanie "Zachód". VII batalion 77 pp AK

46

Prokorym Ina, Mankiewicz Tatiana

Autokarowe lato

46

Szot Jan

Pokolenie drugie

46

Szymielewicz Michał

Rzeka Dzitwa. Rzeka Gawja i Żyżma.

46

Uszakiewicz Stanisław

W Ferdynanda Ruszczycach stronach

46

Uszakiewicz Stanisław

Smutna rocznica

46

Wiśniewska Jolanta

Wiersze

46

Żemojciak Weronika

Fragmenty z dziennika

47

Ciechanowicz Lech

Czasopiśmienictwo w województwie nowogródzkim w latach II Rzeczpospolitej

47

Kołyszko Aleksander

Rocznicowe refleksje

47

Kołyszko Aleksander

W walce o przetrwanie

47

Kołyszko Aleksander

Znak zwycięstwa i miłości

47

Kołyszko Aleksander

Lokalna prasa polska na Białorusi

47

Krajewski Kazimierz

1 szwadron 26 pułku ułanow

47

Krajewski Kazimierz

Zgrupowanie "Południe"

47

Straczyński Andrzej

Miasto moich studiów

47

Szot Jan

Pokolenie trzecie

48

Dowlaszewicz Irena

Tworzyć - to żyć. (O Ryszardzie Grusza)

48

Gajda Dymitr

Lida

48

Kołyszko Czesław

Odnowione krzyże. Rozmowa

48

Krajewski Kazimierz

Zgrupowanie "Południe"

48

Kuncewiczowa Halina

Do Ostrobramskiej Pani

48

Narbutt Bronisław

Armije małżeńskie. Pamiętnik.

48

Szot Jan

Pokolenie trzecie

48

Szott Iwona

Kultura polska na ziemi lidzkiej w latach 1863-1939 w przekazach literackich

48

Szymielewicz Michał

Niemen

49

Dowlaszewicz Irena

Spojrzenie na Wschód

49

Dowlaszewicz Irena

Gimnazjum żydowskie

49

Graczanik-Filipp Izabella

Historia jednej miłości. Rozmowa.

49

Kołyszko Aleksander

Komitetowi Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk - 50 lat

49

Krajewski Kazimierz

Zgrupowanie "Północ"

49

Szot Jan

Pokolenie trzecie

49

Szymielewicz Michał

Rzeka Lebioda i jej dopływy

49

Uszakiewicz Stanisław

77 pułk piechoty - Strzelców Kowieńskich

50

Boboryk Lucyna

Lidzianom...

50

Dudziak Maria

Wspomnienia z lat młodzieńczych

50

Gonczaryk Maria

Astry

50

Gonczaryk Maria

Olśnienie podróżą w czasie i przestrzeni

50

Kołyszko Czesław

Z wielu wydarzeń...

50

Kuncewiczowa Halina

Litania do Matki Bożej Ostrobramskiej. Święta Anno. O św. pw. św. Teresy. O św. pw. św. Piotra i Pawła.

50

Ozonkowa Helena

Działa w Warszawie Klub

50

Paprzycki Mirosław

Pamiętam...

50

Rąkowski Grzegorz

Żemosław. Gieraniony. Subotniki. Szczuczyn. Różanka. Iszczołno. Lipniszki. Nowogródek. Mir. Nieśwież. Kosów Poleski. Różana. Słonim. Grodno. Żyrowice.

50

Romanowski Józef

Powroty

50

Suchecka Maria

Nad jeziorem Adama. Ważka.

50

Szarycz Jan

Widzenie poety

50

Szyca Irena

Moja Lida

52

Budziszko Natalia

Nauka i wypoczynek w jednym

52

Dowlaszewicz Irena

"Jednak szok..." Rozmowa z Anną Grotkowską.

52

Komincz Grażyna

Szkoła Letnia Historii i Kultury Polskiej

52

Kozubowski Ryszard

Stefan Kozubowski - lidzianin XX wieku

52

Krajewski Kazimierz

Zgrupowanie "Północ"

52

Machnacz Jarosław

Nauczycielskie wspomnienia

52

Markert Wojciech

77 pułk piechoty - Strzelców Kowieńskich

52

Niechwiadowicz Kazimierz

Wiejscy nauczyciele

52

Sosnowski Stanisław

W rocznicę odzyskania Niepodległości

52

Szot Jan

Pokolenie trzecie

52

Wolewicz Sergiej

Na marginesie...

53

Abramowicz Władysław

Słobódka - przedmieście Lidy

53

Kołyszko Czesław

Z radością wejdźmy do domu Pana!

53

Krajewski Kazimierz

Ośrodek Szczuczyn

53

Markert Wojciech

77 pułk piechoty - Strzelców Kowieńskich

53

Stasiewicz Jan

Zapiski o Ojcu.

53

Szot Jan

Pokolenie trzecie

54

Kołyszko Czesław

Narodzenie się dla wieczności. Rozmowa z G. Kozakiewicz

54

Krahel Tadeusz, ks.

Zginęli, bo byli Polakami...

54

Krajewski Kazimierz

Obwód nr 49/67 Szczuczyn-Lida (działalność w 1945)

54

Markert Wojciech

77 pułk piechoty - Strzelców Kowieńskich

54

Niechwiadowicz Kazimierz

List

54

Szot Jan

Pokolenie trzecie

54

Tumilewicz Lilia

"Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie..."

55

 

Uroczystości w 75-lecie powstania styczniowego w Lidzie

55

Fajnhauz Dawid

Kołyszko Bolesław

55

Grzymała-Przybztko Julian

Ze wspomnień o 1863 r.

55

Kamiński Daniel

Na zgon Narbutta dowódcy partii w lidzkim powiecie r. 1863

55

Kołyszko Aleksander

"Za wolność naszą i waszą"

55

Kopeć Andrzej

Bitwa pod Władykami

55

Kozłowski Eligiusz

Kołyszko Feliks

55

Krahel Tadeusz, ks.

Represje carskie wobec duchowieństwa diecezji wileńskiej w latach 1863-1865

55

Lenartowicz Teofil

Cieniom Narbuttów

55

Malewski Czesław

Niepełny wykaz osób więzionych, prześladowanych i zesłanych obywateli powiatu lidzkiego

55

Śnieżko Aleksander

Szawry - gniazdo rodzinne Narbuttów

55

Śnieżko Aleksander

Ludwik Narbutt - bohater narodowy

56

Ciechanowicz Lech, Mierzwa Ryszard

Niezapomniana ulica Suwalska lat 30-ch XX wieku

56

Dowlaszewicz Irena

Parafiada

56

Foto

Związek Obywatelskiej Pracy Kobiet

56

Krajewski Kazimierz

Obwód nr 49/67 Szczuczyn-Lida (działalność w 1945)

56

Powargo Katarzyna

Praca i wypoczynek

56

Szot Jan

Pokolenie trzecie

56

Zaniewski Czesław

Prośba. Oddany Polsce.

57

Dowlaszewicz Irena

Słonim w latach międzywojennych

57

Dzwonkowski Roman, ks.

Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie - czego oczekują?

57

Januszczak Joanna

Na zamku Sapiehów, czyli w więzieniu centralnym w Mińsku.

57

Kiedyk Maria

Nasze drogi

57

Kozubowski Ryszard

Dziś mówię ludziom, co mówiłam Bogu...

57

Krajewski Kazimierz

Ośrodek Iwie-Juraciszki

57

Matysek Kazimierz

On rozpoczynał swój lot w Lidzie . Józef Prętkowski (1915-1945)

57

Suchocki Jerzy

Kraj dzieciństwa

57

Szot Jan

Pokolenie trzecie

58

 

Słów kilka o autorze. (O Seheniu Janie)

58

Dowlaszewicz Irena

Współpraca nie zna granic. Rozmowa z wice-burmistrzem Grajewa oraz dyrektorem Szabatem

58

Fotografia

Rodzina kolejowa

58

Krajewski Kazimierz

Ośrodek Iwie-Juraciszki

58

Lubczyk Grzegorz, Ziemski Andrzej

Z sercem do Rodaków za wschodnią i południową granicą

58

Paluch Jan

Miasto Lida w 1938 roku

58

Seheń Jan

Wspomnienie o Lidzie z końca XIX wieku

58

Seheń Jan

Elementarz

58

Szot Jan

Pokolenie trzecie

58

Uszakiewicz Stanisław

Była wśród nas

59

 

Piewca miłości (śp. Michał Wołosewicz)

59

Dowlaszewicz Irena

Czesław Niemen

59

Fotografia

Drużyna hokejowa gimnazjum

59

Kołyszko Aleksander

Historia kościoła w Bieniakoniach

59

Konczewska Katarzyna

Kochanek Wielkiej Niedżwiedzicy

59

Krajewski Kazimierz

Obwód nr 49/67 w latach 1946-1949

59

Ozonkowa Helena

Zielnik Pani Elizy

59

Piasecki Sergiusz

Zapiski oficera Armii Czerwonej

 

© Pawet  2004 
design by Leon