Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Kwiecień, 2005 r., nr 2(66)

"Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję" Jan Paweł II, 2 kwietnia 2005 r.

pope

Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Proroctwa o papieżu Janie Pawle II

JE Ksiądz kardynał Kazimierz Świątek "Otworzył Kościołowi bramę na Wschód", Słowo Księdza Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza

List do Ojca Świętego Jana Pawła II

Kuba żegna Papieża. Rosja: Bez transmisji

Kraków w obecności Ojca Świętego

Fatima - Jan Paweł II

Droga Krzyżowa Ojca Św. Jana Pawła II

Maryjny znak w śmierci Papieża

Pontyfikat Jana Pawła II w liczbach

Michał Szymielewicz. "Szkice do monografii Żołudka"

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Cezary Chlebowski. "Na szlaku Narbutta"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"