Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Habich - h. własny
pw. 29.V.1800 r.
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
Halicki
m. Lida - parafia lidzka;
wieś Janiszki - parafia koleśnicka;
Hancewicz h. Gozdawa
pw. 7.XII.1821 r.
ok. Hancewicze - parafia żyrmuńska ( 1799 r.);
ok. Hancewicze - parafia ossowska ( 1799 r.);
Szarkucie, Smilginie - parafia koleśnicka;
wieś Starodworce - parafia wasiliska;
ok. Surkonty, Wilbiki - parafia raduńska;
Krupowicze - parafia ejszyska;
Harasimowicz - h. Wieniawa
pw. 23.V.1800 r., 4.III.1820 r.
posesja Kierbiedzie, ok. Worniszki - parafia lidzka;
ok. Montwiany, Rekście, Sokoły - parafia żyrmuńska;
ok. Jacewicze, Rynkuny, Półstoki, Bołądzie, Honckiewicze - parafia ejszyska;
ok. Hancewicze - parafia werenowska;
ok. Siemaszki - parafia koleśnicka;
Harbałowski
m. Zabłoć - parafia zabłocka;
Harbutowicz
dwór Brażelki - parafia bieniakońska;
Hawryłkiewicz - h. Burtowt
pw. 10.III.1799 r., 18.VII.1805 r., 14.VII.1833 r.
ok. Narkuny, Rynkuny, Ponieździel, Bieniuny - parafia ejszyska;
Wielka Wieś - parafia iszczołnska;
majątek Hryszaniszki, zaścianek Gumbiszki, ok. Kijuciszki - parafia nacka;
Hausman
dwór Korsaki - parafia koleśnicka;
Henszel - h. Sulima
pw. 6.VII.1811 r.
majątek Wołdociszki, Girki, ok. Pałaszki - parafia raduńska;
Herman - h. Jastrzębiec
pw. 10.I.1799 r.
posesja Hormany - parafia ejszyska;
Hermanowicz
Krasule - parafia żołudzka;
Hess
wieś Jurszyszki - parafia ejszyska;
Hlebowicz
dwór Nieciecza - parafia nieciecka;
Hłybowski
m. Lida - parafia lidzka;
Hoffman - h. Grzymała
pw. 27.V.1802 r., 19.X.1817 r., 7.X.1832 r.
majątek Misiewicze - parafia wawiórska;
m. Bielica - parafia jelneńska;
majątek Sobakińce, m. Utwiany - parafia nowodworska;
Holeniewski
ok. Surkonty, Witożencie, Wilbiki - parafia raduńska;
Hołowacz - h. Lubicz
dwór Bolcieniki - parafia bieniakońska;
Hołownia - h. własny
pw. 13.XII.1819 r., 27.IV.1851 r.
m. Lida - parafia lidzka;
Hołub - h. Syrokomla
pw. 23.VII.1820 r.
ok. Miszkodańce, Kijuciszki - parafia koleśnicka;
majątek Pikiszki - parafia nacka;
Horbaczewski
ok. Wilbiki - parafia raduńska;
m. Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
Houwalt - h. własny
pw. 19.VIII.1829 r.
majątek Rakliszki, Onżadów, Milwidy - parafia ejszyska;
Ho(a)ncewicz- h. Dęboróg
pw. 7.XII.1821 r., 20.VII.1848 r.
posesja Soroki, ok. Hancewicze, Wasiukowszczyzna - parafia żyrmuńska;
ok. Szerkowicze - parafia nacka;
Honckiewicz - h. Dęboróg
ok. Honckiewicze - parafia ejszyska;
Horodko
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Hryszan - h. Nowina
posesja Ponieździel, ok. Dziczkańce - parafia ejszyska;
Hr(e)yhorowicz - h. Lubicz
pw. 7.XII.1798 r., 6.X.1832 r., 22.I.1838 r.; 3.II.1821 r., 30.XII.1832 r.
ok. Żomojtele, Jurszyszki., posesja Michnokiemie, folwark Serafiniszki - parafia ejszyska;
Słobodka, Nosewicze, Sapuńce - parafia raduńska;
Hrehorowicz - h. Lubicz
ok. Bołądzie, Smilginie, Gierwielańce, Giesmonty - parafia ejszyska;
ok. Mongieliszki, wieś Kijuciszki - parafia koleśnicka;
Lewkiszki - parafia nacka;
Hrudzin
ok. Chodziejowszczyzna - parafia dziembrowska;
Hryncewicz - h. Lubicz
pw. 20.VI.1800 r., 4.XI.1819 r.
ok. Bohdzie, Jodki - parafia lidzka;
Hryncewicz - h. Przegonia
ok. Micewicze;
Hryniewicz
m.Lida - parafia lidzka;
Staredwory - parafia wasiliska;
Sidorowce - parafia nieciecka;
Hubare(o)wicz - h. Radwan
pw. 16.XI.1810, 5.IX.1834 r.
posesja Krasule - parafia żołudzka;
ok. Krupowszczyzna - parafia wawiórska;
Hulewicz - h. Nowina
pw. 11.III.1804 r.
zaścianek Klimowicze - parafia wawiórska;
ok. Dziaduki - parafia żołudzka;
ok. Wierch Lebiodka - parafia wasiliska;
wieś Klukowicze, Leśniki - parafia nieciecka;
Hundius
m. Ostryna - parafia nowodworska;
Hurynowicz - h. Kalinowa
pw. 2.II.1799 r.
m. Werenów - parafia werenowska;
majątek Lebiodka - parafia wawiórska;
Huszcza
ok. Michnokiemie - parafia ejszyska;

 

Iszczołowicz
wieś Strzelce - parafia bieniakońska;
Izdebski - h. Pomian
pw. 7.XII.1798 r., 26.X.1832 r., 15.III.1849 r.
posesja Nackiewicze, Szarkucie - parafia koleśnicka;
ok. Stamierowszczyzna - parafia nacka;
Ilcewicz - h. Lubicz
pw. 19.X.1820 r., 22.XI.1832 r., 5.IV.1834 r., 18.II.1848 r.
folwark Karmaniszki, ok.Wiszkuńce, Wojdagi, Kukawka, Marcinkiszki, Miżany, Półstoki, Łowkieniki, Bujwidy, Porojście, Ponieździel, Pojedubie, wieś Ładaciszki, ok. Tietiańce, Mackowszczyzna, Chomicze, Trabuszki, Nowokuńce, Krupowicze - parafia ejszyska;
majątek Pietraszka - parafia solecznicka;
m. Raduń - parafia raduńska;
m. Wawiórka - parafia wawiórska;
m. Lida - parafia lidzka;
Iwaszkiewicz - h. Gozdawa
pw. 17.XII.1819 r.
ok. Pojedubie, Korkliny, Giesmonty, Serafiniszki - parafia ejszyska;
ok.Szejbakpole, Sobakonowszczyzna - parafia nowodworska;
ok. Gaworskie - parafia nacka;
Ihnatowicz - h. Świat
pw. 20.XII.1817 r.
zaścianek Korkliny - parafia ejszyska;
dwór Hryszaniszki - parafia nacka;
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
folwark Wersoka - parafia koleśnicka;
Iszora - h. Kościesza
Iwanowski
zaścianek Kukawka - parafia ejszyska;
ok. Dziatki - parafia zabłocka;
m. Soleczniki - parafia solecznicka;

Jabłoński, pw. 15.XII.1819 r.
ok. Wilkańce Wielkie - parafia ejszyska;
dwór Sołtaniszki- parafia nacka;
Bolcieniki - parafia bieniakońska;
majątek Jodkiszki - parafia lidzka;
Jacewicz - h. Odworąż
pw. 7.XII.1798 r., 14.V.1834 r., 27.VII.1842 r.
ok. Wiszkuńce, Ponieździel, Krupowiesy - parafia ejszyska;
Jachimowicz - h. Hołownia
ok. Jocze - parafia nacka;
wieś Wersoka - parafia koleśnicka;
Jachnowicz - h. Topór
pw. 11.XII.1816 r., 14.II.1847 r.
ok. Piaski, Malatycze - parafia nowodworska;
Baniuki - parafia wasiliska;
Jachowski - h. Oksza
dwór Krupa - parafia lidzka;
ok. Wincze - parafia wawiórska;
Jackiewicz
m. Lida - parafia lidzka;
folwark Komoruńce - parafia koleśnicka;
ok. Lubkiszki, Miżany, wieś Zubiszki - parafia ejszyska;

 

??????.???????