Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Lipec-październik, 1996r., nr 21-22


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Lidzka Kronika Pijarska. Najnowsze dzieje kościoła OO. Pijarów w Lidzie

Irena Stasiewicz-Jasiukowa. "O Księdzu Stanisławu Rojku Sch. P. wspomnienie serdeczne"

O.Andrzej Wróbel, Sch.P. "Powrót Pijarów do Lidy po I Wojnie Światowej"

Paweł Komorowski. "Początki Szkoły Handlowej w Lidzie"

Stanisław Sosnowski. "Najnowsze dzieje kościoła OO. Pijarów w Lidzie"

Wanda Bauman. "Moja sentymentalna podróż na Kresy"

Wspaniałe kolonie

Aleksander Siemionow. "Wizyta"

Zofia Jamontt. "Zasłużona bez grobu"

Ola Makaro, Aleksander Siemionow. "Witold Pilecki"

Kołyszko. "Wesele kresowe"