Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Grudzień, 1994 r., nr 15


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Robert Kuwalek. "Przywrócona pamięć o żydowskim Iwju"

Robert Kuwalek. "Nieistniejący cmentarz wojskowy w Lidzie"

Zbigniew Szafkowski. "Wojenne wspomnienia lidzianina"

Aleksander Sienuonow. "II sesja naukowa PAN na Ziemi Lidzkiej"

Robert Kuwałek. "Powstanie 1794 r. w powiecie lidzkim"

Zenon Sawicz. "Historia zamku Gedymina w Lidzie"

Aleksander Siemionow. "Maryla"

Halina Chlopek-Wilczyńska. "Wzruszenie ukradło mi słowa"

Anna Engelking. "Etnografowie z Warszawy w rejonie lidzkim"

Dariusz Śladecki. "Sztandary wyjęte z ukrycia"

Jadwiga Sienkiewicz. "Polskość w cieniu brzozowieckiej huty"

Robert Kuwalek. "Polacy w Nowogródku"

Alina Surmacka-Szcześniak. "Wynalazca z Krupy"

Transport z Lidy - 1945 r. (c.d.)

Ogloszenia