Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Poszukują...
Poszukuję jakichkolwiek informacji o mojej Rodzime Stypułkowskich, która wywodzi się z okolic Nowogródka. O Stypułkowskich pisał już Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu". Prawdopodobnie mieszkali w sąsiedztwie dworku Mickiewi­czów w Zaosiu. Cześć rodziny mieszkała w swojej posiadłości, która nazywała się STYPUŁY, a obecnie nazywa się TUPOŁY.
Tupoły leżą na trasie miedzy Baranowiczami a Nowogród­kiem (koło miejscowości KORELICZE). Rodzina Stypułkowskich mieszkała również w innych miejscowościach.
W czasie wojny (1939-40) prawie wszyscy byli wywiezieni w niewiadomym kierunku i zaginęli bez wieści. Może w tych okolicach starsi ludzie pamiętają tę rodzinę? A może jeszcze żyją jacyś krewni? Przed około dwudziestoma laty przekazano mi informację, że na jakimś cmentarzu są sprzed wojny groby Stypułkowskich, którymi opiekowała się miejscowa ludność. Może w archiwach albo w dokumentach kościelnych są jakieś informacje o tej rodzinie? Jeśli udałoby się znaleźć jakiekolwiek wiadomości bardzo proszę powiadomić mnie na adres:
Stypułkowski Cezary
Osiedle Kolorowe 16/162 31-940 Kraków

Ku pamięci Ignacego Domejki
Życie wielu sławnych Polaków jest związane z Ziemią Lidzką. Jednym z nich jest uczony światowej sławy, Ignacy Domejko. W latach 1823-1831 Domejko mieszkał w folwarku Zapole koło Lidy.
W lipcu br. zarząd TKPZL, z inicjatywy Stanisława Uszakiewicza zwrócił się do Komitetu Wykonawczego Lidzkiej Rejonowej Rady Deputowanych z propozycją upamiętnienia imienia naszego krajana. Zaproponowaliśmy nadać imię Ig­nacego Domejki szkole średniej w Krupowie (spadkobierczyni szkoły średniej w Zapolu), zorganizować w tej szkole muzeum, a na miejscu dawnego folwarku w Zapolu ustawić pamiątkowy znak. Padła również propozycja, by imieniem Domejki nazwać jedną z ulic w Krupowie i Lidzie.
W dniu 20 września 1994 r. Komitet Wykonawczy podjął następującą decyzję:
1. Zwrócić się z prośbą do Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Grodnie o nadanie imienia Ignacego Domejki szkole średniej w Krupowie.
2. Z pomocą TKPZL przystąpić do zorganizowania muzeum w szkole.
3. Przyszykować propozycję dla głównego architekta rejonu kon­serwacji budynków siedziby i wystawienia pamiątkowego znaku.
4. Zaproponować Radzie Gminnej w Krupowie nazwanie imieniem Domejki jednej z ulic w Krupowie.
5. Wydział Kultury i Edukacji powinien rozpocząć zbiór dokumen­tów i informacji o Domejce oraz wydać informator o uczonym.
6. Rada Wiejska w Dzitwie wraz z TKPZL powinna zorganizować pracę przy porządkowaniu siedziby i wystawieniu pamiątkowego znaku w Zapolu.
Czeka nas więc ogrom pracy. Apelujemy do wszystkich czytelników o pomoc przy realizacji tego dzieła.
Aleksander Kołyszko - prezes TKPZL

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej uprzejmie informuje, że od pewnego czasu posiada własną siedzibę. Jest nią mieszkanie przy ul. Szubina 6/7 (niedaleko od dworca autobusowego, za piekarnią w stronę zamku). Dyżury w siedzibie TKPZL odbywają się według następującego harmonogramu:
wtorki - godz. 18-21
czwartki - godz. 14-18
środy i piątki - 10-14
niedziele - godz. 14-17
w poniedziałki i soboty siedziba jest nieczynna.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie zmienił się adres do korespondencji: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, ul. Goworowa 25a, 231300 Lida.

W związku z opracowaniem wykazu poległych i zamordowanych żołnierzy AK okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, zwracamy się z apelem do naszych Czytelników o nadsyłanie informacji na ten temat W informacji powinny znaleźć się takie dane, jak: nazwisko, imię oraz pseudonim, daty urodzenia, miejsce i data śmierci oraz miejsce pochów­ku. W pierwszej kolejności pragniemy ustalić listę poległych uczest­ników akcji na Szczuczyn, która miała miejsce w kwietniu 1944 r. Informacje należy nadsyłać pod adres:
Henryk Piskunowicz
ul. Norwida 15/118
05-120 Legionowo

W dniu 17 VII zmarł w Lidzie b. p. Jaków Abramowicz Dwilański, jeden z nielicznych, ostatnich ocalałych więź­niów getta w Lidzie, absolwent Gimnazjum Handlowego O.O Pijarów w Lidzie, żołnierz partyzantki w latach 1943-1944, poeta piszący w jidisz i po hebrajsku. W Nr 12 "Ziemi Lidzkiej" opublikowaliśmy fragmenty jego wspo­mnień, dotyczące likwidacji getta w Lidzie. W imieniu redakcji Rodzinie zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

W dniu 18 XI, po krótkiej lecz ciężkiej chorobie zmarła w Lidzie zasłużona nauczycielka języka polskiego i dzia­łacz TKPZL, śp. Teresa Teżyk. Odeszła od nas nagle, pełna energii i zapału do pracy. W Zmarłej żegnamy wielką orędowniczkę polskości i przyjaciela młodzieży. W imieniu TKPZL oraz redakcji na ręce Córki oraz Synów składamy najgłębsze wyrazy współczucia oraz łączymy się z nimi w bólu. Pragniemy także przypomnieć, że śp. Teresa Teżyk była również aktywną współpracowniczką Fundacji Po­mocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza w Lublinie, włączając się w pracę nad organizacją oświaty polskiej w Lidzie oraz współuczestnicząc w przygotowaniu kolonii letnich w Polsce dla dzieci z Lidy. Zarząd Fundacji dołącza swoje kondolencje, żegnając tym samym zasłużo­ną polską nauczycielkę.

??????.???????