Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Transport z Lidy - 1945 r. (c.d.)

 

W porzednim numerze "Ziemi Lidzkiej" rozpoczęliś­my druk listy transportowej osób, które opuściły Lidę w 1945 r., wyjeżdżając do Polski w ramach tzw. repat­riacji. Transport ten, przypomnijmy, został rozformowa­ny w Lublinie, w tutejszym Urzędzie Repatriacyjnym, stąd też zachowała się owa lista transportowa.
Publikując ją, zwracamy się jednocześnie do lidzian, szczuczynian i innych mieszkańców Ziemi Lidzkiej o nad­syłanie na adres naszej redakcji wspomnień, które mogliś­my zatytułować "Pożegnanie z Lidą". Chcielibyśmy, by czytelnicy w Polsce podzielili się z nami swoimi odczuciami, jakie towarzyszyły im, gdy opuszczali swoje rodzinne strony i przychodziło im urządzać sobie życie na nowo, w nowych warunkach. Wiemy, że wiele osób wyjechało z Lidy już w latach 1939-1941, gdy wkroczyli tu Sowieci. Inni z różnych przyczyn ewakuowali się w okresie okupacji hitlerowskiej, większość jednak znala­zła się poza Lida w latach 1944-1946 i 1954-1957. Kolejne odcinki listy transportowej z Lidy ozdabiane będą wspomnieniami tych lidzian, którym przyszło poże­gnać się ze swoimi rodzinnym miastem. Liczymy na Wasz odzew.
G
Gajgałowicz Władysław s. Alojzego, ur. 1907 r. - udał się do Siedlec
Grablis Helena c. Józefa, ur. 1913 r. - udała się do Siedlec
Grablis Andrzej s. Jana, ur. 1939 r. - udał się do Siedlec
Grablis Anna c. Jana, ur. 1941 r. - udała się do Siedlec
Grenda Irena c. Antoniego, ur. 1911 r. - udała się Lublina
Grenda Wacław s. Wacława, ur. 1939 r. - udał się do Lublin
Grochowska Janina c. Józefa, ur. 1909 - udała się do Wąwolnicy
Goldfaer Roman s. Henryka, ur. 1929 - udał się do Białegostoku
Grudzińska Genowefa c. Jana,ur. 1928 - udała się do Białegostoku
Golmant Jan s. Stanisława, ur. 1911 r. - udał się do Białegostoku
Gruszczyński Józef s. Józefa, ur. 1903 r. - udał się do Białej Podlaskiej
Gruszczyńska Zofia c. Wacława, ur. 1912 r. - udał się do Białej Podlaskiej
Gruszczyński Mieczysław s. Józe­fa, ur. 1933 r. - udał się do Białej Podlaskiej
Gruszczyński Marian s. Józefa, ur. 1936 r. - udał się do Białej Podlaskiej
Gicewicz Franciszek s. Wiktora, ur. 1928, pochodził z Chodziuków pow. Lida - udał się do PUR w Siedlcec
H
Harasimowicz Jadwiga c. Floriana, ur. 1883 r., pochodziła z Żołudka, udała się do Lublina
Harasimowicz Janina c. Aleksandra, ur. 1904 r. - udała się do Lublina
Harasimowicz Zofia c. Aleksandra, ur. 1907 r. - udała się do Lublina
Harasimowicz Helena c. Aleksandra, ur. 1923 r. - udała się do Lublina
Hryśko Wacław, ur. 1911 r., pochodził z Lidy, udał się do Lublina
I, J
Jordan Andrzej s. Alesandra, ur. 1905 - udał się do Poznania
Jordan Katarzyna c. Józefa, ur. 1905 - udała się do Poznania
Jordan Helena c. Andrzeja, ur. 1932 - udała się do Poznania
Jordan Jadwiga c. Andrzeja, ur. 1934 - udała się do Poznania
Jordan Józef s. Andrzeja, ur. 1935 - udał się do Poznania
Jordan Wojciech, s. Andrzeja, ur. 1937 - udał się do Poznania
Jordan Andrzej s. Antoniego, ur. 1941 - udał się do Poznania
Jakubowska Irena c. Konstantego, ur. 1929 - udała się do Lublina
Jansz Helena c. Władysława, ur. 1884 - udała się do Lublina
Jansz Józef s. Stanisława, ur. 1887 - udał się do Lublina
Jansz Ryszard s. Józefa, ur. 1930 - udał się do Lublina
Jundziłł Krystyna c. Stanisława, ur. 1923 - udała się do Janowa Podlaskiego
Juricwicz Józef s. Franciszka, ur. 1893 - udał się do Białegostoku
Jasińska Anna c. Władysława, ur. 1897 - udał się do Białegostoku
Jasiukiewicz Paweł,  ur. 1892  - udał się do Łuczan
Jasiukiewicz Stefania c. Stanisława, ur. 1915 - udała się do Lublina
Jakubowicz Jan, ur. 1910 - udał się do Łodzi
Jaworski Michał s. Józefa, ur. 1906 - udał się do Lublina
Jaworski Jan s. Józefa, ur. 1922 - udał się do Lublina
Jaworska Sabina c. Józefa, ur. 1926 - udała się do Lublina

K
Kowalski Aleksander s. Jana, ur. 1896 - udał się do Kempy (woj. warszawskie)
Kowalewska Franciszka c. Piotra, ur. 1899
Kolibski Ludwik s. Czesława, ur. 1896 - udał się do Walkowic
Kolibska Franciszka c. Kacpra, ur. 1896 - udał się do Walkowic
Kolibska Helena c. Ludwika, ur. 1931 - udał się do Walkowic
Kolibska Janina c. Ludwika, ur. 1931 - udał się do Walkowic
Kolibski Czesław s. Ludwika, ur. 1932 - udał się do Walkowic
Komudza Helena c. Antoniego, ur. 1888 - udała się do Lublina
Komudza Anna c. Konstantego, ur. 1920 - udała się do Lublina
Komudza Leonard s. Konstantego, ur. 1927 - udał się do Lublina
Komudza Leokadia c. Konstantego, ur. 1930 - udała się do Lublina
Komudza Irena c. Konstanstego, ur. 1936 ­- udała się do Lublina
Kajdul Klara c. Juliana, ur. 1930 - udała się Biełegostoku
Kaska Józef s. Marcina,  ur. 1904 - udał się do woj. warszawskiego
Kaska Maria c. Antoniego, ur. 1930 - udała się do woj. warszawskiego
Kaska Halina, c. Józefa, ur. 1932 - udała się do woj. warszawskiego
Krzeczek Maria c. Jana, ur. 1914 - udała się do Bielska Podlaskiego
Karecka Władysława c. Władysława, ur. 1928 - udała się do Lublina
Kleweko Józef s. Augustyna, ur. 1923 - udał się do Lublina
Kozłowska Maria c. Wincentego, ur. 1900 - udała się do Krakowa
Kamiński Romuald s. Władysława, ur. 1927 - udał się do Rozwadowa
Korzeniewska Anna c. Bolesława, ur. 1923 - udała się do Lublina
Kwapień Wacław s. Michała, - udał się do Włodawy
ur. 1904 Kondratowicz Feliks s. Kazimierza, ur. 1908 - udał się do Lublina
Krupowicz Janina c. Kazimierza, ur. 1921 pochodziła z Tatarszczyzny - udała się do Białegostoku
Krupowicz Wanda c. Józefa, ur. 1914, pochodziła z Lidy - udała się do Lublina
Kropowicz Wincenty s. Wincentego, ur. 1907 - udał się do Lublina
Kandybo Jan s. Antoniego, ur. 1901, pochodził z Ciabów pow. Lida - udał się do Szczucina Białostockiego
Korzeniewski Michał s. Józefa, ur. 1912 - udał się do Przemyśla
Korzeniewski Stanisław s. Antoniego, ur. 1928 - udał się do Przemyśla
Korzeniewski Antoni s. Józefa, ur. 1889, udał się do Białegostoku
Korzeniewski Józef s. Józefa , ur. 1923 - udał się do Białegostoku
Kruszyński Leon s. Jana, ur. 1917 - udał się do Gdańska
Krupski Piotr s. Ignacego, ur. 1915 - udał się na Pomorze
Krupska Józefa c. Piotra, ur. 1931 - udała się na Pomorze
Krupski Tomasz s. Piotra, ur. 1935 - udał się na Pomorze
Komisarski Feliks s. Wojciecha, ur. 1897 - udał się do Księżostawów
Krugły Tomasz s. Jana, ur. 1938 - udał się do Księżostawów
Kasperowicz Krystyna ur. 1906 - udała się do Białej Podlaskiej
Kiktowicz Stanisława c. Jana, ur. 1924 - udała się do Łodzi
Kos Franciszka c. Antoniego, ur. 1925 - udała się do Rypina
Kuczyński Wacław s. Bolesława, ur. 1909 - udał się do Siedlec

L
Lemiech Danuta c. Stefana, ur. 1925 - udała się do Lublina
Lipiński Stanisław s. Pawła, ur. 1897 - udał się do Łomży
Lemiech Teofila c. Piotra, ur. 1893 - udała się do Lublina
Leitucker Anna c. Wilhelma, ur. 1906 - udała się do Lublina
Leitucker Jasdwiga c. Józefa, ur. 1907 - udała się do Lublina
Leitucker Julia c. Juliusza, ur. 1880 - udała się do Lublina
Leitucker Halina c. Leopolda, ur. 1930 - udała się do Lublina
Leitucker Bohdan s. Leopolda, ur. 1931 - udała się do Lublina
Leitucker Krystyna c. Leopolda, ur. 1939 - udała się do Lublina
Lubowiecki Stanisław - udał się do Lublina
Lewczuk Anna c. Ławrentieja, ur. 1893, pochodziła ze Szczuczyna - udała się do Bielska Podlaskiego
Lipińska Kazimiera c. Wojciecha, ur. 1889 - udała się do Białej Podlaskiej
Ł
Łukasiewicz Maria c. Grzegorza, ur. 1918 - udała się do Lublina
Łukasiewicz Włodzimierz s. Władysława, ur. 1916 - udał się do Lublina
Łukasiewicz Stefan s. Włodzimierza, ur. 1932 - udał się do Lublina
(zebrał i zestawił R.K.)

??????.???????