Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Wrzesień, 1990 r., nr 1


Słowo do Czytelnika

Początki naszego odrodzenia

Historia Lidy

Polska oświata na Białorusi

Wspomnienie o Marii Laskowiczównie

Koło ZPB w Gudach

Lida Wieszczowi...

Dawna prasa polska w województwie nowogródzkim

Aleksander Jurewicz. "GRANICA"

Maria Konopnicka. "ROTA"

Kalendarz Polski - Wrzesień

Nasza kronika