Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

ROTA

 

" Rotę " napisała w 1908 r. Maria Konopnicka na skutek fali ger manizacyjnej w zaborze prus­kim. Melod ię skomponował w 191 0 r. Feliks No­wowiejski.

Zjazd Założycielski Polaków na Białorusi w dniu 16.VI.1990 r. zatwierdził " Rotę " jako hymn Związku i uznał j ako główną pieśń Pola­ków na tym terytorium.

 

I. Nie rzućim ziemi skąd nasz ród

Nie damy pogrze ść mowy,

Polski my naród, polski lud.

Królewski szczep piastowy.

Nie damy by nas gnębił wróg.

Tak nam dopomóż Bóg! (2x)

 

II. Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy ducha.

Aż się rozpadn ie w proc h i pył

Wroga nam zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg.

Tak nam dopomóż Bóg! (2x)

 

III. Nie będzie nikt już pluł nam w twarz,

Ni dzieci nam tumanił.

Wstanie orężny hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.

Tak nam dopomóż Bóg! (2x)

 

??????.???????