Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Październik, 2004 r., nr 5(63)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

A. Kołyszko. "Polak Polakowi bratem"

Czesław-Piotr. "Wieczna lampka z Powstania Warszawskiego"

Jolanta Zaręba-Wronkowska. "Stanisław Mockałło"

Czesław-Piotr. "Kwiaty Królowej"

Eugeniusz KABATC. "SPOD ZNAKÓW ORŁA I POGONI. Inspiracje Sokrata Janowicza"

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Michał Szymielewicz. "Szkice do monografii Żołudka"

Kazimierz Krajewski. "ODDZIAŁY DURYSA I BUKATKI (1946-1948)"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"

Listy. Ogłoszenia. Kontakty z czytelnikami