Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Boniecki - h. Bończa
pw. 2.XII.1798 r., 1.X.1832 r.
ok. Skobejki - parafia żołudzka;
dwór Hryszaniszki - parafia nacka;
wieś Wisińcza - parafia ejszyska;
Borejsza
Wielka Wieś - parafia nieniecka;
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
Borodzicz - h. Borodzicz
pw. 12.X.1817 r.
dwór Wersoka - parafia koleśnicka;
m. Lida - parafia lidzka;
Bortkiewicz - h. Przegonia
pw. 2.XI.1820 r.
dwór Hołodziszki - parafia koleśnicka;
Boryczewski
folwark Kniazikowszczyzna - parafia trokielska;
Borsuk - h. Topór
ok. Łunki - parafia raduńska;
ok. Mickańce - parafia nacka;
Boryso(e)wicz - h. Ogończyk
m. Raduń - parafia raduńska;
Borysowski
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Brancewicz
ok. Gradowszczyzna, Kołomyckie - parafia wawiórska;
ok. Wiszkuńce - parafia ejszyska;
ok. Sakowicze - parafia ossowska;
Wołczynki - parafia wasiliska;
Brant
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
Brejwo
m. Lida - parafia lidzka;
Brenner - h. Gozdawa
pw. 7.V.1821 r.
majątek Stary Dwór, Rewiatycze - parafia wawiórska;
Brochocki
Brodowicki - h. Łada;
Brodowski - h. Łada
Dejnowa - parafia wawiórska;
Broński
Bruzgielewicz
wieś Dajnowo - parafia nacka;
Brzeziński - h. Lubicz
ok. Poczobuty, wieś Koniuchy - parafia bieniakońska;
Brzozowski - h. Korab
4.I.1820 r., 23.V.1817 r., 27.XI.1836 r.
dwór Mackiszki - parafia ejszyska;
Kubielczyki - parafia wawiórska;
majątek Górnofel - parafia wasiliska;
Buchowiecki
Żagory - parafia koleśnicka;
Buczyński
folwark Pozgrynda - parafia koleśnicka;
Budkiewicz - h. Jastrzębiec
pw. 29.XI.1804 r., 14.VII.1811 r. 20.VIII.1817 r., 9.IX.1832 r., 10.I.1846 r., 24.II.1849 r.
Budrewicz - h. Pobóg
m. Werenowo - parafia werenowska;
Bujko - h. Jastrzębiec, h. Bojcza
pw. 26.VIII.1820 r.
ok. Pojedubie, Mackowszczyzna, Rymkuny - parafia ejszyska;
Bujnicki
wieś Huryny - parafia trokielska;
wieś Ogrodniki - parafia lidzka;
Bukaty - h. własny
ok. Dziewieniszki - parafia lipnicka (lidzka);
wieś Kobylniki - parafia trokielska;
Bukowiecki
ok. Dzieżyszki - parafia koleśnicka;
Bukowski h. Bończa, pw. 16.IV.1798 r., 9.VI.1851 r.
Bulewski - h. Samson
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Bułhak - h. Syrokomla
ok. Lubiance, wieś Soboluńce, Sołtaniszki, Poddubicze - parafia nacka;
Bułhard
Bułharowski - h. Półświat
pw. 10.I.1799 r.
ok. Kijucie - parafia koleśnicka;
Bumarowski, pw. 7.I.1799 r., 18.VI.1851 r.
majątek Borcie;
Butkiewicz - h. Jastrzębiec
pw. 18.XI.1829 r., 11.XII.1844 r.
h. Trzaska, pw. 20.II.1811r., 27.XI.1831 r., 27.VI.1832 r.
Brzozowce - parafia żołudzka;
wieś Kosowszczyzna - parafia lidzka;
majątek Krzywicze - parafia jelneńska (bielicka),
majątek Puciatowszczyzna - parafia solecznicka;
Wawiórka - parafia wawiórska;
ok. Ławrynki - parafia trokielska;
ok. Montwiliszki - parafia ejszyska;
Burnejko, pw.31.VIII.1820 r.
ok. Pojedubie - parafia ejszyska;
Burzyński - h.Trzywdar
pw. 18.XII.1819 r.
dwór Werenowski - parafia werenowska;
ok. Swiackiewicze, Wilkańce, Honckiewicze, zaścianek Borówka, wieś Palukiszki - parafia ejszyska;
ok. Niekraszuńce, Nowe Tatary - parafia nacka;
ok. Misiewicze, Dylewo - parafia wawiórska;
ok. Wodzboniszki - parafia koleśnicka;
ok. Jundziliszki - parafia solecznicka;
Butrymowicz - h. Starykoń
pw. 29.V.1800 r.
posesja Bołądzie, ok. Podborze, Michnokiemie, Pojedubie - parafia ejszyska;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
ok. Rekście, Zaleskie - parafia żyrmuńska;
Busz - h. Buszler
pw. 16.IV.1820 r., 3.II.1843 r.
Busz - h. Jasieńczyk, pw. 16.IV.1820 r. - bez posiadłości.
m. Lida - parafia lidzka;
majątek Wiszniewo;
Bykowski - h. Bronic (Łopot)
pw. 3.VII.1820 r., 13.V.1824 r.,7.I.1833 r., 25.XI.1846 r.
ok. Bołądzie, Swianiszki, Swianiszki, Wilkańce- parafia ejszyska;
m. Wasiliszki, posesja Lebiodka, ok. Szostakowce - parafia wasiliska;
ok. Pozniakowszczyzna - parafia dubicka;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
ok. Paczyce - parafia żołudzka;
Łahody - parafia różaniecka;
Bylewski - h. Samson
pw. 4.VII.1818 r., 22.VI.1834 r.
ok. Andruszowszczyzna - parafia dziembrowska;
Byliński - h. Łodzia
pw. 10.V.1829 r., 7 IV.1834 r.
ok. Bierniki - parafia dziembrowska;
ok. Rekście - parafia żyrmuńska;
wieś Mociowce, dwór Gielniki - parafia iszczołnska;
ok. Jodki, Czechowce - parafia lidzka;
wieś Kniazikowce, folwark Niewieryszki;
Bystrzycki
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;


Cedroński - h. Odrowąż
pw. 23.II.1823 r.
folwark Buciszki - parafia ejszyska;
Cielecki
ok. Zachowszczyzna - parafia ejszyska;
Cierpicki - h. Ossorya
pw. 22.III.1821 r.
m. Lida - parafia lidzka;
wieś Slizy - parafia trokielska;
ok. Ławrynowicze - parafia wawiórska;
ok. Kowki - parafia żyrmuńska;
ok. Kowalki, Kudejuńce, wieś Sołtoniszki - parafia nacka;
ok. Kowalki - parafia raduńska;
Czepieluny - parafia koleśnicka;
Chalecki
ok. Żyżma - parafia trokielska (szczuczyńska);
m. Bieniakonie - parafia bieniakońska;
ok. Szaudziny - parafia żołudzka;
Chalkowski
ok. Michnowce - parafia wawiórska;
Charewicz
ok. Sokoły - parafia ossowska;
Charliński
ok. Wojdagi - parafia koleśnicka;
Cerpiński  
Ciemochowski
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Chludziński - h. Charyton
Chlusewicz
Papiernia Brażelska - parafia bieniakońka;
Chmielewski - h. Wieniawa
pw. 3.XII.1798 r., 29.IX.1832 r., 10.III.1837 r., 13.X.1830 r.
ok. Giniuny, Niewisza, Kozieliszki - parafia wasiliska;
m. Ostryna - parafia nowodworska;
ok. Bolcieniki, Butrymańce - parafia bieniakońska;
ok. Giesmonty, wieś Rezy - parafia ejszyska;
ok. Kierbiedzie - parafia lidzka;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
Chmielowski - h. Jastrzębiec
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
posesja Chilczyce - parafia różaniecka;
posesja Dowgiały - parafia ossowska;
Chodacki
Lebiodka - parafia szejbakpolska;
Chodakiewicz
dwór Janapol - parafia raduńska;
ok. Wilkańce Wielkie - parafia ejszyska;
Chodorowicz
wieś Porojście - parafia werenowska;
Chojnicki
Piasczyzna - parafia wasiliska;
Cholewa
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
Chomicz
ok. Narkuny - parafia ejszyska;
Chomiczewski
m. Lida - parafia lidzka;
Chreptowicz - h. Odrowąż
pw. 4.III.1820 r., 21.III.1834 r., 28.III.1861 r.
posesja Chreptowicze alias Bolcieniki - parafia bieniakońska;
Chrul - h. Prawdzic
pw. 3.XII.1798 r., 18.VII. 1859 r.
ok. Wołkiewicze - parafia raduńska;
folwark Pielewszczyzna, ok. Dowgiały - parafia ossowska;
m. Lida, ok. Czechowce, Kolesiszcze - parafia lidzka;

Czesław Malewski

??????.???????