Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Sierpiń, 2000 r., nr 3(43)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Irena Stasiewicz-Jasiukowa. "Boże Narodzenie w Lidzie w latach dwudziestych i trzydziestych XX stulecia"

Irena Dowlaszewicz. "Cudowny dziś dzień nastał"

Stanisław Uszakiewicz. "Niech pozostanie pamięć"

Aleksander Kołyszko. "Śladami męczeństwa i wiary"

Stanisław Uszakiewicz. "Warszawskie święto lidzian"

Stanisław Sosnowski. "Zjazd prostych ludzi"

Irena Dowlaszewicz. "Z historii stuleci i pokoleń Ziemi Iwiejskiej"

Jan Szott. "Pokolenie pierwsze"

Kazimierz Krajewski. "Armia Krajowa na Ziemi Lidzkiej "

Ziemia Lidzka z Romanem Aftanazym "Rakliszki"

Kamila Emilia Mokrzecka. "Rok 1919 czyli pieśń o dywizjach litewsko-białoruskich"