Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Sierpiń, 2000 r., nr 2(42)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Stanisław Uszakiewicz. "Spoczął w swojej parafii"

Miejsce zwycięstwa. Z historii zbrodni

Jubileuszowa pielgrzymka do Trokiel

Aleksander Kołyszko. "Mosarz"

Aleksander Kołyszko. "W poszukiwaniu korzeni..."

80 lat bitwy nad Niemnem. Bitwa o Lidę

Kazimierz Krajewski. "Armia Krajowa na Ziemi Lidzkiej "

Franciszek Jancewicz. "Moja wojenka"

Kamila Emilia Mokrzecka. "Rok 1919 czyli pieśń o dywizjach litewsko-białoruskich"

Ziemia Lidzka z Romanem Aftanazym "Podweryszki"

Listy Ogłoszenia Kontakty z czytelnikami