Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

7 maja Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, Centrum Muzyczne "Panorama" zaprosiły na miejskie obchody Święta Wielkanocy. Sala była pełna, widzowie nie zostali zawiedzeni. W programie wystąpili zespoły "Kresowiacy", "Miłość", "Pielgrzym", "Legenda".

***

14 maja I Rejonowy Przegląd Polskiej Piosenki i Tańca odbył się w Werenowie. Prym wiodły zespoły dziecięce ze szkół w Raduniu i Werenowie, dziewczyny z Bolciszek, Bieniakoń, Osipowców, Sołtaniszek, Przewoży, Kłajsz i innych szkół.

***

W dniach 18-24 maja odbył się VI Światowy Zjazd Lidzian, na który przybyło około 100 gości z Polski. Redakcja przygotowuje specjalne zjazdowe wydanie pisma.

***

W dniach 19-21 maja zespół rodziny Sachoniów przebywał na Festiwalu Zespołów Rodzinnych w Tczewie. W konkurencji zespołów z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi i Niemiec zajął honorowe II miejsce.

***

28 maja, tradycyjnie na koniec roku w miejskim Pałacu Kultury uczniowie i nauczyciele TKPZL podsumowali swoje osiągnięcia. Były inscenizacje, wiersze, piosenki, tańce. Najlepsze osoby, a było ich około stu, otrzymały dyplomy i prezenty książkowe.

***

W czerwcu po raz pierwszy oddział ZPB staraniem nauczycielki Haliny Żydkiewicz zorganizował półkolonie dla dzieci w szkole nr 11. Trzydzieścioro dzieci, w wieku od 10 do 14 lat, z różnych szkół miasta w ciągu miesiąca od­poczywało i kontynuowało naukę języka polskiego.

***

Z powstaniem gospodarstw rolniczych niektórzy wiążą reformę rolną na Białorusi. Jednak ich liczba jest znikoma. W rejonie lidzkim jest takich około trzydziestu. Dzierżawią razem 445 hektarów ziemi. Największy nadział liczy 57 ha.

***

Uczestnicy tegorocznych półkolonii dla młodzieży (organizowanych przez TKPZL) mieli za zadanie uporządkowanie cmentarza katolickiego przy ulicy Engelsa. Przez 10 dni pracowało około 80 białoruskich skautów (kier. Irena Teżyk) oraz młodzież polska (kier. Tadeusz Straczyński).

***

Na początku czerwca Lidę i rejon lidzki odwiedził Prezes Rady Ministrów Białorusi, Włodzimierz Jarmoszyn. Gość odwiedził Zakłady Remontowe Techniki Rolniczej w Minojtach, kilka kołchozów oraz lidzkie przedsiębiorstwo "Lidaagroprommasz", produkujące między innymi kombajny we współpracy z Niemcami.

***

W dniach 5-15 czerwca na bazie Studium Pedagogicznego, TKPZL zorganizowało Letnią Szkołę Języka Polskiego i Historii. Polska młodzież miała możliwość doskonalić swą wiedzę oraz uczestniczyła w wycieczkach: "Szlakiem walk żołnierzy AK", "Szlakiem Mickiewicza", zwiedziła pomniki architektury w Żemłosławiu.

***

W dniach 9-11 czerwca odbyły się trzecie warsztaty dla dziennikarzy polskich na Wscho­dzie, zorganizowane przez Fundację "Pomoc Pola­kom na Wschodzie". Ponad 40 tytułów dzienników, tygodni­ków, miesięczników i kwartalników, z róż­nych zakątków byłego ZSRR - Bia­łorusi, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Czech i Jugosławii zaprezentowano na wystawie w Centrum Animacji Misyjnej Ojców Palotynów w podwarszawskim Konstancinie. Przybyli również dziennikarze z "Radia znad Wilii" i "Radia Lwów".

W ramach warsztatów odbyły się dyskusje i spotkania z udziałem wiceministra spraw zagranicznych RP, Radosława Sikorskiego i głównego doradcy Prezesa Rady Ministrów ds. Polityki Zagranicznej, Jerzego Marka Nowakowskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Kazimierza Ujaz­dowskiego oraz przedstawicieli środowisk dziennikarskich w Polsce. W sali senatu, w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się promocja polsko-ukrainskiego wydania wierszy księdza Jana Twardowskiego z udziałem autora. Sponsorem wydania była Fundacji "Pomoc Polakom na Wscho­dzie".

***

Dzień 22 czerwca, Święto Bożego Ciała, stał się podwójnym świętem dla mieszkańców Wasiliszek. W ten dzień swą pierwszą Mszę św. odprawił ks. Eugeniusz Kucharewicz z zakonu michalitów, pochodzący z tego miasteczka.

***

24-25 czerwca w Nowogródku odbył się Festiwal Średniowiecznej Kultury "Nowogródek 2000". Przybyli goście z Polski, Litwy, Rosji, Czech. Największe emocje wzbudziły pokazy walk rycerskich oraz inscenizacja bitwy 1314 roku na wałach zamku.

***

25 czerwca pierwsza po wojnie procesja Bożego Ciała przeszła przez centrum Lidy. Zbiegła się ona z zakończeniem I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Grodzieńskiej.

***

Jednym ze wskaźników dobrobytu mieszkańców jest zdolność nabywcza. Jak twierdzi statystyka ponad 65% zakupów w sklepach miasta i rejonu przypadło w pierwszym półroczu na żywność. Na więcej pieniędzy ludziom nie starcza.

***

22-23 lipca Lidę odwiedziła grupa członków Klubu Seniorów Lotnictwa z Białegostoku z prezesem Ryszardem Wróblem na czele. Goście modlili się za kolegów, leżących w kwaterze wojskowej na starym cmentarzu parafialnym, zwiedzili Nowogródek, Świteź.

***

W miesiącu lipcu grodzieński "Carytas" zorganizował kolonie we wsi Nieciecz dla biednych dzieci. Miały one dobre warunki wypoczynku i poznania Chrystusa.

***

Po raz kolejny zespół "Nowogródzkie Orły" (pod kierownictwem naszego ziomka, żołnierza Armii Krajowej, Wacława Fiszera) odwiedził Dom ZPB w Lidzie.

***

Wieś wymiera. Ten fakt po raz kolejny potwierdzają statystyki lidzkiego rejonu. W półroczu w rejonie urodziło się 185 niemowląt, a zmarło 459 osób. W gminach sytuacja jest jeszcze gorsza. Na przykład, w gminie Piaskowskiej zmarło 30 osób, a narodziła się - jedna. W tak dużej gminie jak Bielicka w ciągu pół roku odbył się tylko jeden ślub.

***

16 lipca na zaproszenie ks. proboszcza Leona Ładysza zespół "Kresowiacy" zaśpiewał we Mszy św. i wystąpił z koncertem we wsi Wojstom rejonu Smorgońskiego podczas odpustu parafialnego.

***

20 lipca młodsza grupa taneczna zespołu "Lidzianie" wróciła z Elbląga po dwutygodniowym kur­sie choreograficznym. 16 dzieci oraz akompaniator, Andrzej Sztro, są bardzo wdzięczni za zaproszenie, tym bar­dziej, że ich umiejętno­ści zostały wysoko oce­nione.

***

Przez dziesięć dni zespół żydowskiej muzyki "Szalom" koncertował w Izraelu.

***

Lida wciąż przoduje w ilości chorych na AIDS. Na koniec czerwca w Lidzie zarejestrowano 79 chorych osób z 99 na Grodzieńszczyźnie. Rzeczywista liczba jest dużo większa, niektórzy fachowcy twierdzą, że po otrzymaniu takich danych, można bez obawy mnożyć liczbę zarejestrowanych przez 10. Czyżby w Lidzie było już 790 chorych!?

***

28 lipca delegacja TKPZL uczestniczyła w uroczystościach poświęcenia cmentarza w Katyniu.

***

6 sierpnia zespoły "Memoria" i "Kresowe Zabawy" wystąpiły we wsi Jodki. Przedstawiły piosenki ludowe, patriotyczne, estradowe i tańce polskie.

***

10 sierpnia Lidę i rejon lidzki odwiedził prezydent Aleksander Łukaszenko. Ponieważ jest to okres walki za urodzaj, gościa w pierwszej kolejności interesowały sprawy rolnictwa. Prezydencki helikopter lądował obok wsi Ścierkowo (kołchoz "Berdówka"), na wschód od Lidy. Gość zwiedził również kołchoz imienia Miczuryna. Podczas tej wizyty powstała obietnica doprowadzenia miesięcznej płacy do 100 dolarów do jesieni przyszłego roku. Niektórzy pracownicy "Lidaagroprommasz", który zwiedzał prezydent w Lidzie, już otrzymują dwukrotnie więcej.

***

16-18 sierpnia ekipa sportowa lidzkiego "Sokoła" uczestniczyła w Międzynarodowym Turnieju Sportowym Ruchu Sokólniczego, była trzecią zarówno w turnieju piłkarskim jak i siatkarskim.

***

21 sierpnia w Lidzie powstało Towarzystwo Niemieckiej Kultury "Eintrucht" ("Zgoda"), zrzeszające 20 osób. Prezesem został Sergiusz Giejl, dyrektor firmy "Oniks". Nowej organizacji życzymy powodzenia.

***

26-27 sierpnia członkowie TKPZL odbyli pielgrzymkę do świątyń jubileuszowych.

***

Co to jest gospodarka rynkowa po białorusku mogli wypróbować na sobie w sierpniu pracownicy lidzkiego browaru. Jak wiadomo piwo lidzkie cieszy się dużą popularnością na terenie całej Białorusi, i w wielu miejscowościach stanowi konkurencję lokalnym napojom. Z tego powodu miejscowe władze po prostu zabraniają sprzedaży produkcji lidzkiego browaru na terenach swych miast. Tak poczyniła administracja stolicy, Mińska. Zanim lidzcy browarze wywalczyły prawo w sądzie gospodatrczym, jak podobne decyzje podjęły władze Grodna.

 

??????.???????