Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Listy Ogłoszenia Kontakty z czytelnikami

 

Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk przystępuje do tworzenia Archiwum Polonii, które gromadzić będzie materiały dokumentujące losy Polaków rozproszonych w różnych krajach - emigrantów, uchodźców, deportowanych, zesłańców. Archiwum takie powinno powstać jak najszybciej, kolejne pokolenia odchodzą, ginie pamięć o ludziach, ich domach i losach, a pamięć ta żyć musi.

Biblioteka Kórnicka (powstała w 1826 r.) gromadziła tego typu materiały już od połowy Ő˛X w. Emigracyjnym kontaktom właścicieli zawdzięcza posiadanie autografów naszych największych twórców romantycznych (Mickiewicza, Słowackiego, Norwida). Z Paryża pozysęano "Papiery Leonarda Niedźwieckiego" dające przegląd całego życia Wielkiej Emigracji. W zbiorach znajdują się również wspomnienia uczestników powstań, zsyłek, wędrówek "za chlebem" oraz unikalne często dokumenty do działalności rozmaitych Komitetów i Stowarzyszeń Polaków.

W latach 1972-76 przekazano Bibliotece zasoby stacji naukowych PAN w Rzymie i Paryżu, w 1997 r. jako dar wpłynęły zbiory Jana Kazimierza Tarnowskiego z Montevideo liczące ok. 5000 jednostek. Muzeum Sikorskiego w Londynie ofiarowało pamiątki po Sybirakach, a wdowa po pułk. Stanisławie Oyrzyńskim jego spuściznę. Listę tę można by jeszcze znacznie wydłużyć.

W ten sposób Biblioteka Kórnicka, powstała z ofiarności patriotycznej w czasach zaborów, stara się wypełnić legat swego założyciela - Tytusa Działyńskiego.

Obecnie Biblioteka zamierza gromadzić materiały polonijne o wszechstronnej problematyce. Mogą to być dokumenty urzędowe, wspomnienia, fotografie, muzykalia i inne dotyczące martyrologii Polaków w obozach i łagrach, służby wojskowej, działalności społecznej i politycznej, kariery zawodowej itp.

Zwracamy się z apelem do członków Towarzystwa o przekazanie do Biblioteki Kórnickiej w formie daru lub depozytu posiadanych materiałów (lub umożliwienie sporządzenia ich reprodukcji). W miarę napływu materiałów będziemy grupować je w sekcje tematyczne.

Licząc na zrozumienie i odpowiedź przekazujemy wyrazy wysokiego poważania

Dyrektor biblioteki Kórnickiej PAN prof. dr hab. Jerzy Wisłocki

 

Drodzy Przyjaciele,

stęskniony jestem za wiadomościami z Lidy, dawnej i obecnej, tak ładnie opisywanymi w Waszym czasopiśmie "Ziemia Lidzka". Dawno nie miałem pisma.

Jan Lipski

Od redakcji: Przepraszamy Szanownych Czytelników za spóźnienia w wydaniu pisma. Obecnie w pracy są dwa kolejne numery za rok 2000 oraz numer 1 nowego wieku.

 

Szanowna Redakcjo!

... Jest rzeczą oczywistą, że członkowie Redakcji nie utrzymują siebie i swych rodzin z wydawania raz na kilka miesięcy pisma. Mając dość swoich kłopotów i trudności znajdujecie czas na pracę w zakresie utrzymania resztek polskości wśród "zruszczonych" polskich rodzin - chwała Wam za to!

... W 3/38 numerze "ZL" jest artykuł p. Zofii Rudnickiej pt. "Dobroć jest cicha". W artykule m. in. jest rada ojca bonifratra: "Możesz dać człowiekowi tylko tyle, ile on sam zdoła przyjąć. Nigdy nie dawaj więcej". W czasie wojny przez około 2200 dni byłem głodny, marzłem, gryzły mnie wszy, pchły, pluskwy i wiem, co to jest bieda i niedostatek. Potrafię pomóc, dać ludziom - ale też wziąć, jeżeli dają bez niejasnych intencji. W latach 1990-94 do nas (Ostrołęki) przyjeżdżało do 9-ciu autobusów z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, nawet z Murmańska, Kazachstanu. Nocowali w autobusach. Żona wiadrami robiła herbatę, starszych zapraszaliśmy do domu. Przyjezdnym z Białorusi (Lida, Mołodeczno, Nowogródek itd.) nosiłem zimą kawę i herbatę na rynek - mając na względzie te ww. 2200 dni...

Julian Rybicki (Ostrołęka)

 

Klub Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie informuje, że zmieniło się konto Klubu.

 

Uwaga czytelnicy!

Zbliża się koniec XX wieku. Proponujemy Wam ułożyć listę 20 najsławniejszych Polaków Ziemi Lidzkiej XX wieku (naukowców, działaczy, artystów itd.). Lista będzie wydrukowana w pierwszym numerze "ZL", który ukaże się w połowie marca 2001 roku.

Redakcja.

??????.???????