Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 
??????.???????
Kwiecień, 2001 r., nr 2(45)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Prof. dr hab. Irena Stasiewicz-Jasiukowa. "Jest lidzka książka"

Katarzyna Konczewska. "Jeszcze Polska nie zginęła?.."

Uczymy polskiego

Stanisław Uszakiewicz. "Mytlański gościniec i dworska droga"

Swietłana Kul-Sylwestrowa. "Tadeusz Gorecki. Los malarza"

Michał Szymielewicz. "Białohruda"

Jan Szot. "Pokolenie pierwsze"

Kazimierz Krajewski. "V batalion 77 pp AK "

Listy. Ogłoszenia