Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

1 stycznia 2001 r. o godz. 17.30 w Lidzie urodziło się pierwsze dziecko III tysiąclecia - dziewczynka Irena Drobniak, córka Wiktora i Ireny. W 2000 roku w Lidzie urodziło się 1001 niemowląt, zmarło 921 osoby, wzięło ślub 711 par, natomiast rozwiodło się 406 par. W rejonie urodziło się 368, a zmarło 879 (2,38 raza więcej niż urodziło się), i to jest razem z miastem Brzozówka, gdzie się urodziło o 3 osoby więcej niż zmarło.

***

Kolejny kurs dla młodzieży szykującej się na studia w Polsce zorganizowało TKPZL wspólnie z Polonijnym Centrum Nauczycieli w Lublinie w dn. 3-7 stycznia. Ponad 20 uczniów z Lidy, Brzozówki, Iwia oraz rejonu Werenowskiego doskonalili swą wiedzę z języka i literatury polskiej oraz historii.

***

6 stycznia Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej wspólnie z Centrum Muzycznym "Panorama" zaprosiło miłośników polskiej kultury na duży program świąteczny. Tradycyjnie wystąpili "Kresowiacy", "Legenda" oraz Orkiestra Symfoniczna pod kierownictwem Aleksandra Symanowicza.

***

 

Nowy Rok święto w pierwszej kolejności dzieci. Tradycyjne zabawy choinkowe zorganizowali Polacy po całej Ziemi Lidzkiej. Wspaniale bawili się polskie dzieci w szkołach w Zabłociu, Przewoże, Osipowcach, Nowosadach, Pierowcach, Kubielczykach. W Zabłociu wspaniałej zabawie towarzyszył występ dziecięcego zespołu "Kiełek" z Kełpina, który po raz kolejny wystąpił również w Lidzie.

***

21 stzcynia TKPZL zorganizowało Dzień Babci i Dziadka

***

W styczniu br. 30-osobowa grupa żołnierzy AK z Lidy i okolic została odznaczona Krzyżami Partyzanckimi, natomiast 11 byłym więźniom GUŁAGu wręczono Odznakę Honorową Sybirak.

***

Przegląd Zespołów Kolędniczych po raz drugi odbył się w Szczuczynie, uczestniczyli trzy zespoły z miasta.

***

24 stycznia kolonia dla dzieci

***

28 stycznia na zaproszenie dyrektora Domu Kultury w "Grajewie" Edwarda Szabata "Kresowiacy" wystąpili w Łomży z trzema koncertami.

***

4 lutego w Lidzie odbyła się regionalna konferencja historyczno-krajoznawcza, zorganizowana przez Białoruskie Stowarzyszenie Krajoznawcze im. Teodora Narbutta. W konferencji wzięli udział krajoznawcy z Iwia, Nowogródka, Raduni, Smorgoni, Lidy i rejonu lidzkiego oraz naukowcy z Grodna i Mińska. Podczas konferencji zostało założone Lidzkie Stowarzyszenie Krajoznawcze, prezesem którego został wybrany Walery Sliwkin, starszy pracownik naukowy Lidzkiego Muzeum. Członkiem Rady został wybrany redaktor naczelny "Ziemi Lidzkiej" Aleksander Kołyszko.

***

5 lutego w przychodni miejskiej wybuchł pożar, uszkodzono dach i kilka gabinetów 2 piętra, wodą natomiast zalano pomieszczenia na parterze i na pierwszym piętrze.

 

***

22 lutego w Mińsku odbył się Międzynarodowy Okrągły Stół "Jerzy Giedrojć i Białoruś", zorganizowany Instytut Polski w Mińsku, Narodowe Naukowo-Oświatowe Centrum im. Franciszka Skoryny, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Literackim w Paryżu oraz SZ "Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów". Dyskutowano o spuściźnie Jerzego Giedrojcia, jego powiązaniach z Białorusią oraz problemach lokalnego druku. Z wykładem pt. "Współczesna lokalna prasa polska na Białorusi" wystąpił redaktor "Ziemi Lidzkiej" A. Kołyszko.

***

24 lutego w Domu ZPB w Lidzie po raz drugi odbył się bal "Sokoła", na który przybyli sportowcy z całej Białorusi: Brześcia, Grodna, Nowogródka, Wołkowyska, Miadziła, Oszmiany oraz z Polski. Przed rozpoczęciem balu odbył się bieg ulicami miasta na trasie ok. 1500 m. Bal ten stał się okazją podsumowania działalności białoruskiego "Sokoła" za ubiegły rok, najlepszym wręczono nagrody. Redakcja "Ziemi Lidzkiej" składa podziękowania organizatorom pp. Mieczysławowi Jaśkiewiczowi oraz Eugeniuszowi Ułanowi za umożliwienie propagowania pisma podczas imprezy.

***

27 lutego imprezę zapustową zorganizowali Polacy z Zabłocia, na którą zawitali również goście z Polski oraz Konwaliszek. Program artystyczny przygotowały dziecięce zespoły z Przewoży i Zabłocia. Uczestnicy święta otrzymali upominki ufundowane przez Konsulat RP w Grodnie oraz koło "Wspólnoty Polskiej" Elbląg-Stagniewo.

***

W dniach 3-5 marca "Kresowiacy" wystąpili w Gorzowie Wlkp., Poznaniu i Szczecinie. Wypełnione po brzegi sale, rozradowana publiczność towarzyszyły zespołowi na całej trasie.

***

16 marca członkiem Związku Białoruskich Pisarzy został lidzki poeta Stanisław Sudnik, autor książki wierszy "Mój Grunwald", redaktor gazety "Nasze Słowo"; magazynu "Lidzki Latopisiec", znany działacz społeczny.

***

18 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze TKPZL. Udzielono absolutorium odchodzącemu zarządowi, wybrano nowy w składzie: A. Kołyszko - prezes, członkowie - Helena Aleksandrowicz, Janina Bartoszewicz, Irena Bogucka, Lucyna Kimaszewska, Teresa Kolendo, Tadeusz Komincz, Katarzyna Konczewska, Janina Maciuk, Tadeusz Straczyński, Lilia Taboła, Stanisław Uszakiewicz, Jerzy Wojtkiewicz.

***

25 marca odbył się miejski konkurs krasomówczy. Wszyscy uczestnicy pokazali wysoki pozion wiedzy. Lepszymi zostały wychowankowie nauczycielki Anny Grotkowskiej: Ania Taboła, Weronika Żamojciak oraz Alina Gabis.

***

Na przełomie marca i kwietnia Lidzka organizacja YMCA zorganizowało pierwszy na Białorusi Festiwal "Top Ten Sing". Przybyła młodzież z wielu miast Białorusi i Rosji.

***

1 kwietnia w Werenowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału ZPB. Na bezalternatywnej wybrano ponownie Pawła Orpika.

***

8-13 kwietnia na zaproszenie TKPZL w Lidzie przebywali aktorzy Stowarzyszenia Artystycznego "Makata", którzy przeprowadzili warsztaty dla lidzkiej młodzieży oraz pokazali nieduże przedstawienie. Goście przybyli do naszego miasta z inicjatywy i staraniem nauczycielki języka polskiego Anny Grotkowskiej.

***

Mini festiwal kultur narodów zamieszkujących Lidę odbył się w Studium Pedagogicznym 8 kwietnia. Kulturę rosyjską zaprezentował zespół pod kierownictwem Wasyla Sieczko, "Kresowiacy" reprezentowali Polkaów, "Szalom" - Żydów, Białorusinów - zespół z Liceum Muzycznego pod kierownictwem Tamary Choroszyłowej. Impreza została przyszykowana dla uczestników republikańskiej olimpiady z historii Białorusi dla uczniów średnich uczelni pedagogicznych.

***

21 kwietnia w Grodnie odbył się finał VI Konkursu Historycznego "Dzieje Polski". Po przejściu dwugodzinnego pisemnego testu i ustnej rozmowy pierwsze miejsce przyznano Jerzemu Matus z Grodna, a drugie wywalczyła przedstawicielka TKPZL Ilona Kiesso.

***

22 kwietnia w Grodnie odbył się II Konkurs Moniuszkowski "Pieśń Wieczorna". Z ramienia TKPZL wystąpił zespół "Legenda" i zajął trzecie miejsce. W ten sam dzień główną nagrodę, aparat fotograficzny, w finale I Konkursa Krasomówczego wywalczyła Ania Taboła, a Alina Gabis (obie reprezenrantki TKPZL) została wyróżniona za wypowiedź o swoim rodzinnym mieście Lida.

***

29 kwietnia w Domu Polskim w Szczuczynie odbyło się spotkanie poetów z Lidy, Porzecza, Porozowa, Grodna oraz Szczuczyna. Lidę wspaniałym wierszem zaprezentowała najmłodsza uczestniczka 10-letnia Katarzyna Białooka. Całość uświetnił występ chóru "Głos znad Niemna".

 

Nowości wydawnicze:

W lutym w dalekim Tuapse ukazał się kolorowy album "Lidzkie Gwiazdy" autorstwa Leonida Winnika. Podtytuł brzmi - informator fotograficzny życia kulturalnego Lidy u końca XX wieku. W książce zostały przedstawione postacie poetów, malarzy oraz muzyków. Na żal polska kultura nie zastała tu odzwierciedlona. Nakład 250 egzemplarzy.

***

10 kwietnia ukazał się pierwszy numer nowego lidzkiego tygodnika "Ekspres Lidzki", format A4, nakład 3000 egzemplarzy, 16 stron. Autor projektu i redaktor Włodzimierz Chodoruk.

***

W Nowogródku nakładem 100 egz. ukazało się zerowe reprezentacyjne wydanie historyczno-literackiego czasopisma "Ç˙ěë˙ Íŕâŕăđŕäńęŕ˙ - Ziemia Nowogródzka". Jest to wydanie dwujęzyczne: polsko-białoruskie, a wydawcą jest Stowarzyszenie Filomatów "Promień", zrzeszenie miejscowej inteligencji. Przez wszystkie teksty pierwszego numeru przebija się postać Adama Mickiewicza. Gratulujemy pięknego wydania i życzymy także wspaniałej kontynuacji i żeby Polacy z Nowogródka dołączyli się do tej inicjatywy.

??????.???????