Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Do bardzo interesującego artykułu p. Ryszarda Ochwata ("Ziemia Lidzka" nr 3(38)) chcę dodać parę szczegółów o statku s/s "Lida" i jego dalszych losach.

Zbudowany w angielskiej stoczni Swan, Hunter and Wigham Richardson statek ten miał następujące wymiary rejestrowe: długość 74,04 m., szerokość 11,79 m., głębokość 4,91 m.

W chwili wybuchu wojny wchodził w skład polskiej marynarki handlowej liczącej 42 jednostki. Po powrocie z zachodu do kraju, wg stanu na początku 1947 r. był jednym z 25 statków powojennej marynarki handlowej.

W 1950 r. jako noszący politycznie niesłuszną nazwę został przemianowany na s/s "Gliwice". Jego armatorem była Polska Żegluga Morska w Szczecinie. Pływał do marca 1967 r. jako statek towarowy.

Po 29 latach eksploatacji został wycofany z żeglugi pełnomorskiej. Przyczyną tego był zły stan techniczny kotłów(ponad 76% zużycia) i mechanizmów pomocniczych(72% zużycia).

Od marca 1967 do 1974 r. eksploatowano go jako magazyn pływający pod nazwą MP-ZPS1 w granicach portu Szczecin.

Tak, jak wiele wysłużonych statków, prawdopodobnie został pocięty na żyletki.

 

Lech Ciechanowicz

Warszawa, 20 maja 2001 r.

 

??????.???????