Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Kwiecień, 2000 r., nr 1(41)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Lilia Tumilewicz. "Rzymskie święto Nowogródzian"

"Kresowiakom" 10 lat!

Wyniki spisu ludności w Lidzie i rejonie lidzkim

Lech Ciechanowicz. "Przemysł lidzki w dwudziestoleciu międzywojennym"

Tomasz Strzembosz. "Konspiracja w Lidzie"

Franciszek Jancewicz. "Moja wojenka"

Kazimierz Krajewski. "Armia Krajowa na Ziemi Lidzkiej"

Ziemia Lidzka z Romanem Aftanazym "Zabłocie"

Kamila Emilia Mokrzecka. "Rok 1919 czyli pieśń o dywizjach litewsko-białoruskich"

Listy Ogłoszenia Kontakty z czytelnikami