Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Obchody Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęły się na Ziemi Lidzkiej już 15 grudnia ub. r. W ten bowiem dzień na tradycyjny opłatek zaprosił swych członków oddział ZPB w Lidzie. Swą obecnością spotkanie zaszczycili również przedstawiciele Konsulatu RP w Grodnie z Konsulem Generalnym Sylwestrem Szostakiem na czele oraz przedstawiciele "Wspólnoty Polskiej" z Siedlec Jacek Grabiński i Jacek Myszkowski.

***

Dnia 9 stycznia sala Centrum Muzycznego "Panorama" była wypełniona po brzegi - zespół "Kresowiacy" obchodził 10-lecie powstania. Na koncercie jubileuszowym przypomniano stare i lubiane utwory zespołu.

***

8-9 stycznia ZPB oraz Podlaski oddział "Wspólnoty Polskiej" zorganizowały w Domu ZPB w Lidzie przegląd zespołów kolędniczych. W przeglądzie zaprezentowały się: Teatr Dziecięcy, chóry "Sybirak" i "Memoria", zespół parafii Miłosierdzia Bożego z Lidy, "Raduńskie słowiki", "Kwiaty Polskie" z rejonu brasławskiego oraz trio z Baranowicz.

***

Przegląd zespołów kolędniczych został zorganizowany również w Szczuczynie. Oprócz dwóch prezentacji gospodarzy, na świąteczną imprezę przybyła młodzież z Gołowiczpola, Ostryny, Nowego Dworu i Lacka.

***

Wierni w Szczuczynie poraz kolejny mogli oglądać szopkę z ruchomymi postaciami. Niektóre postacie ubrane były w narodowe stroje białoruskie.

***

W początkach stycznia Lidę odwiedził dziecięcy zespół teatralny "Kiełek" z Kełpina. Jasełka w wykonaniu małych artystów podziwiali wierni w kościele na Słobudce.

***

W ubiegłym roku śmiertelność w Lidzie po raz pierwszy przewyższyła liczbę urodzeń. Miejski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 1010 urodzeń i 1045 śmierci. Zbliżają się jeden do drugiego także liczby zawartych i rozwiązanych małżeństwo - 722 i 531.

***

Swego czasu setki lidzian otrzymało działki budowlane, jednak czasy się zmieniły i wielu nie dało rady nawet rozpocząć budowy. Na początku roku komitet wykonawczy sprawdził wykorzystanie działek i 136 właścicielom odebrał do nich prawo.

***

23 stycznia najmłodsi wychowankowie pań Ireny Wojtkiewicz, Zofii Straczyńskiej, Ireny i Grażyny Kołyszko zaprosili swoje babcie i swoich dziadków na zorganizowane dla nich święto. Były wesołe piosenki, wiersze, scenki, a mali artyści dostali od organizatorów - Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej - słodycze. Nad całością czuwali wychowankowie Janiny Maciuk.

***

W początkach lutego dzieci i młodzież pod kierownictwem nauczycielek Ireny Komkowej i Ireny Andruszkiewicz zorganizowali w szkole w Wasiliszkach Dzień Kultury Polskiej. Siedemdziesięcioosobowy chór zaśpiewał polskie piosenki, w improwizowanej chatce zaprezentowano zagadki, wyliczanki, przysłowia, porzekadła. Nie zabrakło tańców i występów harcerzy.

***

13 lutego duże polskie święto zorganizował oddział TKPZL w Brzozówce. Zaprosił na nie Konsula Generalnego RP w Grodnie Sylwestra Szostaka, kierownictwo Polskiej Macierzy Szkolnej, TKPZL oraz władze miejskie. Duży koncert przyszykowali wychowankowie Haliny Teresani. W ten dzień również zadebiutował chór oddziału. Wszyscy mali uczestnicy imprezy otrzymali słodkie prezenty od Konsula Generalnego i TKPZL.

***

Na dzień 1 marca w ewidencji giełdy pracy w Lidzie znajdowało się 1311 bezrobotnych, jednak liczba ta nie odpowiada rzeczywistej, ponieważ większość osób nie widzi sensu w takiej rejestracji i co z tym się wiąże - nie rejestruje się.

***

4 marca Polskie Kluby Sportowe "Sokół": z Grodna i Lidy zorganizowali kar­nawałowy bal "Sokoła", na który przybyli najlepsi spor­towcy z Grodna, Nowogródka, Wołkowyska, Obuchowa, Indury, Oszmian, Brze­ścia, Widzy, Świsłoczy i innych miejscowości. W gościnę przybyli również przedstawiciele Akade­mickiego Związku Sporto­wego z Uniwersytetu War­szawskiego i Politechniki.

***

5-8 marca żydowski zespół "Szalom" przebywał w Poznaniu na święcie "Kaziuk-2000" na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej. Goście uświetnili swym występem otwarcie wystaw "I ciągle widzę ich twarze - fotografia Żydów polskich" w galerii "U Jezuitów" oraz "Kresowe świątynie" w Centrum Kultury "Zamek". Organizatorem wyjazdu było Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.

***

Okolicznościową imprezę z okazji 10 rocznicy niepodległości Litwy zorganizowało 11 marca Towarzystwo Litewskiej Kultury w Lidzie "Ruta". Z gościnnym występem przybył do lidzian zespół "Nalšia". Na uroczystościach zabrał głos prezes TKPZL Aleksander Kołyszko, który wręczył gościom i gospodarzom komplety "Ziemi Lidzkiej" i kalendarze.

***

13 marca ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił w Szczuczynie sakramentu kapłaństwa pierwszemu pijarowi z Białorusi, pochodzącemu z Grodna, ks. Wiktorowi Zaniewskiemu.

***

16 kwietnia Polskie Towa­rzystwo Naukowe przeprowadziło w Lidzie konferencję popularno-naukową poświęconą 60. rocznicy zbrodni katyńskiej i de­portacjach obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej na Sybir w latach 1940-1941 . Docent Czesław Bieńkowski wygłosił referat na temat tragedii w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, opowiedział o czterech wywózkach ludności polskiej na Sybir. Natomiast Zygmunt Boradyn mówił o ruchu oporu w la­tach 1939-1941 na terytorium byłego województwa nowogródzkiego .

***

30 kwietnia w parafii Bożego Miłosierdzia zostały poświęcone przez ks. Bpa Antoniego Dziemianko trzy nowe dzwony noszące nazwy "Matka Boża", "Apostołowie Piotr i Paweł" i "św. Kazimierz". Fundatorem ich jest p. Leopold Deix z Austrii. Pierwszy dzwon, imienia "Jana Pawła II", parafia otrzymała z Polski rok wcześniej. Jego święcenia dokonał Papież podczas pielgrzymki do Ojczyzny.

***

30 kwietnia Towarzystwo Kultury Polskiej zaprosiło dzieci na coroczne spotkanie wielkanocne.

***

Święta Bożego Narodzenia w Lidzie rozpoczęły 24 grudnia się wspólnym opłatkiem przy pomniku Adama Mickiewicza, a 29 grudnia Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zaprosiło dzieci uczące się języka polskiego, na choinkową zabawę i dyskotekę do szkoły nr 11. Tradycyjny opłatek Towarzystwa odbył się 30 grudnia.

9 stycznia grupa gości z Poznania odwiedziła świetlicę dla biednych dzieci, prowadzoną przez TKPZL przy parafii na Rybinowskiego. Bawiono się wspaniale, recytowano wiersze, tańczono. Dzieci otrzymały słodkie prezenty od św. Mikołaja i gości.

Serdeczne podziękowania za upominki w imieniu dzieci i młodzieży składa Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej: Federacji Organizacji Kresowych w Warszawie z prezesem Stanisławem Mitraszewskim na czele, Klubowi Przyjaciół Ziemi Lidzkiej z Warszawy, wydawnictwu Prószyński i spółka, wielu bezimiennym darczyńcom oraz Konsulowi Generalnemu RP w Grodnie, Sylwestrowi Szostakowi, za pomoc w dostarczeniu prezentów do Lidy.

??????.???????