Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Wyniki spisu ludności w Lidzie i rejonie lidzkim

 

16 lutego 1999 roku w Lidzie mieszkało 100700 osób, w rejonie - 46800. Obwód Grodzieński zamieszkiwało 1 milion 185,2 tysięcy osób. W 1897 roku w powiecie lidzkim mieszkało 105030 mężczyzn i 102737 kobiet, razem 205767 osób. Terytorium powiatu było wówczas większe niż dzisiejszy rejon.

W Lidzie na 1 kilometr kwadratowy przypada 2650 osób. Dla porównania: w Grodnie - więcej niż 3 tysiące, w Słonimiu - półtora tysiąca.

Wzrost liczby mieszkańców w mieście wygląda następująco: 1959 - 28171 osób, 1970 - 47490, 1979 - 65515, 1989 - 91263. W 1989 roku mieszkało w rejonie 49476 osób, a za dziesięć lat prawie trzy tysiące mniej. Zmarło 8,7, a urodziło się 5,3 tysiąca osób.

Zmniejsza się ilość dzieci w wieku do 9 lat. W 1989 roku ich procent od ogólnej ilości mieszkańców wynosił 18,7, a obecnie - 12,8. To samo z dziećmi w wieku do lat 4: w 1989 roku - 9,7 procent, teraz - 5,1 procenta.

Za osóby zdolne do pracy uważa się mężczyzn w wieku od 16 do 59 lat i kobiety od 16 do 54 lat. W takim wieku jest 61,8 tysięcy osób, czyli 61,4 procenta ogólnej liczby mieszkańców miasta. W 1989 roku ta liczba była mniejsza - 55,2 tysięcy, czyli 60,5 procent. Na tysiąc pracozdolnych przypada 629 niepracozdolnych. W rejonie mamy taką ciekawą liczbę - 18 procent mieszkańców to ludzie starsi 65 lat. Tylko 49,2 procent, czyli 23 tysiące osób w rejonie są w wieku pracozdolnym - wieś wymiera.

W Lidzie na 1000 mężczyzn przypada 1120 kobiet, przy czym ze wzrostem wieku ilość mężczyzn zmniejsza się, a kobiet - zwiększa się.

Wyższe wykształcenie posiada w mieście 10,7 tysięca osób, w rejonie - 2,5 tysiąca. Są również analfabeci: w rejonie 300 osób, przy czym 100 osób nie uczy się z powodu choroby.

W Lidzie mieszkają przedstawiciele 50 narodowości. Białorusini stanowią 44,2 procenta, o 17,7 procent więcej niż wg. spisu z 1989 roku, Polacy - 38,3 %, więcej o 1,3 %, Rosjanie - 14 %, mniej o 8,5 %, Ukraińcy - 2,6 %, mniej o 15,3 %. W rejonie liczba Białorusinów wynosi - 50,8 % ( 48,1 % w 1989 ); Polaków- 42,1 ( 45,4 % ), Rosjan - 5,6 % ( 5,1 % ), Ukraińców - 1 %. W rejonie mieszkają ludzie 37 narodowości.

W Lidzie jest 25,5 tysięca małżeństw, przy tym mężczyzn w ślubie - 25,2 tysięca, kobiet -25,7 tysięca (paradoks).W porównaniu z 1989 rokiem, znacznie, aż na 30,6 %, zwiększyła się ilość rozwodów. Zmniejszyła się natomaist ilość osób zawierających małżeństwa: z 12,2 % w1990 roku do 7,2 % w 1999 roku (na 1000 osób). Ilość samotnych, rozwiedzionych kobiet w mieście wynosi 4 tysiące, mężczyzn - 1,9 tysiąca, wdów - 13,7 % (od ogólnej ilości kobiet), wdowców - 2,6 %. W rejonie przez dziesięć lat ilość rozwodów zwiększyła się o 50 %, małżeństw jest 11,7 tysięcy, z czego 3,9 % to są małżeństwa nie zarejestrowane. Samotnych kobiet w rejonie jest 1,1 tysięca, mężczyzn - 0,9 tysiąca.

Zródła utrzymania w Lidzie:

Praca - 47 %; prywatna gospodarka - 2 %; renta - 18,2 %; stypendium - 1,9 %; pomoc socjalna - 5,5 %; na utrzymaniu - 33,7 %.

W rejonie:

Praca - 40,5 %; prywatna gospodarka - 20,8 %; renta - 33,4 %; na utrzymaniu - 25,9 %; pomoc socjalna - 6,4 %; stypendium - 0,7 %.

W Lidzie język białoruski uważa za język ojczysty 59,8 % ogólnej ilości mieszkańców, w rejonie - 87,8 %. Przy tym rozmawia w domu w języku białoruskim - 35,6 % mieszkańców miasta i 78,9 % w rejonie. W Lidzie ilość osób, które podały język białoruski jako ojczysty, wzrosła w porównaniu do 1989 roku o 10 %.

(Opr. I. Kołyszko)

 

??????.???????