Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Lipiec, 1999 r., nr 3(38)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Zofia Rudzińska. "Dobroć jest cicha"

Aleksander Kołyszko. "Dom, który podzielił"

Stanisław Uszakiewicz."Nam nie ufano"

Leopold Chrome. "Mieszczanie lipniscy w obronie przywileju Konstytucji 3-go Maja"

Ryszard Ochwat. "S/S "Lida""

Józefa Kleindienst. "Kartki z pamiętnika pisanego w Lidzie"

Kazimierz Krajewski. "Zgrupowanie "Południe"

Ziemia Lidzka z Romanem Aftanazym "Żyrmuny"

Listy. Kontakty z czytelnikami. Ogłoszenia