Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

W dniach 27 kwietnia - 3 maja zespół "Kresowiacy" przebywał na szkoleniach praktycznych w Krakowie na zaproszenie Centrum Młodzieży im. dr Jordana. 3 maja wziął udział w centralnych krakowskich uroczystościach świątecznych na Błoniach.

***

Grupa młodzieży z 1 LO im. S. Żeromskiego w Ełku przedstawiła program świąteczny pt. "Legenda o Józefie Piłsudskim" 30 kwietnia - 1 maja na Ziemi Lidzkiej. Młodzi artyści z nauczycielami Marią Nienałtowską, Januszem Borowym oraz Władysławem Markowskim wystąpili w Lidzie i Bielicy, zwiedzili szlak Mickiewiczowski.

***

2 maja Konsul Generalny RP w Grodnie zaprosił na uroczyste spotkanie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja do Domu ZPB w Lidzie. Część artystyczną przedstawiły zespoły "Sybirak", "Memoria", "Kresowe Zabawy" oraz harcerze.

***

6 maja delegacja Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej odwiedziła Mińsk i miała spotkanie z Ambasadorem RP p. dr Mariuszem Maszkiewiczem oraz w Instytucie Polskim.

***

14 maja odbyła się miejska konferencja krajoznawcza pt. "Moje miasto. Stare zabudowanie" przyszykowana przez Lidzkie muzeum krajoznawcze. Odczytano 8 referatów: "Historyczna zabudowa ul. Sowieckiej" M. Dikiewicz (8 szk.), "Kościół NP NMP" A. Taboła (16 szk.), "Budynek studium pedagogicznego" L. Kliz (Studium Pedagogiczne), "Osiedle Północne" N. Łapuć, T. Ułasewicz (8 szk.), "Poczta miejska i budynek biblioteki miejskiej" W. Litwin (8 szk.), "Kościół pw. Podwyższenia Krzyża świętego" I. Kaspar (gimn. 1), "Budynki nr 3 i 6 przy ul. Komsomolskiej oraz budynek kasy oszczędnościowej przy ul. Sowieckiej 21" A. Ramuk (szk. 8), "Cmentarz wojskowy w Lidzie" N. Chocianowicz (muzeum krajoznawcze, poza konkursem). Lepszym referatem uznano referat uczennicy gimnazjum nr 1 I. Kaspar. Dyplomem odznaczono prace L. Kliz, N. Łapuć, T. Ułasewicz.

***

14 - 16 maja w Lidzie odbyło się I Forum Młodych Polaków Białorusi. W programie Forum odbyły się zajęcia integracyjne, koncert artystyczny, wycieczka szlakiem Mickiewicza. Około 50 uczestników mogło zapoznać się z różnymi formami działalności amatorskiej w grupach teatralnej, malarskiej, muzycznej.

***

Na ewidencji wydziału narkologicznego Lidzkiej poradni psychoneurologicznej znajduje się 2270 osób, spośród nich 2035 pijaków nałogowych, 270 kobiet, 25 niepełnoletnich (do lat 18).

***

19 maja w parafii Dociszki (dek. Raduń) odbyło się uroczyste poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego (tytuł nowowybudowanego kościoła). Poświęcenia dokonał ks. Biskup Aleksander Kaszkiewicz.W uroczystej koncelebrze, której przewodniczył ks. Biskup, wraz z proboszczem parafii ks. Janem Pieciunem uczestniczyło 12 księży z dekanatu. Uroczystość zgromadziła dużo mieszkańców Dociszek i sąsiednich wsi.

***

23 maja w Szczuczynie odbył się VIII Festiwal Piosenki Polskiej, w którym wzięły udział miejscowe zespoły polskie ze Strubnicy, ze wsi Taniewicze, z Wasiliszek, ze Szczuczyna oraz gościnnie chór oraz zespół z Grodna. W podobnym Festiwalu w Werenowie licznie uczestniczyli przedstwiciele Radunia - zespoły , , drużyna harcerska , gospodarzy zaprezentowali chór oraz uczniowie klas początkowych szkoły nr 1 oraz gościnnie zespół z Lidy.

***

23 maja na zakonczenie roku szkolnego Towarzystwo Kultury Polskiej zorganizowało przegląd dziecięcej twórczości amatorskiej, w którym wzięło udział ponad 45 uczniów. 100 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce języka polskiego otrzymało, upominki i słodycze.

***

26-27 maja w Wasiliszkach odbył się festiwal piosenki religijnej. W festiwalu wzięło udział 12 zespołów z Wasiliszek Starych i Nowych, Iszczołny, Ostryny, Nowego Dworu, Kamionki, Żołudka, Szczuczyna, Jezior, Grodna. Były wśród nich grupy dziecięce i młodzieżowe. Młodzież śpiewała piosenki w różnych językach najczęściej przy akompanimencie gitary. Pierwszą nagrodą jury uhonorowało scholę z Ostryny. Festiwal swą obecnością zaszczycili ks. bp Aleksander Kaszkiewicz oraz Konsul Generalny RP w Grodnie Sylwester Szostak.

***

W dniach 29 - 30 maja drużyna Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej uczestniczyła w I Miejskim Festiwalu Turystycznym w Sielcu nad Niemnem. Jak zawsze zawodom na orientację i turystycznemu torowi przeszkód towarzyszyła piosenka polska.

***

30 maja VIII Festiwal Piosenki Polskiej zagościł w Brzozówce nad Niemnem. Na pierwszą część żłożyły się piosenki estradowe w wykonaniu artystów z Grodna, Świsłoczy i Brzozówki oraz występy gwiazdy Telewizji Polsat Marty Masłowskiej i piosenkarza z Grodna Wiktora Szałkiewicza. W drugiej części koncertu ludowe i patriotyczne piosenki przedstawiły zespoły z Nowogródka, i oraz duet Iwony Kołduszko i Witalia Popko z Lidy. TKPZL przyszykowało wystawę fotograficzną o dziełalności organizacji za ostatnie dwa lata.

***

31 maja w Lidzie w kościele na Słobudce odbyło się pierwsze spotkanie ministrantów z ordynariuszem diecezji grodzieńskiej bp Aleksandrem Kaszkiewiczem, na które przybyło około 500 ministrantów oraz około 30 księży i tyluż sióstr zakonnych.

***

Średnia płaca za czerwiec w Łidzie wyniosła 17,2 mln rubli (39 USD), w rejonie, natomiast, 15,2 mln rubli (34 USD). Najmniej zarabiają w mieście nauczyciele 13,6 mln oraz w służbie zdrowia - 13,3 mln rubli (około 30 USD), na wsi - kołchoznicy - 11 mln oraz pracownicy sowchozów - 10,4 mln (około 24 USD).

***

W dniach 3 - 27 czerwca TKPZL zorganizowało półkolonie dla dzieci uczących się języka polskiego. Oprócz ciekawych zajęć i konkursów dzieci zwiedziły szlak Mickiewiczowski oraz polskie miejsca historyczne na Białorusi jak Krewo, Holszany, Subotniki, Gieraniony, Żemosław.

***

W dn. 9 - 11 czerwca prawie 40 osobowa grupa członków TKPZL uczestniczyła w modlitewnych spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Siedlcach oraz zwiedziła Warszawę. Wyjazd ten stał się możliwy dzięki życzliwości prezesa Oddziału p. Jacka Grabińskiego, za co składamy najserdeczniejsze podziękowania.

***

W dniach 11 - 15 czerwca 30 osobowa grupa młodzieży polskiej z TKPZL przebywała w Warszawie. Młodzież zwiedziła stolicę oraz uczestniczyła w papieskiej modlitwie przy pomniku Pomordowanym na Wschodzie oraz we Mszy św. na placu Piłsudskiego.

***

W Bielicy nad Niemnem rozpoczęto budowę nowego kościoła katolickiego. Już w kwietniu założono fundamenty i wierni marzą by skończyć do zimy. Będzie to dwuwieżowa świątynia wysoka na 28 metrów i pomieści 300 osób.

***

11 czerwca zespoły i ZPB koncertowały we wsiach Bielica i Jodki, natomiast 20 czerwca - w Wewiórce.

***

3 lipca jak co roku sanktuarium Matki Bożej Nawiedzenia w Trokielach przeżywało swoją największą uroczystość. Ponad 30 kapłanów z ks. bp Aleksandrem Kaszkiewiczem, ks. bp Antonim Dziemianko, ks. bp Janem Śrutwą z diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. bp Antonim Pacyfik Dydysz z diecezji Drohiczyn, ks. bp Kazimierzem Wielikosielcem z diecezji Pińsk na czele. Mszę św. upiększyły swym śpiewem zespoły z Seminarium Grodzieńskiego oraz z Lidy.

***

8 lipca w Bielicy przy drodze Wilno - Brześć został uroczyście odsłonięty pomnik ku czci. Żydów, którzy zostali tu rozstrzelani przez hitlerowców 23 lipca 1941 roku. W uroczystościach wzięła udział grupa byłych mieszkańców wsi oraz ich dzieci i wnuków ze Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz przedstawiciele władz rejonu i mieszkańcy okolicznych wsi.

***

10 lipca został otwarty Dom Polski w Szczuczynie.

***

15 - 25 lipca odbyły się IX Spotkania Chórów Polonijnych w Koszalinie. Białoruś tym razem reprezentowały chóry z Nowogródka, ze Szczuczyna, z Pińska.

***

Polonijne lato. W dniach 28 czerwca - 12 lipca lidzkich dzieci zaprosiło Giżycko. Wspaniały pobyt w ramach akcji letniej Warszawskiego oddziału zorganizował Jarosław Machnacz i Klub Przyjaciół Ziemi Lidzkiej. 5 - 21 lipca 20 osobowa grupa dzieci z Lidy i Brzozówki przebywała na kolonii w ośrodku w Ubliku na zaproszenie Fundacji i pana Pawła Czerniawskiego. Fundacja zaprosiła także 50 osobową grupę lidzkich dzieci nad morze w sierpniu. Lato to czas nie tylko na wypoczynek. Grupa młodzieży z Ziemi Lidzkiej, najlepszych uczestników kursu przygotowawczego do studiów w RP, wzięła udział w dwutygodniowym obozie szkoleniowym w Kazimierzu nad Wisłą. Szkolenie zorganizowało Polonijne Centrum Nauczycielskie. Razem w akcji letniej przy udziale Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej uczestniczyło prawie 120 dzieci i młodzieży.

***

Kolejne smutne losy tablicy narbuttowskiej

Obiecano, że w muzeum, a znaleziono prawie na śmietniku

 

Uroczystości szczuczyńskie

W sobotę 10 lipca tego roku dokonano otwarcia Domu Polskiego w Szczuczynie. Po Mszy św., koncelebrowanej przez księdza Kazimierza Wójciaka, ks. Dziekana Stanisława Pytela oraz licznie przybyłych księży, goście oraz mieszkańcy miasta przeszli przy akompaniamencie orkiestry strażackiej, która przyjechała ze Szczuczyna Białostockiego, do nowo powstałego Domu Polskiego. Dużo słów wdzięczności pod adresem Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", a także podatnika polskiego, zabrzmiało w przemówieniach. Każdy z gości życzył, aby dom ten służył wszystkim Polakom i stał się rzeczywistym ośrodkiem polskiej kultury i oświaty. Licznie przybyłe goście - przedstawiciele Sejmu RP - senatorowie Ligia Umasz-Grabowska i Tadeusz Kopacz, poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą Elżbieta Radziszewska, Ambasador RP w Mińsku dr Mariusz Maszkiewicz, Konsul Generalny RP w Grodnie Sylwester Szostak, delegacje oddziałów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z Białegostoku, Łomży, Siedlec, delegacje miast Szczuczyna Białostockiego, Olecka oraz telewizji białostockiej - przekazali wiele kosztownych i potrzebnych dla pracy domu rzeczy i pamiątek. Odczytano także posłanie pani marszałek Senatu RP Alicji Grześkowiak.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzej Stelmachowski, senator Tadeusz Kopacz i Ambasador RP w Mińsku dr Mariusz Maszkiewicz. Ksiądz proboszcz Kazimierz Wójciak wyświęcił Dom Polski, po czym goście zapoznali się z zagospodarowaniem domu. Aula widowiskowa, biblioteka, sale dla zajęć, biuro, pokoje hotelowe - wszystko oczekuje na swych gospodarzy.

Na koncercie przygotowanym z okazji otwarcia domu zaprezentowały się wszystkie pokolenia - zatańczyła młodzież i zaśpiewały dzieci, wystąpiły chóry "Odrodzenie" z Wasiliszek i "Promień" ze Szczuczyna, polskie pieśni ludowe zaśpiewała Teresa Adamowicz z Taniewicz, natomiast Tatiana Kamacewicz ze Świsłoczy - estradowe.

Życzymy aby ten dom był zalążkiem pięknych i dobrych spraw.

A. Kołyszko

??????.???????