Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Grudzień, 1992 r., nr 10


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

BEZ AMBICJI?

Stanisław Ochwat "Bąk". "Lidzka Wigilia Bożego Narodzenia 1939 roku"

ks. Kazimierz Szoka. "Budujemy kościół w Lidzie"

Stanisław Uszakiewicz. "Wiejskie losy"

Tomasz Wiśniewski. "Lida i Czesław Niemen"

Aleksander Siemionow. "Jak w Lidzie przed 180 laty obchodzono imieniny Napoleona"

Zofia Maślanka - Bobrownicka, Helena Wiellowicz. "Lidzkie wspomnienia 1920 r."

Towarzystwo Stypendialnt Adama Mickiewicza

Polska szkoła w Lidzie

Aleksander Siemionow. "Uroczystości w Nowogródku"

Listy. Ogłoszenia. Kontakty z czytelnikami