Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Luty, 2005 r., nr 1(65)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Stanisław Sosnowski. "Nadszedł już czas najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie!"

Nareszcie ściągnęliśmy Czesława z koncertami do Ziemi Ojczystej!

A oto jak wspominają Czesława w rodzinnych Starych Wasiliszkach

Ks. Tadeusz Krahel. "Ksiądz Leoncjusz Kacperek"

Halina Wilczyńska. "Ksiądz Prefekt Piotr Bajkiewicz "

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Michał Szymielewicz. "Szkice do monografii Żołudka"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"

Matylda Prus. "Huta "Niemen" i art déco"

Cezary Chlebowski. "Na szlaku Narbutta"