Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

28-29 grudnia ub. roku dzieci członków TKPZL przyjmowały w swoich domach św. Mikołaja, któremu towarzyszyli anioł, diabeł, noc i, oczywiście, fotoreporter. Każdy był zadowolony z wizyty św. Mikołaja, a jaki św. Mikołaj bez prezentów. Z tym, że na te prezenty trzeba było zapracować, ponieważ święty stawiał pytania - jak tym małym, tak i dużym dzieciom. W trudnej pracy pomagał anioł, ale także trzeba było stawić czoło pokusom i przeszkodom diabła. Zabawa, czyli święto rodzinne udało się, ponieważ i mali i dorośli byli uszczęśliwieni wizytą niebiańskiego gościa.

***

30 grudnia św. Mikołaj zawitał do przedszkola nr 33. Tu swoimi umiejętnościami popisywały się wychowankowie Grażyny Kołyszko i Anny Mickiewicz. Role tradycyjnych bohaterów świąt wykonali studenci College-u Pedagogicznego w Lidzie pod kierownictwem pani Janiny Maciuk. Swą obecnością imprezę zaszczycił Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Krętowski, który obdarował małych artystów słodyczami.

***
2 stycznia w sali szkoły nr 11 odbył się tradycyjny opłatek zorganizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Na początku jak zawsze było czytanie słowa bożego, modlitwa, błogosławieństwo i oczywiście łamanie się opłatkiem. Przy tym wszyscy składali sobie nawzajem życzenia, a potem - zabawa. Może nie do białego rana, ale daleko za północ na pewno. Tej zabawie towarzyszyły śpiew kolęd, gry, konkursy oraz oczywiście Święty Mikołaj.

***

6 stycznia w kościele na Słobódce mali wychowankowie przedstawiły swoje jasełka. Podczas których śpiewał polski młodzieżowy zespół "Legenda".

***

W niedzielę 9 stycznia lidzkie kluby rycerskie "Dajnowa" oraz "Deus Magnum" zorganizowały akcję charytatywną w celu zebrania środków na renowację zamku w Lidzie. Tradycyjnie zostały przedstawione wesele Jagiełły oraz Zofii Holszańskiej, spalenie wiedźmy oraz boje rycerskie.

***

9 stycznia Święty Mikołaj zawitał do parafii św. Rodziny, do dzieci uczących się języka polskiego u pani Ireny Wojtkiewicz. 10 stycznia znakomitego gościa witała już szkoła nr 9 oraz uczniowie pani Lucyny Daszkiewicz i Marii Szymul. Tu św. Mikołaj mógł obejrzeć wspaniałe mini jasełka. 15 stycznia niebiański gość zawędrował aż do Krupowa, do uczniów pani Natalii Kozłowej. Wszędzie, gdzie witano św. Mikołaja brzmiały piękne kolędy, czytano wiersze, pokazywano jasełka. A gość obdarowywał wszystkich prezentami.

***

15 stycznia w kawiarni "Kryształowy Bukiet" w Brzozówce odbyło się spotkanie opłatkowe polskich organizacji działających w mieście: oddziałów Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Związku Polaków. Swoją obecnością spo­tkanie zaszczycili Andrzej Krętowski, Konsul Gene­ralny RP w Grodnie, Mi­chał Szostak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna i Grodna w Gdańsku. Uroczystość uświetnił występ dzieci i młodzieży. Każde obecne na uro­czystości dziecko dostało słodycze od Świętego Mi­kołaja.

***

15 stycznia na spotkanie opłatkowe zebrali się członkowie Rejonowego Oddziału ZPB w Lidzie. Ż yczenia świąteczne złożyli sobie nawzajem członkowie oddziału i licznie przybyli goście: An­drzej Krętowski, Konsul Generalny RP w Grodnie, Józef Kulikowski, prezes Stowarzy­szenia "Rubież", Michał Szostak, prezesem Sto­warzyszenia Przyjaciół Wilna i Grodna w Gdańsku. W pięknie udekorowanej sali, przy blasku świec pano­wała atmosfera ciepła i przyjaźni, brzmiały polskie kolędy.

***

16 stycznia Święty Mikołaj zawitał do Domu ZPB w Lidzie na tradycyjne spotkanie noworoczne dla dzieci uczących się języka polskiego w szkołach miejskich pod opieką ZPB. Głośne bra­wa zebrały teatr "Kleksik" pod kierownictwem H. Gotówko, zespół wokalny "Anżelika" i taneczny "Sun Light". Dzieci śpiewały piosenki, tańczyły, bawiły się i każdy dostał od Mikołaja prezent.

***

Ciężka sytuacja demograficzna w rejonie lidzkim nie ulega zmianie. W ubiegłym roku w mieście i rejonie urodziło się 1217 niemowląt, co stanowi o 140 mniej niż w roku 2003. W tym samym okresie zmarło 1929 osób, czyli o 712 więcej niż urodziło się.

***

Spotkanie swiąteczno-noworocznew Raduniu odbyło się22 stycznia. W tym dniu miejscowi Polacy gościli delegację Siedleckiego Oddziału Stowarzysze­nia "Wspólnota Polska" na czele z Jackiem Grabińskim. W wykonaniu dzieci za­brzmiały kolędy, pieśni religijne i patriotyczne. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i prezenty.

***

23 stycznia dzieci uczących się języka polskiego w różnych formach u pani Katarzyny Konczewskiej w szkole nr 16 zaprosiły rodziców i gości na koncert świąteczno-noworoczny. Widowisko z recytacją było urozmaicone śpiewem zespołu "Legenda" i młodszej grupy wokalnej pod kierownictwem pani Ireny Kiedyk. Jak zawsze dobrze spisały się wychowankowie pani Ireny Kiedyk. Widzami byli nie tylko rodzice, ale i szanowni goście: Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Krętowski, członek Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej Barbara Fustoczenko, proboszcz parafii św. Rodziny Józef Gańczyc, prezes TKPZL Aleksander Kołyszko. Wspaniałe prezenty i gromkie brawa były zasłużoną nagrodą.

***

Nauczycielki języka polskiego Janina Ostap oraz muzyki Lilia Wińczo zorganizowały wspaniałą uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka w Szkole Średniej w Hołowiczpolu. Na sali zebrali się babcie i dziadkowie, ro­dzice i nauczyciele, honorowe goście: Andrzej Krętowski, Konsul General­ny RP w Grodnie, Zbigniew Draguła, ksiadz pro­boszcz parafii Stare Wasiliszki. Wnuczęta składały swoim babciom i dziadkom życzenia, recytowały wiersze, zespół "Michaliki" zaśpiewał piosenki ludowe, teatrzyk szkolny "Wiejski Bałagan" przedstawił inscenizację. Impreza odbyła się dzięki wspólnym staraniom nauczycieli i uczniów.

***

30 stycznia w Domu ZPB do przeglądu zespołów kolędniczych stanęło osiem zespołów: smyczkowy "Słowianeczka", Szkoły Społecznej ZPB w Lidzie, rodziny Korchów, "Kopciuszki" z Kopciówki, Szkoły Polskiej w Grodnie, parafialny z Iwia oraz chóry "Sybirak", "Memoria". Przedstawiony program był bardzo różnorodny: można było obejrzeć tradycyjne jasełka, jasełka historyczne i humorystyczne, montaż słowno-muzyczny oraz spiew kolęd w różnych językach. Kierownik działu kultury ZPB w Grodnie Oksana Gołębiowska podkreśliła wysoki poziom wykonawców, o czym świadczyły głośne brawa. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami oraz otrzymali słodkie prezenty.

***

6 lutego w Domu ZPB gościł polski zespół "Przyjaciółka" z Radunia. Zespół działający już przez 14 lat pod kierownictwem Walentyny Szyłko i liczący około dwudziestu osób w różnym wieku zaśpiewał polskie pieśni ludowe i regionalne, przedstawił utwory poetyckie, w tym także członków zespołu. Po koncercie odbyła się tradycyjna zabawa zapustowa, w której wzięli udział artyści i widzowie.

***

10 lutego przypada 65 rocznica pierwszych masowych wywózek obywateli polskich na wschód. Z tej okazji w parafii św. Rodziny otwarto mała wystawę fotograficzną o Kuropatach. W uroczysku Kuropaty pod Mińskiem w latach 1937-1941 NKWD rozstrzelało od 30 tyś. do 300 tyś. mieszkańców Białorusi, w tym bardzo dużo Polaków. Od roku 1988, kiedy to miejsce zbadał Zenon Poźniak, tu powstaje prawdziwy ludowy memoriał. W 1994 roku przed przyjazdem prezydenta Clintona władze postawiły kamień z tablicą, która z biegiem czasu znikła. Prezydent natomiast podarował granitową płytę z napisem "dla narodu białoruskiego od narodu amerykańskiego", która wielokrotnie była niszczona przez "nieznanych sprawców", jak i stawiane krzyże. Wymownym znakiem jest obraz MB Kuropackiej porysowany gwoździem przez nieznanych sprawców. "Straż Mogił Polskich" również postawiła tu krzyż. Parafianie nie tylko mają możliwość oglądania zdjęć, lecz także żywej modlitwy w ciągu całego miesiąca lutego za naszych rodaków, żywych i zmarłych, którzy przeszli Golgotę Wschodu. Mamy nadzieję, że po gościnie u św. Rodziny wystawa powędruje do innych parafii. Wystawa została przyszykowana przez SZ "Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej" oraz redakcję "Ziemi Lidzkiej".

 

??????.???????