Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku


Fabianowicz
Falczewski
Falicewski
ok. Dubicze - parafia raduńska;
Faliszewski
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
Falkowski
ok. Pożyżma - parafia werenowska;
dwór Kiemiejsze, folwark Niekraszuńce - parafia raduńska;
Fedorowicz - h. Przegodnia
pw. 3.XII. 1798 r.
folwark Rakuciniszki - parafia nacka;
ok. Jurele - parafia nacka;
Ferlikowski
ok. Paszyce - parafia lidzka;
Fietkiewicz, pw. 3.XII.1798 r.
majątek Raczkowszczyzna - parafia nowodworska;
ok. Korkuciany, wieś Wersoka Siedlikowskiego, Poturze - parafia ejszyska;
ok. Rukańce, Mągieliszki, wieś Gudziszki - parafia koleśnicka;
ok. Smilginie - parafia nacka;
Kolesiszcze - parafia lidzka;
Filipowicz - h. Lis
pw. 13.IX.1811 r., 14.V.1825 r.
folwark Wersoka - parafia ejszyska;
zaścianek Waszginty, majątek Komyczewo - powiat nowogródzki;
majątek Obremszczyzna - powiat grodzieński;
majątek Chocianowicze;
Frą(on)ckiewicz - h. Brodzicz
pw. 27.IX.1817 r., 28.IV.1833 r.
posesja Radziwiłłowce, majątek Lebiodka - parafia wawiórska;
majątek Rogaczewszczyzna, ok. Wojniowce - parafia wasiliska;
folwark Stary Dwór - parafia lacka (wawiórska);
Frankowski
ok. Wędziłowszczyzna - parafia żołudzka;


Gabryałowicz - h. Dołęga
ok. Hancewicze - parafia żyrmuńska;
Gabryałowicz - h. Dęboróg
pw. 19.X.1823 r.
ok. Gabriałowicze - parafia żyrmuńska;
Gadomski - h. Ślepowron, h. Rola
pw. 1.II.1821 r., 18.XI.1832 r., 10.IX.1845 r.
ok. Talmonty - parafia nacka;
majątek Misiewicze - parafia wawiórska;
Gajdamowicz - h. Pomian
pw. 14.VIII.1819 r.
ok. Łajkowszczyzna, Pacuki - parafia nieciecka;
ok. Starodworce - parafia wasiliska;
m. Lida - parafia lidzka;
Gajewski (Hajewski) h. Ostoja
pw. 4.III.1820 r.
ok. Wierciołki - parafia żołudzka;
ok. Zagory, wieś Poturze - parafia koleśnicka;
dwór Winkowce - parafia lidzka;
Starodworce - parafia wasiliska;
ok. Krupowiesy - parafia ejszyska;
wieś Leluszowce - parafia iszczołnska;
folwark Remzy - parafia zabłocka;
Ganiewicz - h. Dęboróg
Garasimowicz - h. Gozdawa
pw. 3.III.1820 r., 22.X.1832 r.; 4.III.1820 r., 10.X.1832 r., 1.IV.1835 r., 5.III.1841 r.
ok. Jacewicze - parafia ejszyska;
ok. Gradowszczyzna - parafia wawiórska;
ok.Worszyszki;
Garbowski
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
Gawdzilewicz - h. Prus I
pw. 6.IX.1832 r.
wieś Nowosady - parafia lidzka (zabłocka);
Gaworski - h. Rawicz
pw. 6.VII.1811 r. gub. grod., 4.III.1820 r.
posesja Gaworskie, ok. Jurele - parafia nacka;
ok. Raki - parafia zabłocka;
majątek Wołdociszki - parafia raduńska;
Gembicki, pw.17.XII.1819 r.
m. Bielica - parafia bielicka;
Gieniusz
Lewkiszki - parafia nacka;
Gierałtowski
Horodna - parafia ossowska;
Gie(j)sztowt - h. Giejsz
pw. 3.XII.1798 r., 26.I.1828 r., 15.I.1832 r., 23.I.1862 r.
posesja Wołdociszki, Kierbiedzie, Ołtuszki, ok. Giesztowty, Smolaki, Surkonty, Janowicze - parafia raduńska;
Kurosiowszczyzna, Worniszki - parafia lidzka;
wieś Daciszki - parafia ejszyska;
wieś Soliszki - parafia ossowska;
Giezgołd - h. Dęboróg
pw. 10.IX.1845 r.
ok. Bertowty, Wojdagi - parafia ejszyska;
Gierwielaniec - h. Nowina
pw. 26.II.1820 r., 21.XII.1834 r., 28.VI.1844 r., 10.VII.1861 r.
wieś Podubicze - parafia dubicka;
posesja Gierwielańce - parafia nacka;
Gilewicz - h. Nowina
Ginet - h. Zaremba
Ginc - h. Abdank, h. Działosza
pw. 13.XI.1817 r.
majątek Bieniakonie - parafia bieniakońska;
majątek Birżynie - powiat oszmiański;
Ginejko, pw. 23.XII.1819 r.
majątek Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Giryń, pw. 22.XII.1800 r.
ok. Zabrzezie, wieś Dojlidy, folwark Nowickiszki - parafia ejszyska;
majątek Buciszki;
Glinski - h. własny
pw. 17.XII.1819 r., 29.XI.1832 r., 11.XII.1835 r.
folwark Siemiankowszczyzna - parafia dziembrowska;
majątek Tury - powiat wołkowyski;
Gładkowski
dwór Horodno - parafia ossowska;
Głowiński
Lebioda, Krupowszczyzna - parafia wawiórska;
Głuszyński - h. Łabędź
Godlewski - h. Gozdawa
pw. 3.XII.1798 r., 24.I.1842 r.,18.VII.1862 r.
ok. Łowkieniki, Chomicze, Miżyszki, wieś Bertowty - parafia ejszyska;
wieś Siderowce - parafia jelnieńska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
Ogrodniki - parafia nieciecka;
wieś Brusznica - parafia solecznicka;
ok. Jasiańce, Dowgiały - parafia ossowska;
Godzikowski (Gozdzikowski)
pw. 5.I.1799 r.
folwark Kierszyszki - parafia ejszyska;
Gojżewski - h. Łabędź
pw. 19.V.1819 r., 4.III.1820 r., 19.X.1832 r., 15.XI.1844 r., 24.VII.1851 r.
posiadłość Małe i Wielkie Dowgiały, ok. Jasiańce, Dowgieluszcze - parafia ossowska;
ok. Żałobiszki, Tietiańce, Honckiewicze - parafia ejszyska;
ok. Rukańce - parafia koleśnicka;
Golimont (Golmont) - h. Ślepowron, h. Łabędź
pw. 22.XII.1817 r.
ok. Surkonty - parafia raduńska;
folwark Stare Bieniakonie - parafia bieniakońska;
Golkowski , pw. 31.VII.1811 r.
Gorniewicz
m. Lida - parafia lidzka;
Gorski - h. Nałęcz
pw. 20.III.1798 r., 19.VII.1832 r., 10.VII.1854 r.
ok. Sliwowszczyzna - parafia iszczołnska;
ok. Żelwidory - parafia bieniakońska;
Lebioda - parafia wawiórska;
Rukańce - parafia raduńska;
posesja Doubiszki;
Goszmont, pw. 22.XII.1817 r., 22.X.1832 r.
Grabowski - h. Oksza
majątek Siemiankowszczyzna - dziembrowska;
majątek Wielki Możejków - parafia iszczołnska;
Grabowiecki
pw. 19.VII,1819 r.
m. Lida - parafia lidzka;
Grabski - h. Pomian;
majątek Gimbuty - parafia trokielska;
Gradowski - h. Półkozic
pw. 21.XI.1817 r., 28.II.1863 r.
ok. Niewisza - parafia wasiliska;
ok. Bierniki - parafia dziembrowska;
ok. Kiewisze;
Graff - h. Nałęcz
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Grewin
ok. Beniuny - parafia ejszyska;
Grobicki - h. Trąby
Grodecki
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Gromadzki
ok. Kozakowszczyzna - parafia raduńska;
Gross - h. Łabędź
pw. 28.VIII.1820 r., 5.IV.1872 r.
wieś Dzichowicze - parafia jelnieńska;
zaścianek Dziakowicze - parafia lidzka;
Grozmani - h. Korwin, nob. 1775 r.
pw. 16.IX.1841 r.
majątek Łowczyłowicze - parafia lidzka;
Grudziński
m. Dziembrów - parafia dziembrowska;
Grużewski - h. Lubicz
pw. 21.VI.1804 r., 1.X.1826 r.
folwark Przemysławów, dwór Kulbaki - parafia białohrudzka;
Grydziewicz, pw. 4.III.1799 r.
ok. Jocze - parafia koleśnicka;
Gryfin, pw. 4.V.1801 r.
majątek Hołownia;
Gruhnfeld - h. Dombrowa
Raduń - parafia raduńska;
Grzymała - h. Grzymała
pw. 30.X.1817 r., 22.IX.1832 r.
posesja Niepracha - parafia nowodworska;
Gudziński
wieś Girdzijowce, ok. Czaple, Dylewo - parafia wawiórska;
zaścianek Porzecze - parafia werenowska;
Gurski - h. Nałęcz, h. Rawicz
pw. 3.XI.1819 r., 8.V.1836 r., 4.II.1820 r.
ok. Rukańce, Paluńce - parafia raduńska;
Swianiewszczyzna (Swianiszki), posesja Darmożogowszczyzna; ok. Korkuciany, Girejki - parafia ejszyska;
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Jocze - parafia koleśnicka;
Bieniakońce - parafia bieniakońska (Górski 1798 r.);
Łahody - parafia różaniecka;
Gustowicz, pw. 22.VI.1804 r.
folwark Stabrowce;
Gutowski (Gudowski)
wieś Zabłocie - parafia bieniakońska;
Gzowski - h. Junosza
pw. 11.X.1817 r.
Majątek Sokolenszczyzna alias Stare Soleczniki;

Czesław Malewski

??????.???????