Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Sierpień, 2001 r., nr 3(46)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Aleksander Kołyszko. "Polskie odrodzenie w Szczuczynie"

Weronika Żemojciak. "Fragmenty z dziennika"

Stanisław Uszakiewicz. "W Ferdynanda Ruszczyca stronach"

Wakacje

Zespół "Kresowiacy"

Lech Ciechanowicz. "Rozwój liczby ludności miasta Lidy"

Irena Dowlaszewicz . "Działalność oświatowa Sióstr Niepokalanek w Słonimiu"

Stanisław Uszakiewicz. "Smutna rocznica"

Michał Szymielewicz. "Rzeka Dzitwa. Rzeki Gawja i Żyżma"

Jan Szot. "Pokolenie drugie"

Kazimierz Krajewski. "Zgrupowanie "Zachód". VII batalion 77 pp AK "

Listy. Ogłoszenia