Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

W dniach 29 kwietnia - 6 maja "Kresowiacy" przebywali we Wrocławiu i okolicach na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Grodna i Wilna. Wyjazd był bardzo pracowity: za osiem dni przedstawiono piętnaście koncertów.

***

29 kwietnia po raz pierwszy Szczuczyn zgromadził miłośników polskiej poezji - ponad 15 osób z Grodna, Lidy, Porzecza, Porozowa przedstawiło słuchaczom swoje próby pióra. Wszyscy byli zauroczeni piękną wierszowaną prezentacją swego miasta przez najmłodszą uczestniczkę spotkań 10-letnią Katarzynę Białooką z Lidy. Zakończył całe spotkanie występ chóru "Głos znad Niemna".

 

***

3 maja z okazji święta narodowego w Farze lidzkiej odbyła uroczysta Msza św., celebrowana przez ks. proboszcza Józefa Bogdziewicza z udziałem harcerzy. Po Mszy św. liczna grupa Polaków z młodzieżą w narodowych i harcerskich strojach na czele przeszła na cmentarz wojskowy. Pod pomnikiem lotników złożono wieńce, a dzieci i młodzież przedstawiły historię Konstytucji 3 Maja w słowie poetyckim. Obchody zostały zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.

***

4 maja w Domu ZPB w ramach tourne po grodzieńszczyćnie wystąpił zespół pieśni i tańca "Promni" z Głównej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przed koncertem wiceprzewodniczący sejmowej komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą, Wit Majewski, złożył zebranym świąteczne i życzenia i opowiedział o pierwszej polskiej konstytucji.

***

10 maja nie rozpoczęli pracę robotnicy fabryki mebli. Przyczyną wystąpienia stało się zatrzymanie wypłat. Administracja nie podjęła represji wobec uczestników.

***

13 maja ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił sakramentów absolwentom pijarskiego Seminarium w Krakowie: kapłaństwa - Janowi Osipowiczowi z Lidy oraz diakonatu -Andrzejowi Agiel i Witalisowi Sierko ze Szczuczyna.

***

13 maja Dzień Kultury Polskiej zorganizował Oddział ZPB w Lidzie. Wystąpili zespoły "Kresowe Zabawy", "Lidzianie", "Sybirak", "Memoria", ale najwięcej braw zebrał teatrzyk "Kleksik" pod kierownictwem Heleny Gotówko.

***

W dniach 14-18 maja w szkole nr 14 po raz pierwszy został zorganizowany tydzień kultury polskiej. W ramach tej imprezy w szkole odbyły się liczne konkursy, zabawy, koncerty, min. zespołów "Kresowiacy" i "Legenda". Uwieńczeniem tygodnia stał się Koncert Życzeń dla nauczycieli w wykonaniu uczniów szkoły.

***

Od kilku lat działa w Lidzie Koło Katolickich Kolejarzy Polskich. 18-20 maia 2001 r. uczestniczyli oni razem z kolegami z Grodna, Wołkowyska i Porzecza w Ogólnopolskim Spotkaniu Formacyjnym Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Rzeszowie. Niniejsze forum stało się kolejnym krokiem w pogłąbiamiu wiary oraz podsumowało kolejny rok pracy i wytyczyło zadania na przyszłość.

***

W dniach 17 - 20 maja w Krakowie odbyło się jubileuszowe X Seminarium Potrzeby Kulturalne Dzieci Polskich ze Wschodu organizowane przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Dzieci Polskich na Wschodzie Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie. Tematem do dyskusji tym razem było życie na pograniczu. Praktycznie od samego początku w seminarium uczestniczą przedstawiciele TKPZL, jak dorośli, tak i młodzież.

***

24 maja PMS zorganizowała I Konkurs Krasomówczy dla przedszkolaków "Moja ulubiona baśń". I miejsce przyznano 5-letniej Elizie Swito z Lidy za prezentację baśni "Fartuszek". Jest ona wychowanką pani Ireny Wojtkiewicz (TKPZL).

***

27 maja w MC "Panorama" rok szkolny podsumowali dzieci i młodzież ucząca się języka polskiego pod opieką TKPZL. Ponad siedemdziesięciu wyróżnającym się wręczono dyplomy, prezenty książkowe oraz czekoladki.

***

W końcu maja pracownicy 11 przedsiębiorstw miasta nie otrzymali wypłat w należytym czasie. Pośród zakładów mających długi z wypłatami do budżetu miasta znajdują się takie jak "Lidsielmasz" (Zakład Maszyn Rolniczych), "Optyk", Odlewniczo-Mechaniczny i inne duże zakłady miasta.

***

W Lidzkim Terenowym Zjednoczeniu Medycznym pracuje 2400 osób (dane na dzień 01.06.2001 r.), z nich 460 ma wyższe wykształcenie, 1219 - średnie-specjalistyczne, 603 - średnie, 113 - podstawowe.

***

3 czerwca sala Muzycznego Centrum "Panorama" była wypełniona: uroczyście obchodzono 70-lecie jednego z najbardziej zasłużonych dla odrodzenia polskiego na Ziemi Lidzkiej - pana Stanisława Uszakiewicza. Serdeczne życzenia zdrowia i podziękowania za owocną pracę złożyli prezes TKPZL A. Kołyszko, nauczyciele języka polskiego, licznie przybyli goście pana Stanisława, dla jubilata śpiewały polskie zespoły, najmłodsze dzieci recytowały wiersze.

***

03-17 czerwca 30-osobowa grupa dzieci z Lidy i okolic odpoczywała w Osłoninie - malutkiej wsi nad Zatoką Pucką. Pobyt został zorganizowany przez Fundację Polonia z Warszawy.

***

9-10 czerwca w Warszawie odbyła się VII edycja Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii. Tradycyjnie w Konferencji wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, odbyło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim, uroczyste przyjęcie w zabytkowych salach i ogrodach Łazienek Królewskich w Warszawie. Sesje dyskusyjne i panelowe odbywały się w następujących blokach tematycznych: informacja i wiedza w biznesie, turystyka, inwestycje, projekty Polonii. Takie spotkanie to wspaniała możliwość nawiązania korzystnej współpracy i wymiany doświadczeń z przedstawicielami polonijnych kręgów gospodarczych i administracji państwowej i samorządowej Rzeczpospolitej. W konferencji wziął udział prezes TKPZL A. Kołyszko. Organizator - Fundacja Polonia.

***

8-10 czerwca drużyna Klubu Sportowego "Sokół" im. L. Narbutta brała udział w Międzynarodowym Turnieju Sportowym Ruchu Sokolnickiego z okazji "Dni Sokółki". Gospodarze i goście z Mołodeczna, Lidy, Grodna, Ejszyszek rywalizowali w piłce nożnej, siatkówce, piłce plażowej oraz mieli wspaniałą możliwość nawiązania nowych kontaktów sportowych i towarzyskich.

***

10-22 czerwca zespół "Legenda" przebywał na koloniach w Sycowie w okolicach Wrocławia. Pobyt lidzkiej młodzieży stał sią możliwy dzięki pomocy burmistrza Stanisława Czajki oraz księdza proboszcza Marka Otręby z parafii MB Częstochowskiej.

***

16 czerwca delegacja Konsulatu RP w Grodnie i przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB odwiedzili miejsca pamięci związane z imieniem Jana Piwnika "Ponurego" - w Jewłaszach i Wawiórce. W Domach ZPB w Szczuczynie i Lidzie odbyły się spotkania z kombatantami.

***

W końcu czerwca absolwentka gimnazjum nr 1, Katarzyna Chalpukowa, zwyciężyła na Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Moskwie, w której udział wzięło ponad 300 przedstawicieli z 41 państwa. Jest to pierwsze tego typu zwycięstwo na międzynarodowej olimpiadzie mieszkanki miasta.

***

20-30 czerwca Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zorganizowało Szkołę Letnią Języka i Historii Polskiej dla starszej młodzieży. Ponad 30 osób w ramach szkoły wysłuchało wykładów z historii Ziemi Lidzkiej, uczestniczyło w wycieczkach.

***

15 lipca w Wasiliszkach uroczyście obchodzono dziesięciolecie miejscowego zespołu "Odrodzenie". Po Mszy św. celebrowanej przez ks. Stanisława Pytela jubilaci zaprosili na koncert, w którym również uczestniczyły zespoły "Kresowiacy" i "Memoria" z Lidy.

***

W drugiej połowie lipca rozpoczęto prace poszukiwawcze na terenie strzelnicy koszarowej, gdzie podczas II wojny światowej rozstrzeliwano ludzi. Po znalezieniu szczątek ponad 200 osób, w większości żydowskiego pochodzenia, prace wstrzymano na prośbę organizacji żydowskiej.

***

21-30 lipca 50-osobowa grupa młodzieży lidzkiej przebywała na wycieczce autokarowej na trasie Warszawa-Poznań-Jarosławiec.

***

Nareszcie Lida doczekała się swojej szkoły wyższej - decyzją Ministra Edukacji z dn. 23 sierpnia Lidzkie Technikum Przemysłowe zostało dołączone do Grodzieńskiego Uniwersytetu i przekształcone w jego filię.

 

Nowości wydawnicze

W Poznaniu ukazała się bardzo interesująca pozycja pt. "Moje Sobotniki" autorstwa Kazimierza Niechwiadowicza. Jak głosi tytuł jest to książka o miasteczku Sobotniki nad rzeką Gawją na granicy powiatów lidzkiego i oszmiańskiego. Autor poświęcił swoją pracę rodakom mieszkającym i pochodzącym z Sobotnik. Tym starszym pamiętającym inne czasy, swoją młodość a także tym, którym historia ziemi rodzinnej jest często nieznana. Jest ona również napisana ku pamięci ludzi, którzy już odeszli. Tytuły rozdziałów mówią sami za siebe: historia, Umiastowscy, kościół, szpital, żydzi, szkoła, do wojny, wojna, rok 1944 i lata następne, powroty, moje Sobotniki.

Książka ta powstała w wyniku gromadzenia materiałów z różnych źródeł i chęci stworzenia z nich pewnej całości. Nie do szuflady jed­nak, ale by służyła w jakiś sposób innym. Autor ukazał w niej swój osobi­sty stosunek do ziemi rodzinnej. Ksiąka jest bogato ilustrowana. Zaletą jest również to, że została wydana w wersji dwujęzykowej: polskiej i białoruskiej. Tłumaczenia dokonała nauczycielka z Lidy Katarzyna Konczewska-Potocka. Redakcja ma zamiar zapoznać czytelników "ZL" z wybranymi fragmentami tego wydania.

 

??????.???????