Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Kresowiacy

 

"Kresowiacy" z Ziemi Lidzkiej zachwycili nie tylko Kraków, ale i leżący na zachodniej rubieży Szczecin.

Uświetnili swoim występem nasz Tydzień Kresowy "Kaziuk 2001" i na długo zapisali się tkliw.i pamięcią w sercach Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowi grodzkiej i Polesia "Świteź".

Kepertuar "Kresowiaków" to wianuszek utkany z naszej historii, kultury i ludzkiego losu.

"Przenosił naszą duszę utęsknioną" w świat bliski sercu , chociaż teraz tak przez historię odmieniony ...

Niewielki zespół chóralny, a tematyką i wokalistyką wyciskał łzy z oczy pięciuset rodakom w Szczecinie .

Tajemnicę piękna Zespołu odkryłam czytając, nieraz ze ściśniętym sercem, "Ziemię Lidzką", która odzwierciedla obok dnia powszedniego historię, kulturę, uczuciowość naszych współbraci Polaków z terenów dzisiejszej Białorusi.

Chociaż urodziłam się w Wilnie ale przemierzałam szlaki Wileńszczyzny i z dawnych opowieści Mamy, Marii Sokolewicz z Bujwidów, odnajdywałam w artykułach Waszego Pisma Traby, Surwiliszki, Juraciszki, Wiszniewo, Smorgonie,Oszmianę,Zabłocie i Żyrmuny, gdzie chrzcił mnie kuzyn, ksiądz Branicki, i Lidę , gdzie poniósł w roku 1943 śmierć męczeńską kuzyn mego ojca, Leopolda Sokolewicza, ksiądz Lucjan Mroczkowski.

Mój mąż natomiast w artykule T. Strzembosza "Konspiracja w Lidzie" odczytał ze ściśniętym sercem , że krewniak Maciej Wasiukiewicz z Woronowa został przez NKWD rozstrzelany 17 lutego 1941 r.

Ach, pisać by, wspominać bez końca ...

Regina Sokolewicz-Wasiukiewicz, Szczecin

 

Chór z Lidy wygląda skromnie. Arty­ści są ubrani zwyczajnie, w odróżnie­niu od pozostałych, przebranych zwy­kle na ludowo zespołów. Śpiewają pro­stą, kilkugłosową piosenkę, ale w taki sposób, że w oczach starszych słucha­czy widać młodzieńcze błyski.

Bartosz Borowski, "Gazeta Wielkopolska".

 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Gorzowie Wikp. w imieniu naszego Oddziału i społeczeństwa miasta Gorzów Wikp., w większości pochodzących z Kresów Wschodnich z całego serca wyraża jak najwyższe uznanie i podziękowanie za wspaniały koncert Zespołu "Kresowiacy" z Lidy z okazji dnia "Kaziuka" .

Pana polskość, patriotyzm, osobiste zaangażowanie zasługuje na najwyższy szacunek. Liczymy na następne współdziałanie ku obopólnemu zadowoleniu.

Prezes Zdzisław Czubakowski

 

??????.???????