Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Styczeń, 2001 r., nr 1(44)


Misyjne drogi do Lidy prowadzą z Polski

Zarys rozwoju chrześcijaństwa w Lidzie

Lida w oczekiwaniu na Papieża

Czesław-Piotr. "Refleksje po pielgrzymce Ojca Świętego do Wilna"

Michał Szymielewicz. "Dworzyszcze i Trokiele"

Wołyniak. "Historia karmelitów lidzkich"

Leon Ławrysz. "Kościół greko-katolicki w Lidzie i Ziemi Lidzkiej"

Kapłani męczennicy