Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Maj-czerwiec 1996r., nr 20


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Józef Adamski. "Chcemy pomoc w odrodzeniu narodowym Polakom"

Aleksander Kołyszko. ""Ziemia Lidzka" odrodzona"

Oni tworzyli i tworzą Ziemię Lidzką

Witamy uczestników IV Światowego Zjazdu Lidzian

"Ziemia Lidzka" 1936-1937. Wykaz artykułów.

Dzień polskiej kultury w Lidzie

Kalendarium Ziemi Lidzkiej i Nowogr ó dzkiej

Listy