Polskie pismo historyczno-krajoznawcze
na Białorusi

Kronika Ziemi Lidzkiej i Nowogródczyzny.

3 marca odbył się Dzień żydowskiej kultury. Od 1 września w Lidzie działa niedzielna szkoła dla żydowskich dzieci. Podczas lekcyj dzieciaki uczą iwryt, historię i tradycje, muzykę i tańce swoich przodków. Na zajęcia uczęszcza 20 dzieci. Podobny sobotni kurs istnieje także dla dorosłych.
***
Na gwiazdkę TKPZL otrzymało dużą ilość pięknych kalędarzy dla uczniów, które są pożyteczne dla wszystkich uczących języka polskiego. Zawierają bowiem nie tylko same kalendarium, ale także informacje z języka i literatury polskiej, historii, fizyki, chemii i innych przedmiotów. Kalendarze otrzymali nie tylko uczniowie lidzkich szkół, ale także Krupowa, Brzozówki, Bolciszek, Radunia, Wasiliszek, Szczuczyna, Wołkowyska, Słonimia, Grodna, Baranowicz i Mińska.
***
18-20 marca w Lidzie odbył się II Konkurs muzyczny im. Górskiego, znakomitego muzyka i kompozytora, urodzonego w Lidzie. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zafundowało dwie pierwsze nagrody dla akordeonistów, lidzki oddział ZPB także przekazał jako nagrody szaliki i koszule. Zorganizowało i przeprowadziło konkurs Lidzkie liceum muzyczne.
***
25-30 marca z inicjatywy TKPZL przy udziale obwodowego Instytutu doskonalenia nauczycieli odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego z Lidy i okolic. Nasze goście z Polonijnego Centrum Nauczycieli w Lublinie - polonista Grażyna Wiśniewska, nauczycielka klas początkowych Jolanta Studińska oraz muzyk Jacek Szpuner przekazali część swej wiedzy i swego serca naszym nauczycielom. Odbyło się rzeczowe spotkanie w zarządzie TKPZL z udziałem metodyka z obwodowego Instytutu doskonalenia nauczycieli p. Marją. Przy okazji odbyły się także specjalne zajęcia dla młodzieży przygotowujących się na studia do RP, oraz zajęcia z zespołem “Jutrzenka”.
Przy okazji, warto przypomnieć że pierwszy kurs w Polsce i pierwszy kurs zagraniczny ( w Lidzie) został zorganizowany przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie dla nauczycieli właśnie z Lidy i rejonu przy współudziale Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.
***
Czym wcześniej rozpocznie się nauka języka ojczystego tym lepsze będą postępy. Właśnie dlatego w kilku przedszkolach Lidy pracują kółka języka polskiego. Już trzeci rok uczy uczy polskiego w przedszkolu nr. 27 pani Irena Wojtkiewicz. Dzieciaki chętnie biorą udział w różnych polonijnych imprezach TKPZL, odznaczają u siebie w przedszkolu polskie święta.
***
W dn. 28, 29, 30, 31 marca lidzka rada Białoruskiego Frontu Narodowego zorganizowała pikietę przeciw podpisaniu umów z Rosją. Zbierano podpisy do rady Najwyższej RB
***
Na przełomie marca i kwietnia kościół pijarów (planetarium) został przekazany prawosławnym.
***
5 kwietnia ukazał się pierwszy (zerowy) numer biuletyniu I Lidzkiej Drużyny Harcerskiej im. W.Pileckiego “Czuwaj!”On zawiera informacje z historii drużyny, o bohaterze II Wojny światowej - patronie drużyny Witoldzie Pileckim, sprawach drużyny. Gratulujemy harcerzom wspaniałego pomysłu i czekamy na kolejne wydania.
***
8 kwietnia w ramach Festywalu kultur narodów RB odbył się Dzień kultury polskiej, zorganizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej i rejonowy oddział Związku Polaków na Białorusi. Szczegółowy reportaż na stronie.
***
Po zimowej przerwie ruszyła budowa Domu polskiego w Lidzie. Budowlani zapewniają, że na gwiazdkę dom będzie ukończony.
***
Trwa zbiórka podań do pierwszej klasy polskiej w szkole Nr 16. Zgodnie z informacją pani prezes Izabeli Tyrkin jest 18 podań. Jednak pewne siły występują przeciwko powstaniu takiej klasy. Rodzice! Od Was zależy los przyszłej polskiej klasy! Nie dajmy się uwieść przeciwnikom naszego odrodzenia!
*** W tegorocznej olimpiadzie języka i literatury polskiej wzięli udział uczniowie kółka języka polskiego przy Domie twórczości. Oksana Nowokszczonowa, członek TKPZL, przeszła do trzeciej tury. Gratulujemy! ***
Dobrze spisali się przedstawiciele TKPZL także w quizie historycznym, zaproponowanym przez Polską Macierz Szkolną w Grodnie. Helena Berdowska szczęśliwie przeszła ciężką drogę III turów i dostała się do finału, natomiast Anżelika Wienskiel była trzecią w superfinale, w nagrodę dostała radiomagnetofon. Tak trzymać Lidzianki!
***
W Domie twórczości odbył się konkurs na lepszego ucznia 1996 roku. Innesa Nowicka, przedstawicielka kółka języka polskiego (nauczycielka mgr. Irena Kołyszko) zajęła III miejsce.
***
15 kwietnia TV Sankt-Petersburga nadało film “W rytmie kół ... w rytmie łez ...” autorstwa Barbary Balińskiej i Krzysztofa Kalukina o naszym krajanie, poecie Aleksandrze Jurewiczu. Film został nakręcony przez Gdańską TV podczas III światowego Zjazdu Lidzian.
***
W dn. 21 kwietnia TKPZL z inicjatywy wice-prezesa Stanisława Uszakiewicza zorganizowało wyjazd do Iwiewskiego rejonu w celu załatwienia dokumentów kombatanckich dla byłych żołnierzy Wojska Polskiego. Oprócz p. Stanisława w wyprawie wzięli udział AK-owcy Józef Kunkiewicz, Edward Sapieżko oraz prezes Aleksander Kołyszko.
***
Wiele ciekawych polskich imprez organizują dzieci 5z klasy szkoły Nr 16(wychowawca - Stanisław Maskiewicz). Tak w kwietniu zaproszono rodziców na Dzień Matki, a 7 maja odbyło się spotkanie kombatantów Polskich Sił Zbrojnych. W spotkaniu udział wzięli Adolf Alfons, Marian Bałtrusz, Wacław Burak (AK), Wacław Bartoszewicz (LWP) oraz uczestnik kompanii wrześniowej Stanisław Pawłowicz. Dzieci z ciekawością słuchały opowieści polskich kombatantów, dla wielu z nich to było pierwsze spotkanie z polskimi żołnierzami. Dzieci przedstawiły wspaniały myzyczno-poetycki pragram. Na pamiątkę o spotkaniu dzieci otrzymały prezenty, zafundowane przez TKPZL.
***
7 maja w Radzie Miejskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacyj społecznych i partyj politycznych z przedstawicielami władz miejskich i Ministerstwa Kultury RB w sprawie zachowania tablicy pamiątkowej ku czci Ludwika Narbutta. Jak wiadomo, po przekazaniu byłego kościoła pijarów prawosławnym, został zdjęty tekst tablicy w języku białoruskim, i zagrożona sama tablica. Z inicjatywy TKPZL do Ministerstwa Kultury był wysłany odpowiedni list, poparty przez inne organizacje i partie polityczne. Podczas spotkania strony doszły do porozumienia o konieczności zachowania tablicy jako zabutku historii i kultury.
***
15 maja lidzki oddział ZPB wspólnie z Podlaskim oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska zaprosiły lidzian na wybory “Miss Polonia Lida 1996”. Wybory odbywały się pod hasłem “Dziewczyna. Miłość. Wiosna.” W ciągu trzech miesięcy dziewczyny przygotowywały się do konkursu, z 20 do finału weszło 10 dziewczyn. Miss została Anna Juchniewicz, uczenica 10 klasy szkoły Nr 10. Była wspaniała zabawa.
Warszawa.
W dn. 26-28 kwietnia odbył się Zjazd światowego Związku żołnierzy Armii Krajowej. Wybrano nową Radę Naczelną i Zarząd Główny. Prezesem ZG śZżAK został wybrany major “Szczęsny” Stanisław Karolkiewicz. Gościem Zjazdu był jedyny reprezentant Białorusi, prezes lidzkiego Klubu AK Józef Kunkiewicz. ***
Lublin.
W dn. 14 kwietnia w Trybunale Koronnym w Lublinie została otwarta kolejna wystawa naszego współpracownika Czesława Kołyszko. Wernisażu towarzyszył recital fortepianowy Jerzego Bonia. Podczas wernisażu młodemu artyście została wręczona nagroda im. Antoniego Maślińskiego, wybitnego profesora sztuki, lidzianina.

??????.???????