Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

"Ziemia Lidzka" 1936-1937.(Wykaz artykułów.)

 

Abramowicz Władysław

Borówka-zagroda wiejska Naczelnego Wodza.(7-1936)

Czasopiśmiennictwo w woj. Nowogródzkim.(3-1939)

Drukarnie w Nowogródku.(6-1939)

Herb miasta Lida.(3-1937)

Maria Laskowiczówna.(7/8-1939)

Miasto bez tradycji.(4-1938)

Miecz w serce niewdzięczne utopiony.(9-1937)

Pamiątki po wielkim marszałku.(2-1936)

Podniosła uroczystość.(2-1937)

Poeta z łaski bożej.(6/7-1937)

Puszcza Nalibocka-drugi Lisków.(10-1937)

Słobudka - przedmieście Lidy.(4/5-1939)

Sł onim-miasto klasztorów.(2-1938)

Sny Mickiewicza o szczęściu z Marylą.(9-1938)

Szkoły pijarskie w Lidzie.(9-1936)

Ścieżkami Maryli Wereszczakówny.(12-1937)

Wielki dzień Mira.(11-1937)

Bałabański Antoni.

Bielica niech świeci przykładem.

Bieńkowska Cecylia.

R ola kobiety w ruchu spółdzielczym.(3/4-1936)

Na dzień oszczędności.(10-1937)

Bieńkowski Wawrzyniec.

Rozwój ruchu spółdzielczego.(3/4-1936)

Spółdzielczość buduje siłę społecznogospodarczą Polski.(5-1937)

Bojarska Stefania.

Szkoła zawodowa żeńska w Iszczołni e.(8-1937)

Bojaruniec Hipolit, Ks.

Krzyż i kaplica w ć wiermach.(4/5-1939)

Bubień Stanisław.

Władysław Mickiewicz w Nowogródku.(3-1938)

Młodość Mickiewicza w Nowogródku.(9-1938)

Nowogródek - była stolica metropolii i miejsce zjazdów synodalnych.(4/5-1939)

Chomicz Adam.

Wieś nowogródzka i jej bogactwo.(1-1939)

Charakterystyka wołożyńskiej wsi.(2-1939)

Wołożyn - dawniej i dziś.(3-1939)

Chrome Leopold.

Mieszczanie lipniscy w obronie przywileju Konstytucji 3-go Maja.(1-1936)

Walka włościan Iljanowa o przywileje bojarskie.(1-1937)

Duchnowski Jan.

Miasto walczącego ideału (Wilno).(4, 5/6-1938)

Dziczkaniec Józef.

Bohaterowie Ziemi Lidzkiej. Ś.p. kapitan Piotr Mienicki.(2-1936)

Maria Szukiewiczowa.(7/8-1938)

Zdobycie Baranowicz.(4/5-1939)

Giegużyn Olgierd.

Błędne koło walki z nędzą wsi.(2-1938)

Grzymało-Przybytko Antoni.

Biblioteka miejska w Lidzie.(3-1938)

Gleby, woda i bogactwa naturalne.(8-1937)

Krótki przewodnik turystyczny po powiatach lidzkim i szczuczyńskim.(1, 2-1936)

Ludność powiatów lidzkiego i szczuczyńskiego pod względem antropologicznym.(2-1938)

Obchód imienin Napoleona w Lidzie.(1812),(8-1938)

Powstanie listopadowe w powiecie lidzkim.(2, 3-1937)

Powstanie styczniowe w powiecie lidzkim.(4, 5/6, 7/8, 12-1938)

Rok 1812 w powiecie lidzkim.(6, 7, 8, 9-1936)

Sobakińce.(7/8-1939)

Ś.p. Otton Hedemann.(6/7-1937)

Towarzystwo rozwoju ziem wschodnich w Szczuczynie.(2-1936)

Tyzenhauzowie w powiecie lidzkim.(12-1938)

Ukształtowanie powierzchni i gleba.(6/7-1937)

Wandalin Szukiewicz.(3/4-1936)

Zwyczaje weselne.(6-1936)

Grzymała-Przybytko Julian.

Ze wspomnień o 1863 r.(5/6-1938)

Hołubowicz Włodzimierz.

Grodziska i kurhany Ziemi Lidzkiej.(1-1939)

Imbor Zdzisław.

Czasopismownictwo w Nieświeżu.(2-1938)

Jankowski Stefan.

Puszcza Bersztowska.(3/4-1936)

Jodko Karol.

Psie lata. Pamiętnik lidzianina z przed 50 laty.(10, 12-1937)

Lachowicz T.

Spółdzielczość w powiecie szczuczyńskim.(3/4-1936)

Laskowicz Gabriel.

Wystawa powiatowa w Szczuczynie Nowogródzkim.(9-1936).

Laskowicz Julian.

Niedźwiedź antysemita i niedźwiedzia przysługa.( 4/5-1939)

Ławrynowicz Michał.

Polski przemysł chemiczny "Korona".(6-1936)

Małynicz-Malicki M.,Ks.

Matka Boska Mickiewiczowska.(1, 2-1939)

Marcinkowski Adam.

W Nowogródzkiej stronie.(6/7, 8-1937)

Mękinowa Maria.

Koło kooperatystek w Lidzie.(6/7-1937)

Narbut t Miron Bronisław.

Lida i powiat Lidzki z przed stu lat.(5, 6, 7, 8-1936, 3, 4, 5, 8, 9-1937)

Niewiestin Aleksander.

Lidzkie zagłębie torfowe.(7/8-1938)

Źródła energetyczne, możliwości ekspłoatacji i krótkie uzasadnienie wyboru kierunku elektryfikacji Wileńszczyzny.(2-1939)

Raubo Józef.

Wielkanocne zwyczaje ludowe w powiecie szczuczyńskim.(4/5-1939)

"Siomucha".(6-1939)

Romerowa Maria.

Lubcz nad Niemnem.(6-1939)

Stabrowski Józef.

Stary drewniany wodociąg w Słonimie.(3-1938)

Odnalezienie głowy staro-słowiańskiego bóstwa w Słonimie.(1-1939)

Szczebiot Wacław.

Spółdzielczość na terenie gminy zabłockiej.(3/4-1936)

Kartka z dziejów Naczy.(12-1937)

Szukiewicz Zygmunt.

Z historii polskiego szkolnictwa ludowego w pow. lidzkim.(6-1936)

Szuszkiewicz Metody.

8-letni doro bek komunalnej kasy oszczędności pow. lidzkiego.(5-1936)

Szymielewicz Michał.

Alchemik z Szejbakpolu.(6-1936)

Białohrud.(2, 3/4, 5, 6, 7-1936)

Borcie i włość borciańska.(4/5, 6-1939)

Coś o skrzywdzonem J.

Dawna poczta i telegraf w ziemi lidzkiej.(1, 2-1939)

Dawne województwo Nowogródzkie.(2, 3, 4, 5/6-1938)

Dworzyszcze i Trokiele.(3-1939)

Dzieje pijarów lidzkich.(9-1936, 1, 3, 4, 6/7-1937)

Jurje.(4-1937,4,5-1938)

Lida w latach wielkiej wojny.(7/8-1939)

Na marginesie "tatarów litewskich".(3-1938)

Nasze drzewa.(4/5-1939)

Niemen.(5/6-1938)

Próby kłasyfikacji gruntów w ziemi lidzkiej.(8-1938)

Rzeka Dzitwa.(1-1936).

Rzeka Lebioda i jej dopływy.(6/7-1937)

Rzeki Gawja i Żyżma.(7/8-1939)

Skąd pochodzi ród Adama Mickiewicza.(9-1938)

Sok brzozowy.(4/5-1939)

Stary dokument.(12-1938)

Swaty (1, 2-1937)

Szkice do monografii Żołudka.(2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12-1937)

Trakt królewski.(2-1936)

Trakt polski.(8-1937)

W cmentarnej ciszy...(11-1937)

Wesele.(2-1939)

Wróżby ludowe.(9-1936)

Z tamtego świata.(11-1937)

Zabytkowe kamienie.(9-1937)

Ze starej książki.(1 2-1937)

ś nieżko Aleksander.

Autor pierwszej logiki polskiej.(12-1938)

Co o Ziemi Lidzkiej pisano.(8-1938)

Dr. Napoleon Czarnocki.(8-1937)

Dworek mickiewiczowski w Nowogródku.((9-1938)

Dziejopisarz narodu litewskiego.(9-1936)

Gościniec lidzki.(8-1936)

Iszko ldź.(1-1939)Józef Jundził.(2-1939)

Jan i Mieczysław Karłowiczowie.(5-1937)

Jeremicze nad Niemnem.(11-1937)

Jerzy Illinicz - namiestnik lidzki.(4-1938)

Józef Welamin Rutski - metropolita unicki.(8-1938)

Książka o naszej ziemi.(2-1937)

Lidzki cmentarz wojenny.(8-1936)

Ludwik Narbutt - bohater Narodowy (5/6-1938)

Ludwik Narbutt (7-1936)

Największa w świecie uczelnia talmudystyczna.(2-1938)

Niedźwiadka - ojcowizna Ignacego Domeyki.(2-1938)

O tatarach mirskich.(12-1937)

Otton Hedemann i jego prace historyczne.(5/6-1938)

Pamiątki w kościele św. Michała w Nowogródku.(10-1937)

Rzeź niemiecka w Naczy.(7/8-1939)

Stanisław Bonifacy Jundził.(10-1937)

Szawry - gniazdo rodzinne Narbuttów.(1-1937)

Uczcimy pamięć Wandalina Szukiewicza.(3-1939)

Władysław Mickiewicz w Nowogró dku w roku 1861.(9-1938)

Wojciech Narbutt.(6/7-1937)

Wspomnienie o Józefie Joczowej.(6-1939)

Wycinki krajoznawcze.(4-1938)

Z notatnika Wandalina Szukiewicza.(4/5, 6-1939)

Załucze - zaścianek Syrokomli.(9-1937)

Zamek w Mirze.(1, 2, 3, 4, 5-1937)

Ze wszystki ch nędz - najstraszniejsze ludzkie zapomnienie.(9-1938)

Żukowy Borek.(4/5-1939)

Urbanowicz Włodzimierz.

Przysłowia ludowe.(6-1939)

Pieśni żniwne.(7/8-1939)

Warec Michał.

Spółdzielczość na terenie m. Lidy.(6/7-1937)

Więski Dymitr.

Ejszyszki i okolice.(6-1936)

Ejszyszki - właściwości regionalne mieszkańców.(1-1937)

Ejszyszki.(2.1937)

Kościoły w gminie Ejszyskiej.(3-1937)

Ziminskas Jonas.

Starostwo ejszyskie przed 150 laty.(7/8-1938)

Zimniak Tadeusz.

Działalność spółdzielni rolniczej w Lidzie.(3/4-1936)

Żmigro dzki Józef.

Fara Nowogródzka.(9-1938)

Teksty bezimienne.

Dlaczego "Ziemia Lidzka"(1-1936)

Pod tęczowym sztandarem.(3/4-1936)

Ludowy bank spółdzielczy w Lidzie.(3/4-1936)

Spółdzielnie dokudowskie.(3/4)

Spółdzielnia mleczarska w Lacku-Wysokim(3/4-1936)

Z życia spółdzielczego w Łyczkowie.(3/4-1936)

Życie spółdzielcze Iwja.(3/4-1936)

Życie spółdzielcze w Sobotnikach.(3/4-1936)

Bilans półrocznej pracy oddziału ligi kooperatystek w Lidzie.(3/4-1936)

O potrzebie dojazdu do Niemna.(5-1936)

Z życia Kresowego Związku Ziemian w Lidzie.(5-1936)

Regulacja rzeki Niewiszy w powiecie szczuczyńskim.(5-1936)

Spółdzielczość w Ejszyszkach.(5-1936)

Odlewnia żelaza "Poland".(7-1936)

Przegląd placówek przemysłowych.(8-1936)

Browary lidzkie.(9-1936)
"Tylko z godnością, panowie..."( 4-1937)

Projekt tablicy pamiątkowej Ludwika Narbutta.(5-1937)

Wędliny lidzkie.(5-1937)

19-ta rocznica niepodległości w Lidzie.(12-1937)

Zygmunt Mokrzecki - sława polskiej nauki.(4-1938)

Uroczystości w 75-lecie powstania styczniowego w Lidzie.(5/6-1938)

Wyk az ofiarodawców na fundusz komitetu uczczenia pamięci Ludwika Narbutta w Lidzie.(5/6-1938)

Kraj lat dziecinnych Mickiewicza.(9-1938)
Uroczystości w Szczuczynie.(7/8-1939)

Groby wojowników z X-XI wieków w Dziśnieńszczyznie.(7/8-1939)

 

Od redakcji. W wykazie nie zostały uwzględnione informacje, kronika, recenzje i bibliografia, a także teksty z nr.1, 2, 10, 11-1938 (redakcja nie posiada kopii ).

Opr. Aleksander Siemionow.

 

??????.???????