Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Październik-grudzień 1990 - styczeń 1991, nr 2/3


Nasza kronika

Od redakcji... Dlaczego jesteśmy z wami?

Uczę polskiego

Historia Lidy (2)

Lida przed laty...

Polski Uniwersytet Ludowy w Brześciu

Wacław Hebelt

Ludwik Narbutt

J. Adamski. "Tak to się zaczęło..."

Dariusz Śladecki "W cieniu lidzkiego orła"

Nasi na studiach w Polsce

Cecylia Krasicka "Lidzianie w Polsce"

I znów jesteśmy w Lublinie...

Ogłoszenia * Listy * Kontakty z Czytelnikami