Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Sierpień, 2004 r., nr 4(62)

VIII Świjatowy Zjazd Lidzian VIII Świjatowy Zjazd Lidzian

Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

VIII Świjatowy Zjazd Lidzian

Kazimierz Niechwiadowicz. "100 lat"

Ks. Jan Puzyna. "Rzeź Oszmiańska"

C.P. "Kwiaty Królowej"

Michał Szymielewicz. "Szkice do monografii Żołudka"

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Kazimierz Krajewski. "DZIAŁALNOŚĆ STRUKTUR POAKOWSKICH WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NOWOGRÓDCZYZNY.(1946-1950)"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"

Listy. Ogłoszenia. Kontakty z czytelnikami