Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

A

Abramicki
Folwarszczyzna - parafia wasiliska;
Abramowicz - h. Leliwa
ok. Milkuńce - parafia raduńska;
wieś Bojary - parafia wasiliska;
Krupa - parafia lidzka;
Adamowicz - herb własny odm. Leliwa
pw. 2.III.1798 r., 8.XII.1816 r., 8.V.1824 r.
majątek Konstanciszki, m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
ok. Bienkiewicze, Kowki - parafia żyrmuńska;
ok. Mickiszki, Giesztowty, Dubicze - parafia raduńska;
ok. Ostrouchy, zaścianek Żuczki - parafia bielicka;
ok. Perepeczyce, Parcikowszczyzna, majątek Kaczanowo - parafia lidzka;
ok. Kołomyckie, Wincze - parafia wawiórska;
wieś Cybańce, dwór Łodociszki - parafia koleśnicka;
Niewisza, folwark Wierch Lebiodka - parafia wasiliska;
wieś Żuczki - parafia jelneńska;
majątek Mielegowo, Koniuszany;
Alchimowicz
m. Werenów - parafia werenowska;
Aleksandrowicz - h. Kosy
pw. 29.X.1817 r., 8.XI.1819 r.
wieś Tawsiuny - parafia ejszyska;
majątek Niewisza, dwór Sasowszczyzna - parafia wasiliska;
dwór Starodworce - parafia lacka;
ok. Jasowszczyzna - parafia nacka;
ok. Posolcze - parafia bieniakońska;
Ambrożewicz, pw. 25.II.1834 r.
ok. Janopole - parafia raduńska;
Ambroszkiewicz, pw. 25.IX.1818 r.
Małe Brzozowce - parafia żołudzka;
Anciuszko
ok. Lubiańce - parafia nacka;
Ancuta - h. własny
Andradzki - h. Bonarowa
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Andruszkiewicz - h. wł., h. Mogiła;
ok. Wiszkuńce - parafia ejszyska;
ok. Songiałowszczyzna - parafia solecznicka;
wieś Istoki - parafia bielicka;
ok. Siemiankowszczyzna - parafia dziembrowska;
dwór Tarnowszczyzna - parafia białohrudzka;
Andrzejkowicz - h. Lubicz, h. Gryf
pw. 25.II.1834 r.
ok. Połubniki - parafia białohrudzka;
Pustelnictwo - parafia nowodworska;
dwór Dzitwa - parafia białohrudzka;
Andrzejewski - h. Prus I, nb.1601 r.
pw. 27.XI.1806, 9.VI.1820, 10.VIII.1835, 14.I.1837 r.
ok. Lipkuńce, Sapuńce - parafia raduńska;
ok. Dowgiałowicze - parafia ossowska;
Antoniewicz, pw. 19.XII.1819 r.
ok. Kalitańce - parafia butrymańska (ejszyska);
m. Werenów - parafia werenowska;
Antonowicz - h. Jelita
pw. 1837 r.
m. Lida - parafia lidzka;
Antogiński - h. Lis
Arasimowicz patrz Harasimowicz;
ok. Kierbiedzie, Jodki - parafia lidzka;
Arbanowicz
ok. Gornie - parafia lidzka;
Arłukiewicz
ok. Bartoszuńce - parafia raduńska;
Aryszemowicz
wieś Lubarty - parafia bieniakońska;
Apanowicz - h. Gozdawa
pw. 1700
parafia dziembrowska;
Apsztelor
Giesztowty, Daugieliszki - parafia raduńska;
Assanowicz (Tatar) - h. Aksak
pw. 17.XII.1819 r.
m. Bielica - parafia bielicka;
folwark Helenów;
Awgustowicz
Małe Soleczniki - parafia solecznicka;
Azulewicz - h. Alabanda nb. 1768  


Babiński h. Dębno
dwór Zubiszki - parafia koleśnicka;
Bagdanowski
majątek Poraduń - parafia nacka;
Balewicz
wieś Strzelce - parafia bieniakońska;
wieś Chodziłonie - parafia zabłocka;
Balcewicz
ok. Pojedubie - parafia ejszyska;
Balukiewicz - h. Trzaska, h. Dąbrowa
ok. Roubiszki - parafia ejszyska;
Baniewicz - h. Bończa
pw. 6.X.1800 r.
wieś Cwirbuty - parafia białohrudzka;
dwór Hołdowski - parafia nieciecka;
Bańkowski (Bankowski ) - h. Znin, h. Ostoja
pw. 5.II.1804 r., 19.XII.1819 r., 13.XII.1832 r.
m. Ejszyszki, ok. Bujwidy, Honckiewicze, Żałobiszki, Półstoki, Jurele, Korkuciany - parafia ejszyska;
ok. Talmonty - parafia nacka;
majątek Czechowce - parafia lidzka;
ok. Milwidy - parafia solecznicka;
Barancewicz - h. Junosza
pw. 19.XII.1819 r., 14.VIII.1835 r., 7.V.1848 r.
Baranowicz - h. Junosza
pw. 15.XII.1800 r.
ok. Pożyżma - parafia werenowska;
ok.Wismonty - parafia lidzka;
Nowe Rakliszki - parafia butrymańska;
Baranowski - h. Grzymała
pw. 29.IV.1820 r.
ok. Miżany, Wojsiaty, Nowokuńce, Czyżuny - parafia ejszyska;
folwark Byliniszki - parafia koleśnicka;
ok. Girwielańce - parafia nacka;
posesja Jachnowicze, Paudziszki - parafia nowodworska;
Piszczowce - parafia nieciecka;
ok. Łyczków - parafia wasiliska;
Barszczewski
wieś Dojlidy - parafia ejszyska;
wieś Porojść - parafia werenowska;
ok. Jasiańce - parafia ossowska;
Bartoszewicz - h. Bończa, h. Samson
pw. 29.V.1800 r., 24.XI.1819 r., 13.II.1833 r., 4.III.1820 r., 18.I.1821 r.
ok. Bartoszuńce, Dzimitry, Jurszyszki, Korkuciany, Michnokiemie, Ponieździel, Wiszkuńce, Paszkiewicze, Pojedubie - parafia ejszyska;
Żagory, majątek Rukańce, ok. Kijucie, Powersocze - parafia koleśnicka;
ok. Łunki, ok. Bartoszuńce, Janowicze, Talkuńce, Pietraszuńce, Pielasa, Wilbiki - parafia raduńska;
ok. Bohdzie, Warniszki - parafia lidzka;
ok. Lubiańce, Mickańce, Smilginie - parafia nacka;
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
ok. Chodziłonie, wieś Kozlany, Szłowieńce - parafia zabłocka;
wieś Miergińce - parafia trokielska;
m. Bieniakonie - parafia bieniakońska;
Basiuk
m. Lida - parafia lidzka;
Bejnarowicz - h. Ślepowron
pw. 10.X.1817 r., 20.X.1832 r., 4.IX.1840 r., 10.II.1848 r., 10.II.1861 r.
Bejnarowicz - h. Nowina, pw. 16.X.1817 r.
dwór Hlinkowszczyzna - parafia nowodworska;
ok. Niewisza, Piaszyce, Piaszczyzna - parafia wasiliska;
Chorążyce - parafia koleśnicka;
Benrod
Wersoka Borodzicza - parafia koleśnicka;
Berdowski - h. Ślepowron
pw. 17.V.1829 r.
ok. Talmontowszczyzna, Rudowo, Starodworce, Szorkinie, Wojniłowce - parafia wasiliska;
ok. Wincze, wieś Dragucie - parafia wawiórska;
ok. Talmontowszczyzna - parafia iszczołnska;
ok. Luchoty - parafia różaniecka (lacka);
Bereznicki, pw. 8.III.1828 r.
folwark Możejkowszczyzna - parafia żyrmuńska;
folwark Bobry - parafia nieciecka;
wieś Miadzisze - parafia ejszyska;
ok. Sakowicze - parafia ossowska;
Bernatowicz
ok. Wilkance - parafia ejszyska;
ok. Dowgieluszcze - parafia ossowska;
Bialecki
Białło - h. Trzaska
ok. Podwarańce, Żemojtele - parafia ejszyska;
Białobrzeski
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
Białopiotrowicz - h. Leliwa
pw.10.XII.1798 r., 3.XII.1819 r.
ok. Białopiotrowicze, Krupowiesy - parafia ejszyska (koleśnicka);
m. Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
Bielawski
wieś Lewasze, ok. Czechowce, Kierbiedzie - parafia lidzka;
Bielski - h. Rawicz
pw. 10.I.1799 r., 31.VIII.1820 r.
posesja Posolcze, ok. Michnokiemie, Miżany, Żemojtele, Nowokuńce, Wojsiaty - parafia ejszyska;
Bieliński - h. Junosza
pw. 14.VII.1811 r. gub. wil., 29.IX.1834 r., 20.VII.1835, 8.X.1843, 23.VII.1857 r.
majątek Stanisławowo - parafia iszczołnska;
Sakowicze, majątek Bogudzięki - parafia ossowska;
ok. Bobry - parafia nieciecka;
dwór Dokudowo - parafia lidzka;
Bieniakoński - h. Łada
pw. 29.V.1800 r.
ok. Michnokiemie, Mongieliszki - parafia ejszyska;
ok. Mickańce, Pikiszki - parafia nacka;
Bieniasz
ok. Krokszle - parafia koleśnicka;
Bienkiewicz - h. Radwan
pw. 2.III.1799 r., 4.III.1820 r., 13.XII.1832 r.
ok. Bartoszuńce, Janowicze, Talkuńce, Pacieluńce, Tatarszczyzna, Wienckiewicze, Wilbiki - parafia raduńska;
ok Wilkance, Korkuciany, Dziczkańce - parafia ejszyska;
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
ok. Puziele - parafia nacka;
Bienko
ok. Abramowszczyzna - parafia lidzka;
Bieresniewicz
ok. Starka - parafia koleśnicka;
Biernacki (Bernacki) - h. Poraj, pw. 22.IX.1816 r.
Biernacki (Bernacki) - h. Korczak, pw. 10.I.1799 r.
ok. Stankieliszki, Markucie, Radziwiłowce, Gradowszczyzna - parafia wawiórska;
ok. Surkonty, Wilbiki, Witożeńcie - parafia raduńska,
ok. Wołczki, Nowiny - parafia żołudzka;
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
ok. Łunki - parafia raduńska;
Bildziukiewicz - h. Węzeł rycerski
pw. 28.V.1820 r.
Siedziejmy - parafia lidzka;
Bi(e)lewicz - h. Radwan
m. Zabłocie - parafia żołudzka;
m. Bielica - parafia bielicka;
wieś Ossowo - parafia nieciecka;
Błażejewicz
m. Lida - parafia lidzka;
Błażejewski - h. Trzaska
m. Lida - parafia lidzka;
m. Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
ok. Wojdagi - parafia ossowska;
Boblewski
m. Lida - parafia lidzka;
Bobrowicz
Niewiszka - parafia wasiliska;
Bocewicz - h. Radwan
pw. 20.VI.1800 r.
ok. Żemojtele, Korkuciany - parafia ejszyska;
Porzeczkowszczyzna - parafia butrymańska;
Bogatko - h. Pomian
pw. 2.XII.1798 r.
ok. Bogatki, folwark Przydybajły - parafia lidzka;
Bog(h)danowicz - h. Bogorya
pw. 1858 r.
ok. Chomicze, wieś Zajkowszczyzna - parafia ejszyska;
Lebiodka - parafia żołudzka;
ok. Paszyszki - parafia koleśnicka;
Bog(h)umił h. Krzywda
posesja Korkliny, ok. Jurszyszki, Miżany - parafia ejszyska;
Bohdziewicz - h. Starykoń
pw. 7.I.1799, 11.XI.1841r., 9.XI.1843 r.
posesja Honckiewicze, Hormany, Wilkańce, ok. Krupowiesy, Nowokuńce - parafia ejszyska;
wieś Maguny - parafia raduńska;
ok. Noniszki - parafia żyrmuńska;
ok. Pacuki - parafia nieciecka;
m. Wasiliszki, ok. Łyczków - parafia wasiliska;
Bohusław - h. Przyjaciel
pw. 16.X.1820 r., 1.VI.1834 r.; h. Lubicz
m. Bieniakonie, ok. Bohusławy, wieś Wernakiele, Milwidy- parafia bieniakońska;
ok. Towzginiany, Pożyżma - parafia werenowska;
ok. Rynkuny - parafia ejszyska;
Bolczewicz
folwark Sobolewszczyzna - parafia werenowska;
Bołądź - h. Korab
pw. 7.I.1799 r., 2.VII.1851 r., 30.VI.1859 r.
ok. Talmonty, Puziele - parafia nacka;
ok. Bołądzie, Pojedubie, Chomicze, Maciuńce, Wojsiaty - parafia ejszyska;
posesja Czapliszki - parafia wawiórska;
posesja Wersoka - parafia koleśnicka;
Warszawa.
Bołtuć - h. Bokij
pw. 31.XII.1798 r., 10.II.1820 r., 26.XI.1832 r., 19.I.1842 r., 14. II.1861 r.
posesja Bołtucie, folwark Małykowszczyzna - parafia lidzka;
folwark Kozakowszczyzna - parafia raduńska;
zaścianek Andruszewszczyzna - parafia trokielska;
wieś Cwirbuty - parafia białohrudzka;
ok. Tubielewicze - parafia żyrmuńska;
Arcimowszczyzna;
Bomblewicz - h. Wąż, h. Dołęga
pw. 1798 r.
posesja dziedziczna Żemojtele, ok. Ponieździel, Bujwidy, Michnokiemie - parafia ejszyska;
Boniuszko - h. Brodzic
ok. Rynkuny - parafia ejszyska;
majątek Brusznica - parafia solecznicka;
Bordowski
ok. Talmontowszczyzna - parafia iszczołnska;
folwark Wężowszczyzna - parafia zabłocka;
Borowski - h. Lubicz
pw. 6.IX.1817 r., 7.XII.1845 r.
posesja Szkiłondzie - parafia dubicka;
ok. Radziwoniszki, ok. Chorążyce, ok. Czaple - parafia wawiórska;
Żagory, folwark Wersoka - parafia koleśnicka;
Maciuńce - parafia ejszyska;
ok. Gierwielańce, folwark Chorążyce - parafia nacka;
m. Soleczniki - parafia solecznicka;

Czesław Malewski

??????.???????