Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

W dniach 26 czerwca - 4 lipca Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie przyjęła uczestników XVI Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Do stolicy Polski przyjechało ok. 1400 młodych ludzi z różnych stron Polski, a także 600 dzieci ze Wschodu, w tym także 15 osób z parafii Wniebowzięcia NMP w Lidzie na czele z bratem Wiktorem Cieslowskim.

***

3 lipca w Trokielach uroczystość Nawiedzenia Matki Boskiej zgromadziła ponad 10 tyś. pielgrzymów. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. kard. Kazimierz Świątek w obecności ks. abp Tadeusza Kondrusiewicza, ks. bp Aleksandra Kaszkiewicza, ks. bp Ka­zimierza Wielikosielca (diec. Piń­ska), ks. bp Zygmunta Zimowskiego (diec. Radomska) oraz wi­zytatora apostolskiego grekokatolików na Białorusi o. Sergiusz Gajek. Ho­milię wygłosił ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, w której przybliżył postać ks. kardynała Kazimierza Świątka. Na zakończenie Mszy św. słowo zabrał Jubilat.

***

W ramach wymiany między Polską Szkołą Społeczną im. Ludwika Narbutta a Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu na początku lipca młodzież z Lidy przebywała u swoich kolegów. Każdego dnia w czasie 10-dziennego pobytu odbywały się zajęcia sportowe, wokalno-taneczne, plastyczne, goście wyjeżdżali na wycieczki do Antonina oraz Gołuchowa.

***

17 lipca zespół uświetnił swym występem doroczny odpust Najświęt­szej Maryi Panny Szkaplerznej w Horodnikach, w ka­plicy leżącej w par. Oszmiana. Drewniana kaplica na cmentarzu w Horodnikach pochodzi z pocz. XIX w. Znajduje się przy niej grób Jędrzeja Śniadeckiego, wy­bitnego chemika, profesora Uniwer­sytetu w Wilnie. Po uroczystościach odpustowych odbyło się otwarcie muzeum J. Śniadeckiego w szkole średniej w Kolczunach, goście zwiedzili resztki siedziby Śniadeckiego w niedalekim Bołtupiu. Święto w Horodnikach i otwarcie muzeum uświetnił swą obecnością pan An­drzej Krętowski, Konsul Generalny RP w Grodnie, przedstawiciele ambasady Polski z Mińska.

***

W dniach 8-22 lipca uczestnicy zespołu "Raduńskie Gwiazdki" po raz trzeci wraz z opiekunami przebywali na wypoczynku w Świdni­ku na Lubelszczyźnie. Zespół wystąpił z koncertami w parafiach miasta, w Urzę­dzie Miejskim oraz dużo zwiedzał, m. in. Warszawę, Niepokalanów, Grójec, Lublin oraz Kra­ków.

***

18 lipca do Lidy zawitała pielgrzymka żołnierzy AK i członków ich rodzin oraz chóru "Nowogródzkie Orły". W Domu ZPB odbyła się kon­ferencja naukowa poświęco­na Akcjom "Burza" i "Ostra Brama", podczas której wystąpili znani badacze tematu - Kazimierz Krajewski z Warszawy oraz Zygmunt Boradyn z Mińska. Prezes Stowarzy­szenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzej Stelmachowski wręczył specjalne dyplomy byłym żołnierzom AK. Uczestnicy złożyli wieńce i kwiaty na grobach Polaków na Ziemi Lidzkiej w Wewiórce, Surkontach oraz Szczuczynie.

***

29-30 lipca na Ziemi Lidzkiej przybywali goście z Poznania - członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Poznaniacy przejechali szlakiem akowskim i zwiedzili cmentarze w Surkontach, Wawiórce, Niecieczy. W Starych Wasiliszkach odbyła się uroczysta msza święta pamięci Czesława Niemena. Późnym wieczorem wspólnie z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej bawili się na ognisku nad Niemnem.

***

W dniach 30 lipca - 1 sierpnia w Mrągowie odbył się X jubileuszowy Festiwal Piosenki Kresowej. Pół tysiąca artystów z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Czech wzięło udział w Festiwalu. Lidę reprezentował zespół "Sybirak". Jak co roku widzowie byli wzruszeni spotkaniem Polaków z Kresów z rodakami z Polski.

***

5 sierpnia w ramach wizyty na Białorusi w Lidzie przybywał Pan Franciszek Kosowicz - prezes Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie z Kalifornii wraz z małżonką. Podczas pobytu pan prezes spotkał się z b. żołnierzami Armii Krajowej, obejrzał budującą się świątynię w osiedlu Rybinowskoje, otrzymał publikacje Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej i zestaw czasopisma "Ziemia Lidzka". Pan Franciszek Kosowicz pochodzi z Wiszniewa rejonu Iwiejskiego i po pobycie w Lidzie udał się w ojczyste strony. Towarzyszyła mu ekipa Telewizji Polonia.

***

W dniach 6-7 sierpnia na Ziemi Lidzkiej przybywała delegacja Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna z Łomży. Goście zwiedzili Lidę i okolice, a także Bieniakonie, Gojcienniszki - miejsca związane z życiem Maryli Wiereszczakówny - pierwszej miłości Adama Mickiewicza. Odbyło się spotkanie z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej oraz ognisko nad Niemnem.

***

7-8 sierpnia folklor Kresów Wschod­nich prezen­towali w Węgorzewie niejednokrotni bywalcy jarmarku: zespoły "Odrodzenie" ze Starych Wasiliszek i "Przyjaciółka" z Radunia.

***

Trzy godziny przed rozpoczęciem 28-ch Igrzysk Olimpijskich w muzeum lidzkim została otwarta wystawa pt. "Ziemia Lidzka sportowa". Po raz pierwszy w reprezentacji olimpijskiej Białorusi są lidzianie - wioślarze Paweł Szurmiej i Walery Radziewicz oraz pięściarz Michał Bernadzki. Za powojenny okres Ziemia Lidzka wychowała 11 mistrzów świata, 11 mistrzów sportu międzynarodowej klasy oraz 200 mistrzów sportu.

***

13 sierpnia na Ziemi Lidzkiej przebywał głowa państwa Aleksander Łukaszenko. Pierwszym punktem wizyty stała się agrofirma "Możejkowo", jedno z najlepszych przedsiębiorstw rolniczych na Białorusi. Tu prezydent zapoznał się z pracą nowego lidzkiego kombajnu "Lida- 1300". Następnie on się zapoznał z możliwościami produkcyjnymi zakładu "Agroprommasz", który produkuje te maszyny.

***

W dniach 14-15 sierpnia odbyła się tradycyjna pielgrzymka krajoznawcza Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Tym razem wiodła ona na południe i wschodnią część Białorusi. Pielgrzymi zwiedzili miejsca związane z twórczością Adama Mickiewicza. Szlak pielgrzymkowy wiódł przez Rajce, Worończę, Cyryn, Ostaszyn, Dołmatowszczyznę. Zwiedzili okolice Nieświeżu, Klecka poprzez Słuck, Górę Maryi, Czerwień. Odwiedzili Ubiel - miejsce urodzenia znanego kompozytora Stanisława Moniuszki oraz Kuropaty.

***

Kolejną w tym roku wycieczkę zorganizował dla swoich członków oddział TKPZL w Brzozówce 16 sierpnia. Trasa tym razem wiodła na Nowogródek, Świteź, Mir. Wspaniała pogoda oraz ciekawa trasa sprzyjały dobremu wypoczynkowi oraz poznaniu ojczystej historii

***

W dniach 16-23 sierpnia 30-osobowa grupa dzieci z Iwia i Lidy na zaproszenie Koła Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Kwidzynie przebywała na obozie językowo-krajoznawczym "Zielona Szkoła" w Brachlewie. Program pobytu połączył naukę języka polskiego z poznawaniem tajników lasu i życia w nim zwierząt i ptaków. Na długo pozostaną w pamięci wycieczki do Kwidzyna, Malborka i nad morze w Jantarze.

***

W ciągu 10 dni od 18 do 27 sierpnia 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego z Lidy, Brzozówki i Krupowa na zaproszenie Klubu Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej z Poznania przebywała w stolicy Wielkopolski i Jarosławcu nad Bałtykiem. Lidzianie mieszkali w gościnnych rodzinach poznaniaków, zwiedzili miasto, telewizję poznańską, w Domu Kultury "Zamek" odbyło się spotkanie lidzian z mieszkańcami Poznania, które miało nazwę "Lidzkie lato". W Jarosławcu zaś mieli możliwość wykąpać się w morzu Bałtyckim, przejechać się statkiem i poszaleć w nowoczesnym Parku Wodnym.

***

W dniach 27-29 sierpnia w Jaworze na Dolnym Śląsku odbyły się VIII Międzynarodowe Targi Chleba. Wyroby mączne oraz urządzenia mechaniczne produkujące pieczywo prezentowały delegacje z Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Włoch i Niemiec. Zespół "Kresowiacy" z Lidy jako jedyny przedstawiciel Białorusi na zaproszenie Posła Sejmu RP Tadeusza Samborskiego uczestniczył w programie artystycznym Targów. Odbyły się koncerty zespołu w Jaworze oraz gminie Jawor.

***

Spotkanie pt. "Żegnaj la­to" 29 sierpnia zorgani­zował Ośrodek Kultury Polskiej w Raduniu. W koncercie udział bra­ło ponad 90 dzieci: uczest­nicy zespołu "Raduńskie Słowiki", harcerskiej dru­żyny "Miłość", gromady zuchowej "Śpiewające Ptaszki", kółka polskiej piosenki estradowej, teatrzyku "Ziarenko", Ludowego Zespołu Piosenki Folklorystycznej "Zaranica", litewski ze­spół ludowy "Gintares". Imprezę zaszczycili swą obecnością Andrzej Krętowski, Konsul Generalny oraz Wanda Szwejkowska, Konsul w Grodnie, Mie­czysław Ulaszko, wiceprzewodniczący Werenowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego.

***

29 sierpnia centralnymi ulicami mia­sta przejechała niezwyczajna kolumna motocyklistów - członków Stowarzyszenia Międzynaro­dowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Trasa tegorocznego rajdu wiodła przez Grodno, Lidę oraz Mińsk do Katynia. Goście odwiedzili Dom ZPB oraz złożyli wieńce przy pomniku lotników.

 

??????.???????