Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Czerwiec, 2004 r., nr 3(61)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Lech Ciechanowicz. "Przemysł Nowogródczyzny lat trzydziestych ubiegłego stulecia"

Pierwsza szkoła

Anna Tabola. "Wspaniałe letnie dni"

Michał Szymielewicz. "Szkice do monografii Żołudka"

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku. Wprowadzenie"

Kazimierz Krajewski. "ODDZIAŁY DURYSA I BUKATKI (1946-1948)"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"

Listy. Ogłoszenia. Kontakty z czytelnikami