Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 


Sportowcy z Grodna, Warszawy, Nowogródka, Dzięcioła i innych miejscowości wspólnie z młodzieżą z drużyny Sokół-Lida uczestniczyli 24 kwietnia w Lidzie w tradycyjnym VII Biegu Sokoła. Jak powiedział Mieczysław Jaśkiewicz, prezes klubu sportowego "Sokół", "Bieg "Sokoła" to nic nowego. W 1927 roku odbył się taki bieg, tymi samymi ulicami (red. ul. Kirowa, Czerniachowskogo, A. Mickiewicza, 7Nojabria). Pisał o tym wydarzeniu "Kurier Lidzki". Po biegu odbyło się towarzyskie spotkanie i bal, który tradycyjnie rozpoczął Polonezem zespół taneczny "Kresowe zabawy". Zwycięzcą tegorocznego biegu został Maksym Gubiejko z drużyny "Sokół-Lida".

***

W dniach 24-25 kwietnia w kościele pod wezwaniem św. Krzyża w Łapach koło Białegostoku odbył się VII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej "Łapskie Te Deum", w którym wzięło udział 26 chórów z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Lidę reprezentowały chór "Kresowiacy" i chór żeński studium muzycznego. Wszystkie chóry otrzymały dyplomy uczestników. Zespół "Kresowiacy" został odznaczony specjalną nagrodą Wojewody Podlaskiego, a także otrzymał nagrodę Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Białymstoku w kategorii chórów amatorskich. Chór żeński studium muzycznego w kategorii chórów akademickich zdobył I miejsce. Poziom artystyczny uczestników był bardzo wysoki, a festiwal przebiegał w ciepłej gościnnej atmosferze.

***

25 kwietnia duszpasterz kolejarzy ks. Waldemar ze zgromadzenia księży redemtorystów w Grodnie w parafii rzymsko-katolickiej w osiedlu Dziewiatówka zaprosił na spotkanie kolejarzy katolickich z Białorusi. Wspólnie modlili się oraz rozmawiali o swoich problemach kolejarze z Grodna, Porzecza i Lidy.

***

25 kwietnia w Brzozówce "Przy kominku" spotkali się członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej oddziału w Brzozówce. Spotkanie wielkanocne przebiegało w ciepłej rodzinnej atmosferze, były śpiewane polskie piosenki oraz odbywały się gry i zabawy. Przed miesiącem został wybrany nowy prezes oddziału Towarzystwa pani Teresa Pudzinowska i impreza stała się jej debiutem organizacyjnym.

***

Od 1978 roku trwają pracę na XIV-wiecznym lidzkim zamku. Zmieniono kilku wykonawców, lecz do zakończenia wciąż daleko. Co jakiś czas ze starych murów padają kamienie. Na początku maja po raz kolejny runęła część zachodniej ściany zamku. Społeczność miasta bije na alarm, pieniądze znaleźć jednak nie tak łatwo.

***

Po raz kolejny 30 kwietnia - 2 maja do Lidy przybyła młodzież z 48 parafii Diece­zji, razem ponad 900 osób i około 200 osób młodzieży miejscowej. Hasłem te­gorocznego spotkania stały się słowa z Pi­sma Świętego . Pierwsze dwa dni spotkania modlitewne odbywały się w kościele farnym. W gmachu Domu Kultury miał miejsce półtorej godzinny koncert pio­senki religijnej zespołów muzycznych "Ave" i "Miłość". Najważniejszym elementem drugiego dnia stała się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Kilkuset młodych ludzi przeszło drogę od kościoła farnego do kaplicy św. Barbary na cmentarzu dźwigając duży, drewniany krzyż. W ostatni dzień młodzież przeszła do kościoła NP NMP na Słobódce na uroczystą Mszę św., której przewodniczył pasterz grodzieńskiego kościoła ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

***

2 maja w Domu ZPB odbył się koncert z okazji Dnia Konstytucji oraz Światowego Dnia Polonii. Został odczytany fragment Konstytucji oraz wygłoszono referat o Dniu Polonii. Wystąpiły taneczne zespoły "Kresowe zabawy" i "Lidzianie", chóry "Memoria" i "Sybirak" oraz zespół dziecięcy "Anżelika". Dzieci z Domu Twórczości recytowały wiersze.

***

W tym dniu członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej spotkali się na starym katolickim cmentarzu przy ulicy Engielsa, by uczcić 213 rocznicę uchwały Konstytucji I Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania recytowano okolicznościowe wiersze, śpiewano pieśni.

***

2 maja z okazji Święta Polonii i Polaków za Grani­cą w Raduniu odbyła się impreza, na której zebrali się członkowie zespołów "Przyjaciółka" i "Raduńskie Gwiazdki". Do późnego wie­czora śpiewano polskie pio­senki religijne, patriotycz­ne i estradowe. Na sali pa­nowała wspaniała świą­teczna atmosfera.

***

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Zabłociu zbiegły się w czasie ze świętem 5-lecia działalności lokalnego Oddziału ZPB. Swoją działalnością oddział objął nie tyl­ko Zabłoć, ale i okoliczne miejscowości. Na terytorium oddziału działało 14 szkół, w 12 z nich dzieci miały możliwość uczenia się języka polskiego w formie fakultatywnej, a w Zabłociu i Osipowcach niektóre dzieci mogły się uczyć języka polskiego jako przedmiotu. Oddział objął swą opieką ponad 100 uczestników walk o niepodległość Polski, żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Powstały zespoły artystyczne: "Katowickie Gwiazdki", "Czarownice", "Dzwoneczki", "Białe Róże", "Śpiewające Skowronki", "Fest". Działa tu drużyna harcerska "Miłość" i gromada zuchowa. Obecnie do Oddziału ZPB w Zabłociu na­leży ponad 700 członków.

***

4 maja w ramach Festiwalu Twórczości Dziecięcej dzieci z przedszkola nr 27 zaprosiły w gości swych rówieśników z przedszkola nr 33. Goście pokazali scenki "Deszczowy król" oraz "Dwie mamy", a następnie wszyscy razem bawili się i śpiewali wesołe wiosenne piosenki. Na zakończenie uczestnicy otrzymali słodkie upominki od Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Spotkanie zorganizowały nauczycielki Irena Wojtkiewicz i Grażyna Kołyszko.

***

11 maja na pierwsze posiedzenie zebrała się niedawno powstała komisja ds. wsparcia kontroli za wykonaniem prawa o wolności sumienia oraz religijnych organizacji przy Rejonowym Komitecie Wykonawczym w Lidzie. Na terenie Lidzkiego rejonu obecnie zarejestrowano 46 parafii różnych wyznań, w tym: katolickich - 17, prawosławnych - 16, protestanckich - 10, greko-katolickich - 1, muzułmańskich - 1 oraz progresywnego judaizmu - 1.

***

16 maja w Brzozówce uroczyście obchodzono 15-lecie nauki języka ojczystego w tym mieście. Pierwsza nauczycielka Halina Teresani początkowo wykładała w szkołach nr 1 oraz 3, a następnie dzięki życzliwości administracji stworzyła prawdziwe centrum polskie w Miejskim Domu Kultury. Obecnie naukę języka ojczystego oprócz pani Haliny prowadzą: Natalia Kuszel (szkoła nr 2), Irena Sawieliewa ( Centrum Dzieci i Młodzieży) oraz Romualda Piuto (przedszkole nr 3).

***

16 maja zespoły "Memoria" i "Kresowe Zabawy" odwiedziły wieś Bielica z występem gościnnym. Na sali panowała ciepła i serdeczna atmosfera. Gorącymi oklaskami dziękowała publiczność artystom za występ.

***

20 maja w Domu Kultury w Bieniakoniach odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Mat­ki. Dużo pięknych słów płynęło z ust uczniów szkoły pod adre­sem mam. W drugiej części wystąpiła grupa wokalna "Głos znad Solczy". Imprezę zaszczycił swą obecnością Konsul Gene­ralny RP w Grodnie Andrzej Krętowski.

***

"Poznajemy swój kraj" - pod takim hasłem została zorganizowana wycieczka przez oddział TKPZL w Brzozówce. Około 30 osób młodzieży i starszych wyruszyli 20 maja do Słonimia i Żyrowic. Pierwsza próba udała się, ponieważ już w drodze powrotnej planowano następne.

***

23 maja dzieci oraz młodzież uczące się języka ojczystego pod patronatem TKPZL zaprosiły na święto z okazji zakończenia roku szkolnego. Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem "Od matczynej kolebki". Dużo radości podarowali młodzi artyści swoim rodzicom i bliskim. W ten dzień zadebiutowała najmłodsza grupa zespołu "Legenda" (kier. Irena Kiedyk), z występem gościnnym przyjechały dzieci z Krupowa i grupa teatralna z Brzozówki oraz wystąpili soliści: Renata Komincz, Weronika Tumilewicz, Tania Słuka, Katarzyna Miksza (na zdjęciu) z Lidy i Wiktoria Dawidowicz z Brzozówki.

***

Alina Kondrowska ze Słonimia zwyciężyła w tegorocznym VI Festiwalu Polskiej Piosenki Estrado­wej "Malwy 2004", który 23 maja odbył się w Domu ZPB w Lidzie. W tym roku do udziału w festiwalu zgłosiło się 14 młodych wykonawców w wieku 16-23 lat. Ziemię Lidzką godnie reprezentowali Jana Korejwo, Denis Woronowicz, Katarzyna Mickiewicz, Wiaczesław Jakowienko, Olga Giebień z Lidy, Walentyna Romanowska z Radunia oraz Nata­lia Fudymowska z Bieniakoń.

Poza konkursem wystąpi­ły: Anna Żuk, Weronika Zegzdryń, Julia i Walenty­na Prontkielewicz, Jana Szyłko z Radunia, Olga Kwiecień i Ałła Domaszewicz z Zabłocia, Świetlana Jarosławcewa, Nadzieja Jasiukajć oraz Grażyna Komincz z Lidy (niezwykłe wykonanie przez nią pio­senki "Remedium" odznaczył przewodniczący jury Piotr Bąkał z Białegostoku).

***

30 maja Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie zaprosiła na uroczystość zakończenia roku szkolnego. Program artystyczny zaprezento­wali również uczniowie ze szkół miasta, w których w róż­nych formach prowadzona jest nauka języka polskiego. W tym roku szkolnym do szkoły społecznej uczęszczało ponad 200 osób ze szkół średnich oraz do­rośli i przedszkolacy.

***

Zespół "Emmanuel" z Werenowa brał udział w Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej "Kerygmat", który w dn. 5-6 czerwca odbył się w Kwidzynie. Tegoroczny festiwal zebrał zespoły z Polski i zagranicy.

***

W dn. 7-26 czerwca do tradycyjnej Szkoły Letniej Historii i Kultury Polskiej zaprosiło młodzież uczącą się języka polskiego Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Oprócz różnych zajęć i gier uczestnicy szkoły letniej brali udział w wielu wycieczkach: do kościołów Ziemi Lidzkiej, nad Świteź, do Zapola, do Huty Szkła "Niemen", poznawali swoje miasto rodzinne.

***

W dn. 7-25 czerwca półkolonie dla dzieci, uczących się ję­zyka polskiego zorganizował lidzki oddział ZPB. W ciągu trzech tygodni dzieci aktyw­nie odpoczywały, zwiedziły park, muzeum, oglądały filmy, malowały, bawiły się, jeździły do Białegostoku, Nowogródka i Mira.

***

Również w czerwcu dzięki wsparciu Konsulatu Ge­neralnego RP w Grodnie, przy szkole średniej w Werenowie zostały zorganizo­wane półkolonie dla dzieci uczących się języka pol­skiego. W ciągu trzech ty­godni uczniowie mieli oka­zję uczyć się polskich piosenek i tańców, uczęszczać na za­jęcia języka polskiego pod kierownictwem nauczycielek Natalii Gryszko, Świetlany Biełan, Ireny Jankowskiej oraz Anny Masiukiewicz. Dzieci miały wy­cieczki do Bolcienik, Mira, Nowogródka, nad Switeź, do Białegosto­ku.

***

18 czerwca w kościele pw. św. Michała Archanioła w Niecieczy został poświęcony obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa ofiarowany przez prof. Lecha Mokrzeckiego z Gdańska. Ofiarodawca jest synem mjr Justyna, właściciela Dzitryk, wnukiem generała Adama, prawnukiem Aleksandra, fundatora świątyni i pogrzebanego przy kościele. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Leon Liszyk, a autorem obrazu jest nasz redakcyjny kolega Czesław Kołyszko.

***

W dniach 18-20 czerwca na zaproszenie burmistrza miasta Nowe Skalmierzyce zespoły "Anżelika", "Sun Light" i "Lidzianie" z Lidy wzięły udział w Dniach Miasta. Podczas pobytu goście nie tylko koncertowali, ale i zwiedzili pałac rodziny Lipskich w Lewkowie, lotnisko w Michałkowie, zamek Izabeli Czartoryskiej w Gołuchowie.

***

24 czerwca w Lidzkim Komitecie Wykonawczym odbyła się narada z udziałem władz oraz społeczności miasta w sprawie zachowania spuścizny historyczno-kulturalnej. Została przedyskutowana kwestia daty założenia miasta. Wszyscy obecni zgodzili się, że za rok założenia miasta trzeba uważać rok 1323, tzn. rok założenia zamku, a nie 1380 jak dotychczas. Przypomnijmy, że "Encyklopedia PWN" podaje rok 1180 (w ślad za T. Narbuttem). Przedyskutowano również sprawy odnowienia zamku, upamiętnienia sławnych lidzian, założenia nowych placówek muzealnych. W spotkaniu uczestniczył i zabrał głos prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej Aleksander Kołyszko.

***

27 czerwca w Domu ZPB w Lidzie odbyła się VII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza oddziału Związku Polaków. Przybyło 90 delega­tów z Lidy, Jodek, Bielicy, Pierwomajska oraz Dzitryk. Ze sprawozdaniem wy­stąpiła prezes Izabela Tyrkin oraz członkowie ustępującego Zarządu: Halina Żytkiewicz (sprawy oświaty), Ludmiła Soroko (szkoła społeczna), Żanna Andziulewicz (kultura), księgowa Janina Żol. N a stanowisko prezesa ponow­nie wybrano Izabelę Tyrkin.

??????.???????