Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Październik, 2003 r., nr 5(57)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Ks. prof. Roman Dzwonkowski. "Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie - czego oczekują?"

Irena Dowlaszewicz. "Słonim w latach międzywojennych"

Ryszard Kozubowski. "Dziś mówię ludziom, co mówiłam Bogu..."

Joanna Januszczak. "Na zamku Sapiehów, czyli w więzieniu centralnym w Mińsku"

Kazimierz Matysek. "On rozpoczynał swój lot w Lidzie Józef Prętkowski /1915-1945/"

Maria Kiedyk. "Nasze drogi"

Jan Szot. "Pokolenie trzecie"

Kazimierz Krajewski. "Ośrodek Iwje - Juraciszki"