Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Maj, 2003 r., nr 2(54)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Ks. Tadeusz Krahel. "Zginęli, bo byli Polakami..."

Ze wspomnień gospodyni księży na Słobudce parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pani Kozakiewicz

Lilia Tumilewicz. "Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie..."

Wojciech Market. "Działanie 77. pułku piechoty na Lubelszczyźnie"

Jan Szot. "Pokolenie trzecie"

Kazimierz Krajewski. "OBWÓD NR 49/67 SZCZUCZYN-LIDA (DZIAŁALNOŚĆ W 1945)"

Kazimierz Niechwiadowicz. "List"