Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Wrzesień, 1999 r., nr 4(39)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Stanisław Uszakiewicz. "Wrzesień w mojej pamięci"

Wspomnienia z wakacji. Dzień dobry lato...

Aleksander Kołyszko. "Śladami polskości"

Antoni Grzymała-Przybytko. "Rok 18l2 w powiecie lidzkim"

Józefa Kleindienst. "Kartki z pamiętnika pisanego w Lidzie"

Kazimierz Krajewski. "IV batalion 77 pp. AK (batalion strzelców im. majora "Hubala")"

Ziemia Lidzka z Romanem Aftanazym "Żołudek"

Listy Ogłoszenia Kontakty z czytelnikami