Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Listy Ogłoszenia Kontakty z czytelnikami

 

Szanowna Redakco!

Dziękuję za ostatnio otrzymany numer "Ziemi Lidzkiej" (3/38). Znalazłam kilka najcenniejszych informacji dla mnie, a mianowicie o oddziale "Ragnera", gdzie służył mój ojciec, o moich nauczycielach, którzy uczyli mnie w tajnych kompletach (p. Jodkówna i p. Lewkowiczówna), zdjęcie mojej szkoły (nr 1) oraz odnalazłam kolegę z lat szkolnych, który podpisał artykuł o statku "Lida" (p. Ochwat). Słowem był to wyjątkowo cenny dla mnie numer.

Pragnęłabym jeszcze przeczytać coś na temat faktu aresztowania akowców w Wilnie i wywóz ich do Kaługi. Czy Redakcja zamierza kontynuować ten temat? O Kałudze mówi się za mało.

Irena Szyca, Lębork.

Od redakcji: Temat Armii Krajowej jest stale obecny na naszych łamach. W kolejnych numerach planujemy kontynuować tekst Kazimierza Krajewskiego o działalności AK na Ziemi Lidzkiej do lat 50-tych.

***

Od połowy października siedziba Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej znajduje się przy ulicy Sowieckiej 9 w budynku Centrum Muzycznego "Panorama" (były Dom Oficerów) i jest czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10.00 - 13.00; w środę i piątek w godz. 16.00 - 19.00

***

Uwaga Lidzianie!

Zgodnie z decyzją V Zjazdu Lidzian Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej planuje zorganizowanie VI Zjazdu Lidzian w dn. 18 - 24 maja 2000 roku. Zapraszamy Lidzian do wspólnego tworzenia programu przyszłorocznego Zjazdu. Chcemy, żeby on stał się naszym wspólnym dziełem. Powyższa data również nie jest ostateczną.

Zarząd TKPZL

***

Prenumerata "Ziemi Lidzkiej" może być załatwiona przez Klub Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie poprzez wpłatę na konto Klubu wartości 1 USD za jeden zeszyt z kosztami przesyłki i wysłaniem kserokopii rachunku bankowego do Redakcji. W ten sam sposób można zamówić książkę "Jak feniks z popiołu... Polacy na Ziemi Lidzkiej w latach 1987-1997" wpłacając 10 zł. na konto.

Wpłaty należy kierować na konto: PKO BP VIII O/Warszawa 10201084-414982-270-1-111

Prenumeratorzy z Białorusi zgłaszają się bezpośrednio do redakcji.

??????.???????