Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Styczeń, 1998 r., nr 29


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Stanisław Uszakiewicz. "Cukierek śmietankowy"

Żołnierz i malarz

Kwatera wojskowa parafialnego cmentarza katolickiego w Lidzie

s. Agnieszka Barul. "Jubileusz 75-lecia Sióstr Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w Lidzie"

Aleksander Siemionow. "Na Ziemi Słonimskiej (notatki z podróży)"

Lida i powiat Lidzki z przed stu laty. Pamiętnik Mirona Bronisława Narbutta.Imc. W. Pan Józef Grużewski

Listy. Kontakty z czytelnikami. Ogłoszenia