Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Яндекс.Метрика
Kwiecień, 2008 r., nr 2(84)


Aleksander Kołyszko. "Karta Polaka dokumentem każdego Polaka"

Karta Polaka

Katarzyna Kolendo-Korczakowa. "Kościół parafialny p.w. św. MIkołaja biskupa w Gieranonach"

Kazimierz Niechwiadowicz. "Rodzina Zdanowiczów"

Bołesław Lisowski "Sławek". "Akcja na Dworzyszcze"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii czyrwonej"

Michał Szymielewicz. "Nasze drzewa. Dąb"

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Desiderata

Lidzka historia w fotografii ...