Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Skoczyński - h. Bończa

Skorobohaty

m. Lida, maj. Dąbrowna (1835 r.), ok. Kolesiszcze (1834 r.) - par. lidzka;

ok. Gierweniki (1824 r.) - par. żyrmuńska;

Skrodzki (Skrocki) -h. Nidelwin albo Kreski

pw. 16.III.1798, 28.IX.1850 r.

ok. Korkuciany (1917-1926 r.) - par. ejszyska;

maj. Bielica, wieś Łapienice - par. jelneńska;

folw. Paszyszki (1802-1828 r.), ok. Janiszki (1827 r.), Siemaszki (1803 r.) - par. koleśnicka;

folw. Brynejki (1839 r.), Gaj (1863 r.), ok. Nackiewicze (1832-1850 r.), Noniszki (1840 r.), Paszyszki (1827-1865 r.; 44 dzies., 5 d.m., 2 d.ż. Lu­dwika s. Piotra w 1844 r.; 180 dzies. Marcina, Zygmunta, Andrzeja, Piotra s. Szymona, 66 dzies., 7 d.m., 3 d.ż. Lu­dwika s. Tomasza i Józefaty z Rukowiczów w 1848 r.), Siemaszki, Smilginie (1863 r.), Szarkucie (1832 - 1844 r.) - par. nacka;

wieś Lipkuńce (1840 r.) - par. raduńska;

Skrycki

ok. Honckiewicze (1834 r.), Raubiszki (1839 r.), Wilkańce (1843 r.), Zajkowszczyzna (1809 r.) - par. ejszyska;

Skrzycki

ok. Miżańce, Łubiance - par. nacka;

Skrzendziejewski

pw. 10.IV.1820 r.

maj. Krynki - pow. nowogródzki;

Skuratowicz

dwór Brzozowiec (1836 r.) - par. żołudzka;

Skurewicz

wieś Koniawa (1830 - 1832 r.) - par. nacka;

Slendziński

folw. Zemojciszki (1837 r.) - par. ossowska;

Smilgiń - h. Kościesza pw. 26.V.1800 r.

wieś Butrymańce - par. bieniakońska;

ok. Kijuciszki (1926 r.), Smilginie (1829-1926 r.; 10 dzies. Zygmunta s. Augu­styna oraz jego żony Anastazji z Jurszów w 1848 r.), Poturz - par. koleśnicka;

ok. Gureli (1833 r.), Jurele (1824-1926 r.; bez ziemi - Tomasz s. Ludwika i Karoliny z Kuleszów w 1891 r.), Lubiańce (1853 r.), Mickańce (1824 r.), Smilginie (1835 r.), Talmonty (1926 r.) - par. nacka;

ok. Przelenckie (1837 r.) - par. zabłocka;

Smolak

ok. Radziwiłowce (1834 r.), wieś Abramiszki (1836 - 1839 r.) - par. wawiórska;

Smolewski

ok. Towzginiany (1849 r.) - par. werenowska;

Smołokowski

Siesiulki (1835 r.) - par. wawiórska;

Snacki - h. Mordeły, h. Ślepowron

folw. Jagiełowicze (1808 r.) - par. ko­leśnicka;

m. Lida (1841 r.) - par. lidzka;

ok. Szemiaki (1835-1891 r.; 10 dzies. Wincentego s. Szymona i Izabeli z Szemiaków w 1891 r.), Kobrowce (1827-1891 r.; 11 dzies. Józefa s. Antoniego, 12 dzies. Wojciecha s. Pawia, 4 dzies. Jakuba i Franciszka s. Józefa, 4 dzies. Pawła s. Franciszka, 3 dzies. Adolfa s. Stefana, 3 dzies. Romualda s. Fran­ciszka, 20 dzies. Wincentego s. Jana, 6 dzies. Aleksandra s. Jana w 1891 r.), Rodziewicze (1829-1835 r.), Baranicha (1830-1841 r.), wieś Kobrowce (1829-1874 r.) - par. nowodworska;

ok. Szlachtowszczyzna (1837 r.) - par. wasiliska;

ok. Czaple (18 dzies. Antoniego s. Piotra w 1891 r.) - par. wawiórska;

folw. Kopciowszczyzna (1833 r.) - par. zabłocka;

Snarski

m. Ejszyszki (1912 r.), ok. Janiszki (1824 r.), Korkuciany (1843-1844 r.), wieś Bartoliszki (1839 r.), Gajdzie (1830-1835 r.), Podzitwa (1844 r.) - par. ejszyska;

wieś Pusiawory (1841 r.) - par. raduń­ska;

ok. Kobrowce (1828-1843 r.) - par. nowodworska;

Snitko

pw.6.II.1805 r.

maj. Miegielewo;

Sobestyjański

folw. Kuże (1828-1830 r.) - par. bie­niakońska;

m. Lida (1863 r.) - par. lidzka;

dwór Adamowo (1837 r.) - par. wasi­liska;

Soból

Sobolewski

folw. Bublejki (1863 r.) - par. dziembrowska;

ok. Nackiewicze, Wojdagi - par. kole­śnicka;

m. Lida (1810-1815 r.), folw. Połubniki (1847 r.) - parafia lidzka;

ok. Hryszaniszki (1869 r.), Mickańce (1854 r.), Paszyszki (1866 r.), wieś Rudnia (1826-1839 r.), Ginele (1863r.) - par. nacka;

ok. Pietraszurice (1842 r.) - par. raduń­ska;

(1841 r.) - par. nowodworska;

m. Szczuczyn (1835-1842 r.) - par. szczuczyńska;

Sochacki

folw. Bobrowszczyzna (1807 r.) - par. dziembrowska;

m. Lida - par. lidzka;

Sokołowicz - h. Gozdawa pw. 31.XII.l798 r.

m. Lida (16 dzies. Hieronima s. Jana w 1891 r.) - par. lidzka;

wieś Paszunce (1874 r.) - par. trokielska;

posesja dziedziczna Sokoły (1798-1891 r.; Antoniego i Michała s. Be­nedykta w 1848 r.; 50 dzies. Franciszki wdowy po Ignacym, 5 dzies. Idziego s. Jakuba w 1852 r.; 8 dzies. Józefa s. Leona Antoniego, 46 dzies. Karola s. Jana w 1891 r.), folw. Piatkowszczyzna (1850 r.), ok. Montwiańce (1825-1891 r.; 21 dzies. Floriana s. Jakuba w 1849 r.; 10 dzies. Piotra s. Floriana, 20 dzies. Józefa s. Antoniego Floriana i Franciszki z Nosewiczów, 8 dzies. Michała s. Bartłomieja w 1891 r.), Mickuny (1827 r.), Hancewicze (1831-1891 r.; 20 dzies. Bartłomieja s. Franciszka w 1852 r.; 10 dzies. Eliasza Stanisława s. Bartłomieja w 1891 r.) - par. żyrmuńska;

Sokołowski - h. Korab

pw. 23.V.1800, 14.II.l861 r.

m. Bieniakonie (1839 r.), posesja Posolcz (1798-1891 r.; 62 dzies. Jana i Bonifacego s. Andrzeja, 60 dzies. Mi­chała i Sylwestra s. Tadeusza, 43 dzies. Katarzyny w 1849 r.; 10 dzies. Adama Bolesława s. Tomasza, 21,5 dzies. An­toniego Józefa s. Sylwestra, 22,5 dzies. Karola Antoniego s. Michała, 21,5 dzies. Zofii wdowy po Sylwestrze, 27,5 dzies. Władysława s. Karola w 1891 r.), ok. Bohusławy (1839-1905 r.), Kmitowszczyzna (1860 r.), wieś Brażelce (1856 r.) - par. bieniakońska;

wieś Zgrzebniki (1831-1839 r.) - par. dziembrowska;

folw. Dziczkarice (1834-1837 r.), ok. Jacewicze (1840 r.), Podzitwa, Zubiszki, wieś Czyżuny, Miedziusze (1813 r.) - par. ejszyska;

Wielka Wieś (1830 r.) - par. iszczołnska;

ok. Pojedubie (1827 r.), dwór Czepiołuny (1807 r.), Poturz (1805-1812 r.), maj. Jurszyszki (1915 r.) - par. koleśnicka;

m. Lida (1836 r.), folw. Ostrowie (1841 r.) - par. lidzka;

wieś Ossowo - par. nieciecka;

wieś Sawicze (1842-1847 r.) - par. nowodworska;

ok. Karpiejczyki (1834 r.), Karpowicze (1832 r.) - par. różankowska;

wieś Dejnowa (1827 r.) - par. werenowska;

m. Szczuczyn (1837 r.) - par. szczuczyńska;

maj. Oczkiewicze (1855 r.) - par. żołudzka;

ok. Sokoły (1837 r.) - par. żyrmuńska;

Songąjło - h. Pomian

m. Lida (1807-1864 r.; dom Marianny z Nowickich, wdowy po Janie w 1852 r.) - par. lidzka;

maj. Ludwinowo (1845-1866 r.; z wsia­mi: Cierechy, Turejsk, Karpowicze - 299 dzies. w 1845 r. Ignacego s. Józefata ), folw. Zdanowce (z wsiami: Wyzgowszczyzna, Karpiejczyki, Balicze, Czerniała, Janopol - 365 dzies., 64 d.m., 65 d.ż. Józe­fa s. Stanisława - byłego chorążego wojsk polskich, sędziego pow. lidzkiego oraz jego żony Anny z Rogowskich w 1844 r.), maj. Chilczyce (1844-1905 r.; z wsiami: Chilczyce, Balicze, Rusaki - 348 dzies., 43 d.m., 20 d.ż. Ignacego s. Stanisława w 1844 r.) - par. różankowska;

ok. Paszyce (1829 r.) - par. żołudzka;

Songin - h. Leliwa, h. Śreniawa, h. Ogończyk

pw. 4.III.1820, 12.II.1862 r.

m. Ejszyszki (1876-1894 r.), ok. Bołądzie (1863 r.), Chomicze (1832-1926 r.), Dojlidy (1830-1945), Dziczkańce (1877 r.), Dzimitry (1837-1876 r.), Honcewicze (1798-1928 r.), Honckiewicze (1876-1894 r.), Hormany(1840-1860 r.), Konstanciszki (1819-1897 r.), Korkliny (1798-1926 r.; 12 dzies. Jerzego s. Michała i Józefa s. An­toniego, 25 dzies. Mariana s. Ignacego w 1849 r.; 25 dzies. Zygmunta i Stanisła­wa s. Macieja i Marianny z Bocewiczów w 1848 r.; 20 dzies. Józefa i Justyna s. Jerzego, 20 dzies. Franciszka s. Jana oraz jego żony Scholastyki z Bohdziewiczów, 10 dzies. Macieja s. Stanisława, bez ziemi - Paweł s. Piotra, bez ziemi - Jerzy s. Adama w 1891 r.), Korkuciany (1839-1843 r.), Lubkiszki (1819-1926 r.; 54 dzies. Józefa s. Karola w 1891 r.), Łowkieniki, Marcinkiszki (1837-1926 r.; 36 dzies. Jana s. To­masza w 1891 r.), Michnokiemie(1849-1908 r.), Miszkuńce, Miżany (1868-1869 r.), Monkiewicze (1896-1902 r.), Montwiliszki (1890 r.), Nowokuńce (1911-1945 r.), Nowosady, Pojedubie (1856 r.), Poturz, Ponieździel (1853 r.), Półstoki (1912-1944 r.), Przystawowicze (1823-1827 r.), Rymkuny (1840 r.), Serafiniszki (1803-1831 r.), Songiniszki (1592-1926 r.; 50 dzies. Józefa Jana s. Jakuba i Konstancji z Narkiewiczów w 1891 r.), Swianiszki (1810 r.), Swiackiewicze (1824-1828 r.), Wilkańce (1844-1870 r.), Wiszkuńce (1827-1926 r.), Żomojtele (1798-1837r.), Żałobiszki (1870-1912 r.), wieś Dumbla (1893 r.) - par. ejszyska;

ok. Powersocze (1803-1829 r.), Kijucie (1805-1809 r.), Dzieżyszki (1814-1926 r.), Szarkucie (1820-1830), Wojdagi (1816-1918 r.; 125 dzies., 3 d.m., 3 d.ż. Kleofasa, Stanisława, Józefa s. Krzysztofa w 1845 r.; 129 dzies. Jó­zefa Leonarda s. Józefa w 1891 r.) - par. koleśnicka;

m. Lida (1811 r.) - par. lidzka;

ok. Miżańce (1845 r.), wieś Łunkiszki (1836 r.) - par. nacka;

ok. Powersocze (1840 r.), Tietiańce (1863-1902 r.) - par. olkienicka;

maj. Horodna (1830 r.) - par. ossowska;

folw. Janopol (1833 r.), ok. Januszyszki (1834-841 r.), Łunki (1827-1860 r.; 16 dzies. Jakuba s. Jakuba i Petroneli z Lunkiewiczów w 1848 r.), Pusiawory (1821 r.) - par. raduńska;

ok. Romanowicze (1846 r.) - par. ró­żankowska;

folw. Michaliszki (1855 r.), ok. Gudy (1864 r.), Rekście Małe (1855 r.) - par. żyrmuńska;

ok. Bolsie (27 dzies. Józefa s. Feliksa w 1891 r.);

Sopoćko - h. Kościesza, h. Łabędź

pw. 13.X.1830, 21.I.1855 r.

folw. Lebiodka - par. wasiliska;

m. Zabłoć (1800 r.), folw. Szymkowszczyzna (1830-1905 r.; 180 dzies., 6 d.m., 8 d.ż. Jana i Dionizego w 1844 r.; 196 dzies., l0 d.m., l0 d.ż. Jana s. Fran­ciszka w 1848r.; 93 dzies. Tadeusza s. Jana, 68 dzies. Adama s. Dionizego w 1891 r.) - par. zabłocka;

Soroko - h. Suchekomnaty pw. 11.I.1801 r.

Dwór Rakliszki (1835 r.) - par. ejszyska;

ok. Kołyszki (1808 r.) - par. lidzka;

ok. Bołotniki (1835 - 1837 r.) - par. ossowska;

folw. Żyżma - par. trokielska;

zaśc. Dociszki (1838 r.) - par. werenowska;

Soroko - h. Gryf

posesja Czaplowszczyzna (1799 r.) - par. nieciecka;

Sosenko

Biskupiec (1815 r.) - par. lidzka;

ok. Montwiańce - par. wawiórska;

Sosewicz

ok. Rynkuny (1812 r.) - par. ejszyska;

Sosnowski

Papiernia Brażelska, wieś Brażelce - par. bieniakońska;

wieś Łukszany (1837 r.) - par. solecznicka;

Sosonko - h. Godziemba

pw. 10.I.1799, 7.VII.1850 r.

m. Lida (1828 r.), Biskupie - par. lidz­ka;

posesja Rekście (1799-1866 r.; z wsią Bielewicze - 253,5 dzies., 21 d.m., 15 d.ż. Michała s. Ignacego w 1844 r.), Sokoły (1798 r.) - par. żyrmuńska;

m. Grodno

Sporański

m. Raduń (1831 r.) - par. raduńska;

Stabrowski (Stambrowski)

wieś Kuże (1840 r.) - par. bieniakoń­ska;

ok. Żemojtele (1804-1833 r.) - par. ejszyska;

Stachurski

m. Lida (1809-1817 r.) - par. lidzka;

m. Nacza (1835 r.) - par. nacka;

m. Wasiliszki (1840-1850 r.), maj. Łyczków (1849 r.) - par. wasiliska;

Staciukiewicz (Staciukowicz)

ok. Jurele (1865 r.), Maciejuńce (1827-1829 r.) - par. nacka;

ok. Januszyszki (1833 r.) - par. raduń­ska;

Stacewicz (Stecewicz)

wieś Żuczki (1835 r.) - par. bielicka;

ok. Bujwidy (1806-1830 r.), Chomicze (1926 r.), Hormany (1836-1840 r.), Michnokiemie (1835 r.), Wojdagi (1834 r.), Żałobiszki (1828-1831 r.) - par. ejszyska;

ok. Wojdagi (1816 r.) - par. koleśnicka;

dwór Ostrowie (1835 r.) - par. lidzka;

ok. Łubiance, Talmonty (1842 r.) - par. nacka;

ok. Kudły (1841 r.) - par. olkienicka;

ok. Pacieluńce (1825-1831 r.), Surkonty (1825-1926 r.), Wilbiki (1831-1843 r.) - par. raduńska;

Stackiewicz

wieś Wersoka (1837 r.), ok. Dzieżyszki (1834-1883 r.), Dzimitry (1831-1835 r.), Hormany (1835 r.), Jurszyszki (1835-1842 r.), Korklinie, Miżany (1835-1839 r.), Rukańce (1835 r.), Wilkańce (1841 r.), Żomojtele(1841 r.) - par. ejszyska;

ok. Gaworskie (1837 r.), Gierwielańce (1827 r.), Jurele (1830-1863 r.), Łubiance (1829-1843 r.), Pikiszki (1830 r.), Stamierowszczyzna (1836r.) - par. nacka;

ok. Dowgiały (1863 r.) - par. ossowska;

ok. Paszkiewicze (1837-1839 r.), Zapaśniki (1856 r.) - par. raduńska;

Stalski

Lack (1807 r.) - par. lacka;

Staniewicz - h. Leliwa pw. 10.I.1799 r.

ok. Bieluńce (1824 r.) - par. nacka;

posesja Pierowszczyzna - par. zabłocka;

Staniszewski pw. 5.XI.1820r.

wieś Andruszowszczyzna (1826 r.) - par. dziembrowska;

m. Lida (1859 r.) - par. lidzka;

dwór Wołdaciszki (1841-1843 r.), ok. Janowicze (1863 r.) - par. raduńska;

ok. Kraśniki (1803 - 1807 r.) - par. różankowska;

ok. Paszyce (1824 - 1830 r.) - par. żołudzka;

 

Czesław Malewski

 

Яндекс.Метрика