Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Kwiecień, 2007 r., nr 2(78)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

TO MIEJSCE WYBRAŁ PAN

Leonid Ławresz. "Miejsce zawarcia ugody ostrowskiej 1392 r."

Dorota Piramidowicz. "Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła w Niecieczy"

Marian Dowgiałło. "Żyć nie dali i umrzeć nie dali"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"

Michał Szymielewicz. "Alchemik w Szejbakpolu"

Lidzka historia w fotografii ...