Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Grudzień, 2006 r., nr 6(76)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

J. Pietrzycki. "Błękitna kolęda"

Lilia Tumilewicz. "SPACERKIEM PO LWOWIE"

15 lat ofiarnej pracy dla dobra polaków

Rotmistrz Witold Pilecki

Witold Pilecki. "Poemat "Sukurcze"

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"

Marian Dowgiałło. "Żyć nie dali i umrzeć nie dali"

Dorota Piramidowicz. "Kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża Św. w Żyrmunach"